Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Te Minita 4:1-16

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te karawawataaki e buakaka riki nakon te mate (1-3)

  • Te iango ae raoiroi ibukin te mwakuri (4-6)

  • Kakawakin te rao (7-12)

    • A raoiroi riki uoman nakon temanna (9)

  • E kona n aki manena maiun te tia tautaeka (13-16)

4  I a manga rairaki riki nakoni mwakuri ni kabane aika karawawata aika waakinako i aan taai. I nori rannimataia akana karawawataaki, ao akea temanna ae e na kabebeteia.+ Iai mwaakaia taani karawawataia, ao akea temanna ae e na kabebeteia.  Ao I ataia bwa a kabwaia riki akana kamani mate nakoia akana maiu aika a tuai ni mate.+  Ao ae e kabwaia riki nakoia koraki aikai bon te aomata ae tuai ni bungiaki,+ ae e tuai n nori mwakuri aika karawawata aika karaoaki i aan taai.+  I a tia n nora te kakorakora* ae bati ao te mwakuri n te aro n rabakau bwa e reke man te kaiangatoa i marenaia aomata.+ Bon akea naba manenan te baei, boni kaean te ang.  E botii baina te aomata ae nanobaba ao e karokoa te kabuanibwai bon nakoina.*+  E raoiroi riki te motirawa ae uarereke* nakon te mwakuri korakora ae bati* ao kaean te ang.+  I rairaki nakon te katoto riki teuana ibukin te bwai ae akea manenana i aan taai:  Iai te aomata ae akea raona. Akea natina te mwaane ke tarina, ma bon akea tokin ana mwakuri korakora ni kabane. A aki kona n rauaki matana n te kaubwai.+ Ma e titirakinna i bon irouna ni kangai, ‘Antai ae I mwakuri korakora ibukina ao ae I taui baika raraoi mairou ibukina’?+ Bon akea naba manenan te baei, ao bon te mwakuri ae karawawata.+  A raoiroi riki uoman nakon temanna,+ ibukina bwa iai kaniwangaia* ae raoiroi ibukin aia mwakuri korakora. 10  Bwa ngkana e bwaka temanna irouia, ao e kona are temanna ni buoka raona ni kateirakea. Ma tera ae e na riki nakon te aomata ae bwaka ao akea ae e na buokia ni kateirakea? 11  Irarikin anne, ngkana a uaia ni wene aomata aika uoman, ao a na abue, ma e na kangaa n abue ae tii temanna? 12  Ao e kona te aomata n tokanikai i aon ae tii temanna, ma a kona aika uoman n tei ni kaitaraa te aomata anne. Ao e aki waekoa ni* moti te karai ae te nano tennai. 13  E raoiroi riki te teei ae maiu ni kainnano ma e wanawana, nakon te uea ae e a kara ma e nanobaba,+ ae e a aki tau wanawanana ni kona ni mutiakina te kauring.+ 14  Bwa e* otinako man te karabuuti bwa e na riki bwa te uea,+ e ngae ngke e bungiaki bwa te aomata ae maiu ni kainnano i aan te tautaeka anne.+ 15  I iangoiia te koraki nako aika maiu aika ririaki i aan taai, n ikotaki naba ma aron te tia onomwi ae ataei ae teirake n onea mwin are temanna. 16  E ngae ngkai a bane ni boutokaia aomata, ma ane a na aki kukurei irouna te koraki ake a kaoti rimwi.+ Bon akea naba bongan te baei, boni kaean te ang.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te mwakuri korakora.”
Ebera, “e kana oin irikona.”
Ebera, “te abutana te motirawa.”
Ebera, “te mwakuri korakora ae uoua te abuta ni bai.”
Ke, “te kakabwaia ae raoiroi riki.”
Ke, “aki kai.”
Tao e kaineti nakon te teei are wanawana.