Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Te Minita 1:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Akea manenani bwaai nako (1-11)

    • E teimatoa n aki toki te aonnaba (4)

    • A waakinako baika kateimatoa te maiu (5-7)

    • Akea te bwai ae boou i aan taai (9)

  • Iai tiani wanawanaia aomata (12-18)

    • Boni kaean te ang (14)

1  Ana taeka te tia ikotiia aomata,*+ ae natin Tawita ae te uea i Ierutarem.+   E taku te tia ikotiia aomata, “Bon te bwai ae te kabanea n akea manenana!* Bon te bwai ae te kabanea n akea manenana! Akea manenani bwaai nako!”+   Tera ae e na karekea te aomata man ana mwakuri korakora ni kabane,Ake e korakai ni karaoi i aan taai?+   E nako te rorona ao e a manga roko te rorona,Ma e teimatoa* n aki toki te aonnaba.+   E oti* taai ao e bung taai,Ao e waekoa n okira te tabo are e na manga oti iai.+   E wai nako maiaki te ang ao e katobibi nako meang,E teimatoa ni kakatobibi ni kamronron, e teimatoa te ang ni kakatobibi.   A bane karaanga* n raanga nako taari, ma e aki onrake taari.+ A a manga oki karaanga nakon te tabo are a raanga mai iai, bwa a aonga ni manga raanga mai iai.+   A kakua bwaai ni kabane,Ao akea temanna ae kona ni kabwarabwarai. E aki rauaki te mata n taraakina,Ao e aki naba rauaki te taninga n ongoraeakinana.   E na bon riki te bwai ae e a tia n riki,Ao e na manga karaoaki te bwai ae e a tia ni karaoaki. Bon akea te bwai ae boou i aan taai.+ 10  Iai te bwai teuana ae e kona ni kangai iai temanna, “Nora te baei, bon te bwai ae boou”? Ai kaman iai mangkoa. Ai kaman iai imwain ara tai. 11  Akea temanna ae uringia aomata ake ngkoangkoa,Akea naba ae e na uringia te koraki ake a kaoti rimwi,Ao a na aki naba uringaki irouia te koraki ake a kaoti rimwi riki.+ 12  Ngai ae te tia ikotiia aomata, I riki bwa uean Iteraera i Ierutarem.+ 13  I karekea nanou bwa N na ukeuke ao n neneri ma te wanawana+ bwaai nako ake a karaoaki i aani karawa,+ ae te mwakuri ae karawawata ae e a tia n anga te Atua nakoia natiia aomata, ae a teimatoa ni katabetabeaki iai. 14  I a tia n nori mwakuri ni kabane aika karaoaki i aan taai,Ao noria! akea manenani bwaai nako, bwa boni kaean te ang.+ 15  E aki kona ni kaetaki te bwai ae bwaoua,Ao e aki kona ni warekaki te bwai ae bon akea. 16  Ao I taku i nanou: “Noria! I a tia ni karekea te wanawana ae rangi ni bati riki i aoia aomata nako ake imwaiu i Ierutarem,+ ao nanou e karekea te wanawana ae rangi ni bati ma te atatai.”+ 17  I motika nanou nakon ataakin te wanawana ao nakon ataakin te rangirang* ao nakon ataakin te nanobaba,+ ao boni kaean naba te ang te baei. 18  Bwa te wanawana ae bati e karekea te marakinnano ae bati,Mangaia ae ane e karikirakea te atatai ao e karikirakea naba te maraki.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te tia botiia aomata; te tia tewea te boowi.”
Ke, “akea bongana.”
Ebera, “e tei.”
Ke, “ootanako.”
Ke, “karaanga n tain te kamwaitoro; karaanga aika iai taia n raanga.”
Ke, “nanobaba n te aro ae riao.”