Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Kaotioti 7:1-17

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Aman anera a taui angin te aonnaba aika urubwai (1-3)

  • A kanikinaeaki 144,000 (4-8)

  • Te koraki ae uanao ma aia kamwarai aika mainaina (9-17)

7  Imwin aei ao I noriia anera aika aman aika tei ni maninganingan te aonnaba ake aua, ao a taui ni kamatoai angin te aonnaba ake aua, bwa e na aki kare te ang nakon te aonnaba ke nako marawa ke nakon te aroka tekaina.  Ao I nora te anera temanna bwa e kaotirake mai ike e oti iai taai,* ao iai irouna te kai ni kanikina ae ana bwai te Atua ae maiu, ao e takarua n te bwanaa ae korakora nakoia anera ake aman ake a kariaiakaki bwa a na urua te aonnaba ao marawa,  ni kangai: “Tai urua te aonnaba ke marawa ke taian aroka, ni karokoa tiara ni kanikinaeia+ ana toro Atuara i aon ramwaia.”+  Ao I ongo bwa mwaitiia te koraki ake a kanikinaeaki, bon 144,000,+ ao a kanikinaeaki man aia baronga nako tibun Iteraera:+  A kanikinaeaki 12,000 man te baronga are Iuta, 12,000 man te baronga are Reuben, 12,000 man te baronga are Kata,  12,000 man te baronga are Atera, 12,000 man te baronga are Nabetari, 12,000 man te baronga are Manate,+  12,000 man te baronga are Timeon, 12,000 man te baronga are Rewi, 12,000 man te baronga are Itakara,  12,000 man te baronga are Teburun, 12,000 man te baronga are Ioteba, ao 12,000 man te baronga are Beniamin aika kanikinaeaki.  Imwin aei ao akea bwa I a noriia te koraki ae uanao, ae akea temanna ae kona ni warekiia. A nako mai buakoia natannaomata ma baronga ma botannaomata ma taian taetae,+ ao a tei i matan te kaintokanuea ao i matan te Tiibutetei, ao a kunnikainia n te kamwarai ae mainaina,+ ao baani baam i nanoni baia.+ 10  Ao a tatakarua n te bwanaa ae korakora ni kangai: “Ti bae iroun Atuara ibukini kamaiuara, are e tekateka i aon te kaintokanuea,+ ao iroun te Tiibutetei.”+ 11  A bane anera n tei n otabwaninia te kaintokanuea ao n otabwaninia unimwaane akekei+ ma baike a maiu ake aman, ao a katorobubua ni bobaraaki i matan te kaintokanuea ma n taromauria te Atua, 12  ni kangai: “Amen! Ana bwai Atuara te karaoiroaki ma te neboaki ma te wanawana ma te katituaraoaki ma te karineaki ma te mwaaka ma te korakora, n aki totoki.+ Amen.” 13  Ao e kaekaai temanna mai buakoia unimwaane akekei ni kangai: “Antai te koraki aikai aika kunnikainia n te kamwarai ae mainaina,+ ao a nako mai ia?” 14  Ao I taku naba ngkekei nakoina: “Au uea, ko bon ataia ngkoe.” Ao e taku nakoiu: “A nako te koraki aikai mai buakon te rawawata ae korakora,+ ao a a tia n teboki aia kamwarai ao ni kamainainai n raraan te Tiibutetei.+ 15  Anne bukina ae a mena iai i matan ana kaintokanuea te Atua, ao ni beku irouna n ana tembora ni ngaina ao ni bong, ao e na taakina ana umwanrianna i aoia+ Teuae tekateka i aon te kaintokanuea.+ 16  A na aki manga baki ke n taka, a na aki naba rotakibuaka n riringan taai ke n te kabuebue ae korakora,+ 17  ibukina bwa e na kawakinia+ te Tiibutetei+ are mena i rarikin* te kaintokanuea, ao e na kairiia nakoni koburake n ran ni kamaiu.+ Ao e na kaoa te rannimata ni kabane mai mataia te Atua.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “mai mainiku.”
Ke, “i nukan.”