Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Te Minita 5:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kawara te Atua n te aro ae riai (1-7)

  • Ake a rietata a tataraiia ake a mangori riki (8, 9)

  • Akea manenan te kaubwai (10-20)

    • A aki kona n rauaki taani bakimwane (10)

    • A matu raoi akana mwamwakuri (12)

5  Tarataraa nakonakom ngkana ko nakon ana auti te Atua ae koaua.+ E raoiroi riki ae ko kaaniko n ongora+ nakon ae ko anga te karea n aron ae a karaoia akana nanobaba,+ bwa a aki ataia ae e buakaka te bwai ae a karaoia.  Tai waekoa n taetae ao tai kariaia naba nanom bwa e na ienikuri n taetae i matan te Atua ae koaua,+ bwa e mena i karawa te Atua ae koaua, ma ko mena ngkoe i aon te aonnaba. Anne bukina ae a riai ni karako iai am taeka.+  Bwa e kaoti te mii man tabeaianga* aika rangi ni bati,+ ao ana bwarantiko te aomata ae nanobaba e nako man taeka aika rangi ni bati.+  N te tai are ko taetae ni bau iai nakon te Atua, ao tai baenikai ni kakoroa bukina,+ bwa bon akea kukureina irouia akana nanobaba.+ Ane ko taetae ni bau iai ao kakoroa bukina.+  E raoiroi riki ae ko aki taetae ni bau nakon ae ko taetae ni bau ao ko aki kakoroa bukina.+  Tai kariaia wim bwa e na karekeko* n te bure,+ ao tai taku i matan te anera* bwa e kairua am taetae ni bau.+ E aera ngkai ko na kauna te Atua ae koaua n te bae ko taekinna, n te aro ae e na kamauna ana mwakuri baim?+  Bwa n aron tabeaianga aika bati bwa a karikii taiani mii,+ ao ai aron naba taeka aika bati bwa a kairiri nakon te bwai ae akea manenana. Ma ko na maaka te Atua ae koaua.+  Ngkana ko nora karawawataaia akana maiu ni kainnano, ao uruan te kaetitaeka ae riai ma te raoiroi n am aono, ao tai mimi iai.+ Bwa e tarataraaki te mataniwi ane rietata anne iroun ae e rietata riki nakoina, ao bon iai riki tabemwaang aika rietata riki nakoia.  E tibwaaki naba i marenaia ni kabane te raka are reke man te aba, ao a rereke naba man te tawaana baika e kang te uea.+ 10  E aki kona n rauaki n te tirewa te aomata ae tangira te tirewa, ao e aki naba kona n rauaki n te mwane te aomata ae tangira te kaubwai.+ Bon akea naba manenan te baei.+ 11  Ngkana a rikirake baika raraoi ao a rikirake naba mwaitiia te koraki aika kabanei baikai.+ Ao tera raoiroin aei iroun te tia bwaibwai i rarikin ae tii te tatarai ni matana?+ 12  E matu raoi te aomata ae beku, e ngae ngke e kana ae uarereke ke ae bati, ma e aki reke matun te aomata ae kaubwai ibukin ana bwai aika bati. 13  Iai te bwai ae rangi ni kananokawaki* ae I a tia n noria i aan taai: te kaubwai are kaikoaki iroun te tia bwaibwai iai, e na bon rotakibuaka iai. 14  E bua te kaubwai anne ibukin te waaki* ae aki nakoraoi, ao ngkana e a riki bwa te tama ao ai akea te bwai ae e na angan natina bwa tibwangana.+ 15  N aron te aomata ae otinako mai biroton tinana n akea karabaana, ao ai arona naba bwa e na nako n arona ngke e roko.+ Ao e aki kona n uotaanako te bwai teuana ibukin ana mwakuri korakora ni kabane.+ 16  Bon te bwai ae rangi ni kananokawaki* naba aei: E na nako n aron raoi are e roko iai, ao tera ngkanne kabwaian te aomata ae teimatoa ni mwakuri korakora ibukin te ang?+ 17  E amwamwarake naba ni katoabong kaanga n te rotongitong, ma te marakinnano ae rangi ni bati, ao te aoraki, ao te un.+ 18  Aio te bwai ae I a tia n noria ae raoiroi ao e riai: e riai te aomata n amwamwarake ao ni momoi ao ni karekea kimwareireina ibukin ana mwakuri korakora ni kabane+ ake e korakai ni karaoi i aan taai, i nanoni bongini maiuna aika karako aika e anganna te Atua ae koaua, bwa bon anne kaniwangana.*+ 19  Ao ngkana e angan te aomata temanna te kaubwai ma taiani bwaikoraki+ te Atua ae koaua, n ikotaki ma te konaa ni kakukureia ni baikanne, e riai te aomata anne n anaa kaniwangana* ao ni kimwareirei n ana mwakuri korakora. Bon anne ana bwaintangira te Atua.+ 20  Bwa ane e na aki atai* waekoani bwakanakon ana bong ni maiu, ibukina bwa e teimatoa te Atua ae koaua ni katabetabea te aomata anne ni kimwareirein nanona.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “katabetabe aika rangi ni bati.”
Ebera, “karekea irikom.”
Ke, “te tia uataeka.”
Ke, “te kabuanibwai.”
Ke, “mwakuri.”
Ke, “te kabuanibwai.”
Ke, “tibwangana.”
Ke, “tibwangana.”
Ke, “uringa.”