Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 25:1-19

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Bairean te oro (1-3)

  • Tai kabaea win te kao ae toutoua te uita (4)

  • Te mare ma te eiriki (5-10)

  • Baika aki riai n tain te un (11, 12)

  • Bwaai n tau rawawata ao ni baire aika eti raoi (13-16)

  • A na kamaunaaki tibun Amareka (17-19)

25  “Ngkana e ueke te kauntaeka i marenaia mwaane, ao a kona n nako mataia taani moti,+ ao a na motiki taekaia ao a na atonga teuare raoiroi bwa akea ana bure, ao teuare buakaka bwa e bure.+  Ngkana e tau n oreaki teuare buakaka,+ ao e na tua te tia moti nakon teuare buakaka bwa e na wene ni baraaki, ao e na oreaki i matana. E riai ni boraoi mwaitini kaina ma buakakan ana mwakuri.  E kona n oreia ni karokoa 40 kaina,+ ao akea riki. Ngkana e na reitaanako oreana ni kaina ae bati riki nakon aei, ao e na kamaamaeaki tarim i matam.  “Ko na aki kabaea win te kao mwaane ngkana e toutoua te uita* ni kaaki kunna.+  “Ngkana a kaai ni maeka taari ao e mate temanna irouia n akea natina te mwaane, e aki riai buun teuare mate ni mare ma te aomata ae tiaki kaain te utu. E riai ni kawara neiei eirikina, ao e na anaia bwa buuna ni mare ngkai eirikina ao e na riki bwa buuna.+  E na aranaki te karimoa are e na bungia neiei bwa natini buuna are mate,+ bwa e aonga n aki kamaunaaki aran teuanne mai buakoia tibun Iteraera.+  “Ma ngkana e aki kani mare teuanne ma buun tarina are mate, e riai ngkanne buun tarina are mate ni kawariia unimwaane ni mataroan oon te kaawa ao ni kangai, ‘E rawa tarini buu ni kateimatoa aran tarina i Iteraera. E aki kariaia bwa e na mare ma ngai ngkai eirikina ngai.’  A riai unimwaanen ana kaawa teuaei ni weteia ao n taetae nakoina. Ngkana e imanono teuaei ao e kangai, ‘I aki kani mare ma ngaia,’  e riai ngkanne buun tarina are mate ni kaania i mataia unimwaane, ni buuta ana kau teuanne mai waena+ ao ni bawarea ubuna, ao e na kangai, ‘Anne te bwai ae e na karaoaki nakon te mwaane ae aki kani katea ana utu tarina.’ 10  Imwin anne, ao e na ataaki aran ana utu* i Iteraera bwa, ‘Ana utu te aomata are buutaki ana kau.’ 11  “Ngkana a boo n un mwaane aika uoman, ao e a rin naba i buakon te un buun temanna irouia, ni kamanoa buuna mairoun teuare oreia, ao e kaenakoa baina neiei ni koona ana bwai ni kakariki teuare temanna, 12  ko riai ni kabakua bain neiei. Ko* aki riai n nanoanga. 13  “Kam aki riai ni kaaki i nanon ami baeki, atibu n tau rawawata aika uoua aika kaokoro,+ ae teuana ae bubura ao teuana ae uarereke. 14  Kam aki riai ni kaaki n ami auti bwaai ni baire* aika uoua aika kaokoro,+ ae teuana ae bubura ao teuana ae uarereke. 15  Kam riai ni bwaina te bwai n tau rawawata ae eti raoi ao ae aki babakanikawai, ao te bwai ni baire ae eti raoi ao ae aki babakanikawai, bwa e aonga n abwabwaki maiumi n te aba ae e a anganingkami Iehova ae Atuami.+ 16  Bwa aomata nako aika babakanikawai aika karaoi baikai, a riribaaki iroun Iehova ae Atuami.+ 17  “Uringa te baere a karaoia tibun Amareka nakoimi i aoni kawaimi n otinako mai Aikubita,+ 18  ngke a kaitiboo ma ngkami i nanon te kawai, ao a buakania ami koraki ni kabane ake a karaurau n rimwi ngke kam a rangi ni kua ma n nimamate. A aki maaka te Atua. 19  Ngkana e anganingkami te motirawa Iehova ae Atuami mairouia akana kairiribai nakoimi ni kabane, aika otabwaniningkami n te aba ae e a anganingkami Iehova ae Atuami bwa tibwangami, bwa kam na abanna,+ ao kam riai ni kamaunai atongaia tibun Amareka mai aani karawa.+ Kam na tai mwaninga aei.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ke, “araia kaaini batana.” Ebera, “arana.”
Ebera, “Matam.”
Ebera, “teuana te eba ao teuana te eba n ami auti.” Nora Buk. B14.