Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Te Otinako 36:1-38

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E a riao te angabwai (1-7)

  • Katean te umwanrianna ae tabu (8-38)

36  “E na kaai ni mwakuri Betarera ma Ooriaba, ao mwaane nako aika mwaatai* are e angania te rabakau Iehova ma te ota ni baikai, bwa a aonga n atai aroni karaoani mwakuri nako ibukin te tabo ae tabu n aron are e tua Iehova.”+  Ao Mote e weteiia Betarera ma Ooriaba, ao mwaane nako aika mwaatai ake e karina te rabakau i nanoia Iehova,+ ake mwaane ake a kairaki mai nanoia bwa a na anga ngaiia bwa a na karaoa te mwakuri.+  A anai ngkanne mairouni Mote angabwai ni kabane+ ake a uotii tibun Iteraera ibukin te mwakuri ae irekereke ma te tabo ae tabu. Ma a bon teimatoa naba naakai n uotii nakoina aia karea ni kan anga n te ingabong teuana ma teuana.  A bane n roko taani mwakuri aika mwaatai temanna imwin temanna imwini moanakini karaoan te mwakuri ae tabu irouia,  ao a kangai nakoni Mote: “E a riao ae a uotia aomata nakon ae e kainnanoaki ibukin te mwakuri are e tua karaoana Iehova.”  Mangaia are e tua Mote bwa e na katanoataaki rinanon te kaembwa ae kangai: “Mwaane ao aine, tai manga uotii riki angabwai ibukin te umwanrianna ae tabu.” Mangaia are a a tukaki aomata man uotakini bwaai.  A tau mwaitini bwaai ibukini mwakuri nako ake a na karaoaki, ao e a riaon ae kainnanoaki.  Mangaia are a a bane taani mwakuri ake a mwaatai,+ ni karaoa te umwanrianna ae tabu*+ ni kunnikai aika tebwina aika karaoaki man te rinen ae raoiroi ae binokaaki, te karai ae buruu, te karai ae beboo ae buraen te tiibu, ao te karai ae uraroo. E* karaoi ma taamneia kerubim* aika taeraki ni katamaroaaki iai aoia.+  Abwakini kunnikai ibukin te umwanrianna kaka 28 te mwanokunibai* ao kaka 4 te mwanokunibai raababaia. Titeboo abwakin ao raababani kunnikai aikai ni kabane. 10  E tomai ngkanne kunnikai ake nimaua, ao e a manga tomai kunnikai ake nimaua riki. 11  Imwin anne ao e karaoi timoimoi man te karai ae buruu i taran te rinan ni kunnikai teuana, ike a na toma iai kunnikai aikai. E karaoa naba aekakin anne i taran te kabanea ni kunnikai n te rinan ni kunnikai are teuana n te tabo are a na toma iai. 12  E karaoi timoimoi aika 50 n te kunnikai teuana, ao timoimoi aika 50 i taran te kunnikai are teuana n te tabo are a na toma iai rinan ni kunnikai aikai, bwa a aonga ni kaaitara timoimoi aikai. 13  Ni kabaneana, e a karaoi kaai ni kareke aika koora aika 50 ao e tomai kunnikai akanne ni kaai ni kareke akanne, ao e a riki bwa teuana te umwanrianna ae tabu. 14  E karaoi ngkanne kunnikai mani buraen te kooti ibukin rabunan aon te umwanrianna ae tabu. E karaoi kunnikai aika 11.+ 15  Abwakini kunnikai aikai kaka 30 te mwanokunibai, ao kaka 4 te mwanokunibai raababaia. Titeboo abwakin ao raababani kunnikai aika 11 aikai. 16  Ao e tomai kunnikai ake nimaua, ao e a manga tomai kunnikai ake onoua riki. 17  Imwina ao e karaoi timoimoi aika 50 i taran te kabanea ni kunnikai ike a toma iai, ao e karaoi timoimoi aika 50 i taran te kunnikai are teuana are e toma ma ngaia. 18  Ao e karaoi kaai ni kareke aika taiani buraati aika 50 ibukin tomaan rabunan te umwanrianna ae tabu bwa e na riki bwa teuana. 