Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Te Otinako 13:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana bwai Iehova karimoa aika mwaane (1, 2)

  • Te Toa ae te Bwerena ae Aki Karikaki (3-10)

  • A katabuaki mwaane aika karimoa nakon te Atua (11-16)

  • A kairaki tibun Iteraera nakon Taari ae Uraura (17-20)

  • Te boua ae te nang ao te ai (21, 22)

13  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote:  “Katabuia* naati aika karimoa* aika mwaane nakoiu mai buakoia tibun Iteraera. Bon au bwai te karimoa ae te mwaane ae bungiaki irouia aomata ma maan.”+  E taku ngkanne Mote nakoia aomata: “Ururinga te bong aei ae kam otinako iai mai Aikubita,+ man te auti n toronaki, ibukina bwa e kairingkami Iehova ni kaotinakoingkami mai ikai n te bai ae korakora.+ Mangaia ae e na aki kanaki te bae karikaki.  Kam a otinako n te bong aei n te namwakaina ae Abibi.*+  Ngkana e a kairiko Iehova nako abaia tibuni Kanaan, tibun Eta, taian Amoraite, taian Iwaite, ao I-Iebuti,+ are e taetae n tuea iai nakoia am bakatibu bwa e na anganiko,+ ae te aba ae raanga iai rannimamman te man ma aia karewe manibeeru,*+ ko riai ngkanne ni kakaraoa te aro n taromauri aei n te namwakaina aei.  Itibong am bong ni kang bwerena aika aki karikaki,+ ao e na karaoaki te toa nakon Iehova n te kaitiua ni bong.  A na kanaki bwerena aika aki karikaki i nanon itibong,+ ao akea te bae karikaki ae e na noraki iroum,+ ao akea te burawa ae karikaki* ae e na noraki iroum ni kabutaa am aono.*  Ao ko riai n tuanga natim te mwaane n te bong anne ni kangai, ‘I karaoa aei ibukin te baere e karaoia Iehova ibukiu ngke e kaotinakoai mai Aikubita.’+  Ao e na riki te baei bwa kaanga te kanikina i aoni baim ao kaanga te kauring i aon ramwam,*+ bwa e aonga ni mena ana tua Iehova i wim, bwa e kairiko Iehova ni kaotinakoko mai Aikubita n te bai ae korakora. 10  Ko na kawakina te tua aei n taina ae baireaki ni katoa ririki.+ 11  “Ngkana e kairiko Iehova nako abaia tibuni Kanaan, n aron are e taetae n tuea iai bwa e na anganiko ma am bakatibu,+ 12  ao ko na katabuia karimoa nako* aika mwaane nakon Iehova, n ikotaki naba ma aia karimoa nako am man akana iroum. Bon ana bwai Iehova mwaane aika karimoa.+ 13  Ko na manga kabooi aia karimoa nako am taongki n te tiibu, ao ngkana ko aki manga kabooi, ko riai ngkanne n tiringia n otei roroaia. Ao ko na manga kabooia naati nako aika karimoa aika mwaane.+ 14  “Ngkana e titirakiniko natim te mwaane rimwi riki ni kangai, ‘Tera ae nanonaki n te baei?’ ko riai ngkanne ni kangai nakoina, ‘E kairira ni kaotinakoira Iehova mai Aikubita n te bai ae korakora, man te auti n toronaki.+ 15  Ngke e bon imanono naba Barao n rawa ni kanakoira,+ ao e a kamateia karimoa ni kabane Iehova n te aba ae Aikubita, ae aia karimoa aomata ao aia karimoa maan.+ Anne bukina ae I karean iai nakon Iehova mwaane aika aia karimoa nako maan,* ao I a manga kabooia aia karimoa natiu mwaane.’ 16  E na riki bwa te kanikina i aoni baim ao te kanikina ae kabaeaki i aon ramwam,*+ bwa e kairira ni kaotinakoira Iehova mai Aikubita n te bai ae korakora.” 17  Ngke e kanakoia tibun Iteraera Barao, ao e aki kairiia te Atua ni kawain abaia I-Biritia e ngae ngke e kaan, bwa e kangai te Atua: “Tao a na manga bitii aia iango aomata aikai ngkana a kaaitara ma te buaka, ao a na okira Aikubita.” 18  Mangaia are e kairiia aomata te Atua bwa a na toua te kawai ae abwabwaki n te rereua i rarikin Taari ae Uraura.+ Ma a otinako tibun Iteraera mai Aikubita n te aro ae baireaki raoi n aroia taani buaka. 19  E uotii naba Mote riin Ioteba, ibukina bwa e kairoroiia natin Iteraera Ioteba bwa a na taetae n tuea, ngke e kangai: “E na boni buokingkami te Atua, ao kam riai n uotiinako riiu mai ikai.”+ 20  A kitana Tukota ao a a katei aia umwanrianna i Etam i aon tian te rereua. 21  E ririmoaia Iehova n te ngaina rinanon te boua ae te nang ni kaiririia ni kawaia,+ ao rinanon te boua ae te ai n te bong ni kaotaia, bwa a aonga ni kona ni mwananga n te ngaina ao n te bong.+ 22  E aki kona n nako te boua ae te nang mai mwaia aomata n te ngaina, ao e aki kona naba n nako te boua ae te ai n te bong.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Kaokoroia ibukin te Atua.”
Ebera, “karimoa ni kabane aika kauka te biroto.”
Nora Nanon Taeka.
Te bua ni burawa ae uarereke ae katukaki ni karokoa ae e a kamangingi, ao e kabonganaaki ni manga karika te bua ni burawa riki teuana.
Ebera, “taian tia.”
Ebera, “i marenani matam.”
Ebera, “aomata ni kabane aika kauka te biroto.”
Ebera, “bwaai ni kabane aika kauka te biroto.”
Ebera, “i marenani matam.”