Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Te Otinako 24:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A kariaia kawakinan te berita (1-11)

  • Mote n te Maunga ae Tinai (12-18)

24  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote: “Ko na nakon te maunga, ngkoe ma Aaron, Nataba ao Abiu+ ao aia unimwaane tibun Iteraera aika 70, ao bobaraaki mai kiraroa n taromauriai.  E riai Mote n tii ngaia ni kaania Iehova, ma a aki riai naake tabemwaang ni kaania, ao a aki riai n iria aomata n ararakea te maunga.”+  E oki ngkanne Mote ao e tuangia aomata bwaai ni kabane ake e taekin Iehova ma mooti ni kabane,+ ao a kaeka aomata ni kabane n te bwanaa ae tii teuana ni kangai: “Ti kukurei ni karaoi baike e taekin Iehova ni kabane.”+  Ngaia are e korei ana taeka Iehova ni kabane Mote.+ E utimwaaka ngkanne n te moaningabong ao e katea te baonikarea i nanoaan te maunga, ma atibu ni kauring aika 12 n aroni mwaitin aia baronga tibun Iteraera aika 12.  Imwin anne ao e kanakoia rorobuaka n ataei aika tibun Iteraera ao a anga taiani karea ni kabuekaki, ao a anga kaao mwaane bwa karea n raoi+ nakon Iehova.  Ao e anaa iteran te raraa Mote ni kaaki n taiani boora ao are iterana e katimtimmwa i aon te baonikarea.  Ao e a anaa bokin te berita* ao e warekia ni kabaibati nakoia aomata.+ Ao a taku: “Ti kukurei ni karaoi baike e taekin Iehova ni kabane ao ti na ongeaba.”+  Mangaia are e anaa te raraa Mote ao e katimtimmwa i aoia aomata+ ao e taku: “Aio raraan te berita are e karaoia Iehova ma ngkami ni kaineti ma taeka aikai ni kabane.”+  Ao a nakon te maunga Mote ma Aaron, Nataba ma Abiu ao aia unimwaane tibun Iteraera aika 70, 10  ao a nora Atuan Iteraera.+ E mena i aani waena kaanga te kawai ae karaoaki man te tabeiro* ao e itiaki n ai aroni karawa.+ 11  E aki kaikoakiia mwaane ake tibun Iteraera+ ake a karineaki akekei, ao a nora te Atua ae koaua n te miitara ngke a amwarake ma ni moi. 12  E a taku ngkai Iehova nakoni Mote: “Ararake nakoiu nako aon te maunga ao tiiku iai. N na anganiko baaba aika atibu aika mena i aoia tuua aika N na korei ibukin reireinaia.”+ 13  Mangaia are e teirake Mote ma Iotua are ana tia ibuobuoki,+ ao e ararakea Mote ana maunga te Atua ae koaua.+ 14  Ma e taku nakoia unimwaane: “Kam na taningaira ni karokoa okira nakoimi.+ A na raoningkami Aaron ma Uura.+ Ngkana iai te aomata ae iai ana tangitang, ao e na kawariia naakai.”+ 15  Ao e ararakea te maunga Mote ngke e a rabunaki taubukina n te nang.+ 16  E tiku mimitongin Iehova+ i aon te Maunga ae Tinai,+ ao e rabunaki n te nang i nanon onobong. N te kaitiua ni bong ao e a wetea Mote mai buakon te nang. 17  Taraani mimitongin Iehova irouia tibun Iteraera ake a mataku, kaanga ai aron te ai ae kamaunai bwaai i aon taubukin te maunga. 18  E rinnako ngkanne Mote nako buakon te nang ao e ararakea te maunga.+ Ao e tiku n te maunga Mote i nanon 40 te ngaina ao 40 te bong.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

N taraana ao kanoan te boki aei bon taian tua aika kaotaki n TO. 20:22-23:33.
Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”