19  E karaoa rabunan te umwanrianna mani kunin te tiibu mwaane ae kaurauraaki ao te rabuna i aon anne ae karaoaki mani kunin te tiire.+ 20  Ao e karaoi kain oon te umwanrianna ae tabu aika tei n etirake+ man te kai ae te aketia.+ 21  Kaka tebwina te mwanokunibai rietani kain te oo, ao teuana ao te iterana te mwanokunibai raababaia. 22  Kaka uoua neweni kain te oo* aika nim iai ae titeboo teia. Anne arona ni karaoi kain oon te umwanrianna ae tabu ni kabane. 23  Mangaia are e karaoi kain oon te umwanrianna ae tabu, 20 kain te oo ibukin te itera are mai maiaki, ni kaitaraa maiaki. 24  Ao e karaoi niibwa aika tirewa aika 40 bwa a na mena i aani kain te oo aika 20, uoua niibwa i aan teaina kain te oo ibukin newena ake uoua, ao uoua niibwa i aani kaka teaina kain te oo ibukin newena ake uoua.+ 25  E karaoi naba kain te oo aika 20 ibukin iteran te umwanrianna ae tabu mai meang, 26  ao nibwaia aika tirewa aika 40, uoua niibwa i aani kain te oo teaina ao uoua niibwa i aani kaka teaina kain te oo. 27  E karaoi kain te oo aika oneai ibukin iteran te umwanrianna ae tabu are mai buki are nako maeao.+ 28  E karaoi kain te oo aika uaai bwa bouani maninganingan te umwanrianna ae tabu ni maninganinga ake uoua ake mai buki. 29  Titeboo teini boua aikai mai nano nako eta nakon te moani mwamwa. Anne te bwai ae e karaoia nakoni bouan te maninganinga ake uaai. 30  Mangaia are mwaitini kain te oo boni wannai n ikotaki ma nibwaia aika tirewa aika 16, uoua niibwa i aani kaka teaina kain te oo. 31  E karaoi ngkanne kaai ibukini katomaani kain te oo man te kai ae te aketia, nimaai kaai ni kamatoa ibukini kain te oo n iteran te umwanrianna ae tabu are teuana,+ 32  ao nimaai kaai ni kamatoa ibukini kain te oo n iteran te umwanrianna ae tabu are teuana, ao nimaai ibukini kain oon te umwanrianna ae tabu ibukin te itera are i buki nako maeao. 33  Ao e karaoa te kai ibukini katomaani kain te oo are i nuka bwa e na biri rinukani kain te oo, mai tabona nako tabona. 34  E kanimwa te koora n rabuna kain te oo ni kabutaa ao e karaoi mwamwaia man te koora bwa bwain tauani kaai ibukini katomaani kain te oo, ao e kanimwa te koora ni kaai aikai ni kabutaa.+ 35  Ao e karaoa te keeten+ man te karai ae buruu, te karai ae beboo ae buraen te tiibu, te karai ae uraroo, ao te rinen ae raoiroi ae binokaaki. E taerii i aona+ taamneia kerubim.+ 36  Ao e karaoi bouana aika aai aika aketia ao e kanimwa te koora n rabuni iai, n ikotaki ma matauia aika koora, ao e kaburoi n atoi nibwaia aika aua aika tirewa. 37  Imwina ao e karaoa te keeten* ibukini mataroan te umwanrianna, man te karai ae buruu, te karai ae beboo ae buraen te tiibu, te karai ae uraroo, ao te rinen ae raoiroi ae binokaaki, ae a ikotaki n rarangaaki,+ 38  n ikotaki ma bouana aika nimaai ao matauia. E kanimwa te koora n rabuni aoia ma bwain tomaaia,* ma a karaoaki nibwaia aika nimaua man te buraati.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “mwaane nako aika wanawana nanoia.”
Nora Nanon Taeka.
N taraana ao e kaineti nakoni Betarera.
Nora Nanon Taeka.
Teuana te mwanokunibai titeboo ma 44.5 te tientemita (17.5 te inti). Nora Buk. B14.
Ke, “boua aika etirake.”
Ke, “te roki.”
Ke, “mwaamwa; bwaai n tautau aika mronron; bwaai ni kabaebae” ibukini kabaeaia.