• 1

  • E a kaan ana bong ni motikitaeka Iehova (1-18)

   • E waekoa rokon ana bong Iehova (14)

   • Akea te kamaiu n te tirewa ma te koora (18)

 • 2

  • Ukera Iehova imwaini bongin unna (1-3)

   • Ukera te raoiroi ao te nimamannei (3)

   • “Tao ane kam na karabaaki” (3)

  • A motikaki taekaia natannaomata (4-15)

 • 3

  • E karitei Ierutarem ma ni buakaka (1-7)

  • Te motikitaeka ao te manga kaokaki (8-20)

   • E na bwainaki te taetae ae itiaki (9)

   • E na kamaiuaki ane e nanorinano ma ni mangori (12)

   • E kakatonga Iehova ibukin Tion (17)