Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Kaotioti 22:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Karaangan te ran ni kamaiu (1-5)

  • Motikana (6-21)

    • ‘Nakomai! Anaa te ran ni kamaiu n akea boona’ (17)

    • “Nakomai te Uea ae Iesu” (20)

22  Ao e kaota nakoiu karaangan te ran ni kamaiu,+ ae itiaki n ai aron te kirutitaro,* ae raanganako man ana kaintokanuea te Atua ao te Tiibutetei,+  nako nukani kawain te kaawa ae te kawai ae totouaki. Ao iai kaai ni kamaiu n iteran te karaanga aei ni kauaitera, aika a uaa 12 te tai ni katoa ririki. A bane n uaa ni katoa namwakaina. Ao baani kaai aikai boni bwainnaoraki nakoia natannaomata.+  Ao e nang akea te rekenikai. Ma e na mena ana kaintokanuea te Atua ao te Tiibutetei+ n te kaawa, ao a na beku irouna ana toro,  ao ane a na nora ubuna,+ ao e na mena arana i aon ramwaia.+  Ao e nang akea naba te bong,+ ao a na aki kainnanoa ootan te taura ke ootan taai, bwa e nang kaotaia Iehova* ae te Atua,+ ao a na tautaeka bwa ueea n aki totoki.+  Ao e taku nakoiu: “A kakaonimaki* taeka aikai ao a koaua,+ eng, e kanakoa ana anera Iehova* ae te Atua are e kairiia burabeti+ bwa a na taetae nakoia ana toro ni kaotii bwaai aika a na waekoa n roko.  Noria! I a waetata n roko.+ E a kukurei ane e kakairi n taetae ni burabeti aika taekinaki n te nira ni boki aei.”+  Boni ngai ae Ioane ae I ongo baikai ao I nori. Ao ngke I ongo ma n nori, ao I katorobubua ni bobaraaki ma n taromauri i waen te anera are kaotii baikai nakoiu.  Ma e taku nakoiu: “Taratara raoi! Tai karaoa anne! Bon te toro naba ngai n ai arom ao n ai aroia tarim ake burabeti ma te koraki ake a kakairi n ae taekinaki n te nira ni boki aei. Taromauria te Atua.”+ 10  Ao e tuangai naba ni kangai: “Tai kaini ke ni kanimwa te kanikina i aon taetae ni burabeti aika taekinaki n te nira ni boki aei, bwa e a kaan te tai ae baireaki. 11  Ke e teimatoa ni buakaka ane e buakaka, ao ke e teimatoa ni kamwara ane e kamwara. Ma ke e teimatoa n raoiroi ane e raoiroi, ao ke e teimatoa n itiaki* ane e itiaki. 12  “‘Noria! I a waetata n roko, ao e mena irou te kaniwanga ae N na anga nakoia aomata n tatabemania nako ni kaineti ma aia mwakuri.+ 13  Ngai te Arebwa ao te Omeka,*+ te moan ao te kabane, te moa ao te toki. 14  A a kukurei ake a a tia n teboki aia kamwarai+ bwa e aonga n reke inaomataia ni kawari kaai ni kamaiu,+ ao e aonga n reke rinia n te kaawa rinanoni mataroana.+ 15  A mena i tinanikun te kaawa kamea* ma taan tabunea ma taani wene ni bure,* ma taan tiriaomata ma taan taromaurii bouannanti ma aomata nako aika tangira te kewe ma ni bwabwainna.’+ 16  “‘I kanakoa au anera nakoimi ngai ae Iesu, bwa e na kaotioti nakoimi ibukini baikai, aika baika kaineti ma taian ekaretia. Ngai wakaan Tawita ao kanoana,+ ao te itoi ni ngaina ae raneanea.’”+ 17  Ao e teimatoa ni kangai te taamnei ao te tia mare te aine,+ “Nakomai!” ao ke e kangai ane e ongo, “Nakomai!” ao ke e nakomai ane e taka,+ ao ane e kan anaa te ran ni kamaiu ao ke e anaia n akea boona.+ 18  “I kaotioti nakoia aomata nako ake a ongo n taetae ni burabeti aika taekinaki n te nira ni boki aei: Ngkana iai ae e karakai baikai,+ ao te Atua e na karakai naba nakoina baika kamamate ake a koreaki taekaia n te nira ni boki aei,+ 19  ao ngkana iai ae e kanakoa te bwai teuana man taetae ni burabeti aika taekinaki n te nira ni boki aei, ao e na uotaanako naba tibwangana te Atua mani kaai ni kamaiu,+ ao man te kaawa are tabu,+ ake a koreaki taekaia n te nira ni boki aei. 20  “E taku teuare kaotioti ibukini baikai, ‘Eng, I a waetata n roko.’”+ “Amen! Nakomai te Uea ae Iesu.” 21  Ke e mena ana akoi ae rianako te Uea ae Iesu irouia te koraki aika itiaki.*

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”
Ke, “a kona n onimakinaki.”
Ke, “tabu.”
Nora Nanon Taeka.
Ae taekaia te koraki aika koro n ribaaki aia mwakuri i matan te Atua.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “tabu.”