Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Te Tua-Kaua 30:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Okiran Iehova (1-10)

  • A aki rangi ni kangaanga ana tua Iehova (11-14)

  • Rinean te maiu ke te mate (15-20)

30  “Ngkana a roko i aomi taeka aikai ni kabane, ae te kakabwaia ma te rekenikai aika I kaaki i matami,+ ao kam uringi*+ i buakoia natannaomata nako aika e kamaenakoingkami i buakoia Iehova ae Atuami,+  ao kam okira Iehova ae Atuami+ ma nanomi ni kabane ao maiumi ni kabane, ao n ongo ni bwanaana ni kaineti ma bwaai ni kabane aika I tua nakoimi n te bong aei, ngkami ma natimi mwaane,+  ao e na manga kaokiia ami koraki aika taenikai Iehova ae Atuami,+ ao e na nanoangaingkami+ ma ni manga ikotiingkami mai buakoia botannaomata nako aika e kamaenakoingkami i buakoia Iehova ae Atuami.+  E ngae naba ngkana a maenako ami aomata nako tabon aonnaba, ma e na manga ikotiingkami Iehova ae Atuami mai ikekei ao ni manga kaokingkami.+  E na kairingkami Iehova ae Atuami nakon te aba are a abanna tamami, ao kam na abanna, ao e na katoronibwaingkami ao e na kamwaitingkami riki nakoia tamami.+  E na kaitiakii* nanomi Iehova ae Atuami ao nanoia kanoami,+ bwa kam aonga n tangira Iehova ae Atuami ma nanomi ni kabane ao maiumi* ni kabane, ao kam na maiu.+  Ao e na karokoi rekenikai aikai ni kabane Iehova ae Atuami, i aoia taani kairiribai nakoimi aika ribaingkami ma ni bwainikiriningkami.+  “Kam na oki ngkanne ao n ongo ni bwanaan Iehova, ao ni kakairi n ana tua ni kabane aika I tua nakoimi n te bong aei.  E na karaoingkami Iehova ae Atuami bwa kam na rangi ni kaubwai n aia mwakuri nako baimi,+ e na kamwaitiia natimi ao ami nanai ni man ao uaan ami tano, bwa e na manga rangi ni kimwareirei Iehova ni katoronibwaingkami, n arona ngkoa n rangi ni kimwareirei irouia ami bakatibu.+ 10  Bwa ane kam na ongo ngkanne ni bwanaan Iehova ae Atuami, ao ni kawakin ana tua ma ana kaetieti aika koreaki ni bokin te Tua aei, ao kam na okira Iehova ae Atuami ma nanomi ni kabane ao maiumi* ni kabane.+ 11  “Bwa e aki rangi ni kangaanga iroumi te tua aei ae I tua nakoimi n te bong aei, ao e aki naba riaon ami konaa.*+ 12  E aki mena i karawa n ae kam na kangai, ‘Antai ae e na waerake nako karawa ao n anaia ibukira, bwa ti aonga n ongo ao ni kakairi iai?’+ 13  E aki naba mena n iteran taari are teuana n ae kam na kangai, ‘Antai ae e na rinanon taari nakon iterana are teuana ao n anaia ibukira, bwa ti aonga n ongo ao ni kakairi iai?’ 14  Bwa e rangi ni kaan ma ngkami te taeka bwa ane i nanoni wimi ao i nanomi,+ bwa kam aonga ni karaoia.+ 15  “Noria, I kaaki i matami n te bong aei te maiu ao te raoiroi, ao te mate ao te buakaka.+ 16  Ngkana kam ongo n ana tua Iehova ae Atuami aika I tua nakoimi n te bong aei, n aromi n tangira Iehova ae Atuami,+ n nakonako ni kawaina nako, ao ni kawakin ana tua ma ana kaetieti ao ana moti, ao ane kam na maiu+ ao ni mwaiti, ao e na kakabwaiaingkami Iehova ae Atuami n te aba ane kam nang abanna.+ 17  “Ma ngkana a rairakinako nanomi+ ao kam aki ongo, ao e anaaki nanomi bwa kam na bobaraaki nakoia atua riki tabeman ao n toro irouia,+ 18  ao I tuangingkami n te bong aei bwa kam na boni mate.+ E na aki abwabwaki maiumi n te aba ane kam a rinanon te Ioretan nakon iterana, bwa kam na abanna. 19  I karikiia kaaini karawa ni kabane ma aonnaba bwa au tia kakoaua ni kaaitaraingkami n te bong aei, ae I a tia ni kaaki i matami te maiu ao te mate, te kakabwaia ao te rekenikai,+ ao kam na rinea te maiu bwa kam aonga ni maiu,+ ngkami ma kanoami,+ 20  n aromi n tangira Iehova ae Atuami,+ n ongo ni bwanaana, ao n nimtia,+ bwa boni ngaia maiumi ao mairouna abwabwakin ami tai n te aba are e beritanna Iehova, bwa e na angania ami bakatibu ake Aberaam, Itaaka, ao Iakoba.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “ao kam kaoki nakon nanomi.”
Ebera, “korotobibi.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “ao e aki naba raroanako.”