Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Tebania 2:1-15

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ukera Iehova imwaini bongin unna (1-3)

    • Ukera te raoiroi ao te nimamannei (3)

    • “Tao ane kam na karabaaki” (3)

  • A motikaki taekaia natannaomata (4-15)

2  Ikotiingkami ni kabane, eng ikotiingkami,+Ngkami ae te natannaomata ae aki mamaamaa.+   Imwain ae e kakororaoaki te moti,Imwain ae e a bunginako te bong n aroni kunin te uita,Imwain rokon uraraken unin Iehova i aomi,+Ao imwain rokoni bongin unin Iehova i aomi,   Kam na ukoukora Iehova+ ngkami ni kabane aika kam nimamannei* n te aonnaba,Aika kam kakairi n ana tua* aika raraoi. Ukoukora te raoiroi ao ukoukora te nimamannei.* Tao ane kam na karabaaki iai ni bongin unin Iehova.+   Bwa e na riki Kaata bwa te kaawa ae kitanaki,Ao e na kamaroaeaki Atikeron.+ E na kakioakinako Atoto i aan ootan te ngaina,*Ao e na taekaki wakaan Ekiron.+   “Ke e reke kaia te koraki aika maeka n te aono are i mataniwin te aba, ae te natannaomata aika taiani Keritaite!+ E ekingkami nako ana taeka Iehova. Ngkoe ae Kanaan ae abaia I-Biritia, N na boni kamaunako,Bwa e aonga n akea kaaim temanna n tiku.   Ao e na riki te aono are i mataniwin te aba bwa taian tawaana,Ma mwanibwa ibukia taani kawakintiibu, ao ooia tiibu aika taian atibu.   E na riki bwa aia aono nikiraia tibun Iuta,+Ike a na amwamwarake iai. A na wene n autin nako Atikeron n te tairiki,Bwa e na mutiakinia* Iehova ae Atuaia,Ao e na ikotiia ni kaokiia aia taenikai.”+   “I a tia n ongo ana kabuakaka Moaba+ ao aia kaunun tibun Ammon,+Ake a kakanikoia au aomata ao ni kamoamoa n ekaanako aia aono.+   Mangaia ae ngkai bon iai ngai,” bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,* ae Atuan Iteraera,“E na riki Moaba bwa ai aron Totom,+Ao tibun Ammon bwa ai aroni Komora,+Ae nnen aroka aika kateketeke, te mwarua ae tarika, ao te aba ae aki kona ni maekanaki n aki toki.+ A na kuribwaiaki irouia nikiraia au aomata,Ao a na tauaki aia tabo irouia nikiraia au natannaomata. 10  Anne ae e na reke irouia bwa mwin nanorietaia,+Ibukina bwa a kakaniko ao ni karietataia n ekiianako ana aomata Iehova ae Atuaia taanga ni buaka. 11  E na kamimi ma ni kakamaaku Iehova irouia,Bwa e na kakeai bongaia* atuan nako te aonnaba,Ao a na bane aia abamwakoro natannaomata ni bobaraaki* nakoina,+Teuana ma teuana mani nneia. 12  Ao ngkami aika I-Itiobia, kam na kamateaki naba n au kabaang.+ 13  E na arora baina nako meang ao ni kamauna Aturia,Ao e na kamaroaea Ninewe+ n aron te rereua ae mwauteretere. 14  A na wene i nanon neiei nanai ni man, aika aeka ni man ni kabane aika moaanti.* E na tiku iai n te tairiki te berikan* ma te man ae te baokubain i buakoni bouan neiei aika bwaka. E na anene te bwanaa n te kamaama. E na iai mwin te uruaki n te kawai n rin,Bwa e na kaotii raubabana aika tiira. 15  Aei bon te kaawa ae kamoamoa ae tekateka ma te mweraoi,Ao e taku i nanona neiei, ‘Boni ngai ao akea riki temanna.’ E a riki kangaa bwa te bwai ni kakamaaku,Ao aia tabo ni wene maan aika moaanti! A na katiitii aomata nako ake a rirarikin neiei, ao ni kateitea aia timoi.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “aomata aika nanorinano.”
Ebera, “ana moti.”
Ke, “te nanorinano.”
Ke, “ni kirokiron te tawanou.”
Ke, “e na tabeakinia.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “kabakiia.”
Ke, “taromauri.”
Ebera, “aia man ni kabane te natannaomata.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”