Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Otinako 17:1-16

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te ngure ibukin akean te ran i Oreba (1-4)

  • Te ran man te bwaa (5-7)

  • A buaka tibun Amareka ao a taenikai (8-16)

17  A kitana rereuan Tin te botaki n aomata aika tibun Iteraera+ ni mwananga nakon te tabo teuana ma teuana, ni kaineti ma are e tua Iehova.+ N tokina ao a a kaembwa i Rebirim.+ Ma akea iai te ran ibukin nimaia aomata.  Mangaia are a a kauntaeka aomata ma Mote+ ao a taku: “Anganira te ran bwa ti na moi.” Ma e taku Mote nakoia: “E aera ngkai kam a kauntaeka ma ngai? E aera ngkai kam teimatoa ni kataa Iehova?”+  Ma a a rangi ni bwatakataka aomata ikekei, ao a teimatoa naba ni ngurengure nakoni Mote+ ni kangai: “E aera ngke ko kairira ni kaotinakoira mai Aikubita, ko na kamateira n te taka ma natira ao ara man?”  N tokina ao e a tang Mote nakon Iehova ni kangai: “Tera ae I riai ni karaoia nakoia aomata aikai? Ai tii teutana riki ao a nang karebanaai n atibu!”  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote: “Ko na rimoaia aomata ao kairiia tabeman mai buakoia aia unimwaane tibun Iteraera, ao anaa okom are ko orea iai te Karaanga ae te Naire.+ Taua i baim ao riannanako.  Noria! N na tei imwaim ikekei i aon te bwaa are i Oreba. Ko na orea te bwaa, ao e na tiinako mai iai te ran, ao a na moi iai aomata.”+ E karaoa anne Mote i mataia aia unimwaane tibun Iteraera.  Mangaia are e arana te tabo arei bwa Mata*+ ao Meriba,*+ ibukini kakauntaekaia tibun Iteraera ao ibukin ae a kataa Iehova,+ ngke a kangai: “E mena i buakora Iehova ke e aki?”  A a roko ngkanne tibun Amareka+ bwa a na buakania tibun Iteraera i Rebirim.+  Ao e taku Mote nakon Iotua:+ “Rineiia mwaane mai buakora ao naako buakania tibun Amareka. Ningabong ao N na tei i aon taubukin te maunga ae uarereke, ma ana oko te Atua ae koaua i baiu.” 10  Ao Iotua e karaoa are e tuangnga Mote,+ ao e buakania tibun Amareka. Ao a nako aon taubukin te maunga ae uarereke Mote ma Aaron ao Uura.+ 11  N te tai are e tabeki iai baina Mote, ao a taua aona tibun Iteraera, ma n te tai are e karuoi iai baina, ao a taua aona tibun Amareka. 12  Ngke a a kakaii baini Mote, ao a anaa te atibu bwa e na tekateka i aona, ao a nangoi baina Aaron ma Uura, temanna n iterana teuana ao are temanna n iterana are teuana, n te aro are a a teimatoa n tei baina ni karokoa bungin taai. 13  Mangaia are a a taenikai tibun Amareka ma raoia iroun Iotua n te kabaang.+ 14  E a taku ngkai Iehova nakoni Mote: “Korea ae kangai i nanon te boki bwa te kanuringa, ao manga taekinna nakon Iotua, ‘N na boni kamauna uringaia tibun Amareka mai aani karawa.’”+ 15  E katea ngkanne te baonikarea Mote ao e aranna bwa Iehovaniti,* 16  ao e kangai: “Ibukina bwa a tabeki baia n riribai ni kaitaraa ana kaintokanuea Iah,+ e na buaka Iehova ma tibun Amareka man te roro teuana nakon teuana.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae nanona, “Tuoa; Kataa.”
Ae nanona, “Kauntaeka.”
Ae nanona, “Iehova Bon Au Boua ae te Kanikina.”