Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 34:1-12

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kaota te aba Iehova nakoni Mote (1-4)

  • Mateni Mote (5-12)

34  Ao e ararakea te Maunga ae Nebo+ Mote man rereuani Moaba ake a aoraoi, nako taubukini Bitika+ ae kaitaraa Ieriko.+ Ao Iehova e kaota nakoina te aba ni kabutaa, ni moa mai Kireata nako Tan,+  ma aban Nabetari ni kabutaa, ao aban Eberaim ma Manate, ao aban Iuta ni kabutaa ni karokoa taari are mai maeao,*+  ao te Nekebo*+ ao Aonon te Ioretan,+ te tabo ae aoraoi i Ieriko, te kaawa ae a mena iai aroka aika baam, ni karokoa Toa.+  E taku ngkanne Iehova nakoina: “Aio te aba are I taetae n tuea ibukina nakon Aberaam, Itaaka, ao Iakoba, ni kangai, ‘N na anga nakoia kanoam.’*+ I a tia ni kariaia bwa ko na noria ni matam, ma ko na bon aki mwananga nako iai.”+  Imwin anne ao e a mate ikanne Mote are ana toro Iehova n te aba ae Moaba, n aron are e taku Iehova.+  E taunna n te mwarua n te aba ae Moaba, ni kaitaraa Betabeore, ao akea ae e ataa ruanimatena ni karokoa te bong aei.+  Bon 120 ana ririki Mote ngke e mate.+ E aki rikirake ni maabubu ana taratara, ao e aki naba nako korakorana.  A tanginiwenei tibun Iteraera ibukini Mote, n rereuani Moaba ake a aoraoi i nanon 30 te bong.+ Ao a a toki boongi n tanginiwenei ao n nanokawaki ibukini Mote.  E on Iotua are natin Nun n te wanawana,* bwa e a tia Mote ni kaaki baina i aona,+ ao a a ongo irouna tibun Iteraera ao a karaoa are e tua Iehova nakoni Mote.+ 10  Ma akea riki te burabeti i Iteraera ae teirake ae ai aroni Mote,+ ae e rangi ni kinaaki* iroun Iehova.+ 11  E karaoi kanikina ni kabane ma kakai ake e kanakoa Iehova bwa e na karaoi n te aba ae Aikubita nakoni Barao, ma ana toro ni kabane, ao abana ni kabutaa,+ 12  n ikotaki ma te bai ae korakora ao te mwaaka ae kamimi, are e kaotiotia Mote i mataia tibun Iteraera ni kabane.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekan Taari ae Abwabwaki, ae te Meriteranian.
Ke, “Maiaki,” ae taekani maiakin te Aba ni Berita.
Ebera, “am kariki.”
Ke, “te wanawana ae reke ni mwaakan te Atua.”
Ebera, “a itaramata.”