Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Te Kaotioti 21:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Karawa ao te aonnaba ae boou (1-8)

    • Ai akea riki te mate (4)

    • Kaboouani bwaai nako (5)

  • E kabwarabwaraaki Ierutarem ae boou (9-27)

21  Ao I nora karawa ae boou ao te aonnaba ae boou,+ bwa e a tia ni mauna karawa nikawai ao te aonnaba nikawai,+ ao ai akea marawa.+  I nora naba te kaawa ae tabu ae Ierutarem ae Boou bwa e ruo mai karawa mairoun te Atua,+ ao e katauraoaki bwa kaanga te tia mare te aine ae katamaroaaki imwaini buuna.+  Ao I ongo te bwanaa ae korakora man te kaintokanuea ae kangai: “Noria! E a mena ana umwanrianna te Atua irouia aomata, ao e na maeka ma ngaiia ao a na riki bwa ana aomata. Ao te Atua e na boni memena irouia.+  Ao e na kaoa te rannimata ni kabane mai mataia,+ ao e nang akea riki te mate,+ ke te nanokawaki ke te tang ke te maraki.+ A a mauna bwaai rimoa.”  Ao e taku Teuare tekateka i aon te kaintokanuea:+ “Noria! I a kabooui bwaai ni kabane.”+ Ao e a manga kangai: “Korei, bwa a kakaonimaki* taeka aikai ao a koaua.”  Ao e taku nakoiu: “A a tia! Boni ngai te Arebwa ao te Omeka,* te moa ao te toki.+ Ane e taka ao N na anganna te ran ae akea boona mani koburaken te ran ni kamaiu.+  Ane e tokanikai ao e na reke tibwangana ni baikai, ao N na riki bwa Atuana ao e na riki bwa natiu.  Ma te koraki aika mamaaku ao aika akea aia onimaki+ ao aika koro n ribaaki ibukina bwa a kamwara, ao taan tiriaomata,+ ao taani wene ni bure,*+ ao taan tabunea, ao taan taromaurii bouannanti, ao taani kewe ni kabane,+ a na reke tibwangaia n te nama ae ura iai te ai ma te burimton.*+ E tei aei ibukin te mate ae te kauoua.”+  Ao e roko temanna mai buakoia anera ake itiman ake iai irouia boora ake itiua ake a onrake ni baika kamamate aika itiua+ ake mai mwaina, ao e taku nakoiu: “Nakomai bwa N na kaota nakoim te tia mare te aine ae buun te Tiibutetei.”+ 10  Mangaia are e a uotainako rinanon te taamnei, nakon te maunga ae totoa ma n rietata, ao e kaota nakoiu te kaawa ae tabu ae Ierutarem ae ruo mai karawa mairoun te Atua,+ 11  ao e mimitong ni mimitongin te Atua.+ Raneaneana ai aron raneanean te atibu ae moan te kakawaki, ae ai aron te atibu ae te iatiba* ae raneanea n aron raneanean te kirutitaro.*+ 12  Iai oona ae rietata ae totoa ao iai mataroana aika 12, ao iai anera aika 12 ni mataroana nako, ao a koreaki aara ni mataroa aikai ake aran aia baronga tibun Iteraera ake 12. 13  Ao tenua mataroana mai mainiku, ao tenua mataroana mai meang, ao tenua mataroana mai maiaki, ao tenua mataroana mai maeao.+ 14  Ao iai atibu aika 12 aika a aana oon te kaawa, ae iai aara aika 12 i aoia, ake araia ana abotoro+ te Tiibutetei ake 12. 15  Ao teuare taetae nakoiu e taua te kai ni baire ae te kaibwabwaa ae te koora, bwa e na anaa abwakin te kaawa ma mataroana nako ma oona.+ 16  Ao aua rarikin te kaawa aei, ao e boraoi anauna ma raababana. Ao e anaa abwakin te kaawa n te kaibwabwaa, bwa 12,000 te titeitia.* E boraoi anauna ma raababana ao rietana. 17  E anaa naba abwakin oona, bwa 144 te mwanokunibai,* n ana kai ni baire te aomata ae bon ana kai ni baire naba te anera. 18  Ao e karaoaki oona man te iatiba,+ ao bon te koora ni koaua te kaawa, ae ai aron te kiraati ae itiaki. 19  E katamaroaaki aan oon te kaawa n aeka n atibu nako aika rangi ni kakawaki: aana ae te moan te iatiba, te kauoua te tabeiro,* te katenua te kareketona, te kaaua te emerote, 20  te kanimaua te taretonuka,* te kaonoua te tarerio, te kaitiua te kerutorito, te kawanua te beruro, te karuaiwa te tobati, te katebwina te kurutoberato, te katebwi ma teuana te iatinte, ao te katebwi ma uoua te ameteti. 21  Ao mataroana ake 12 boni moomin te bwaeao aika 12. A karaoaki mataroana nako ni kaka teuana moomin te bwaeao. Ao te kawai ae totouaki are kawain te kaawa, bon te koora ni koaua ae ai aron te kiraati ae itiaki. 22  I aki nora te tembora i nanon te kaawa, bwa temborana bon Iehova* ae te Atua ae Moan te Mwaaka,+ ao te Tiibutetei naba. 23  Ao e aki kainnanoaki taai ke namwakaina bwa a na oota i aon te kaawa, bwa e kaotaaki ni mimitongin te Atua,+ ao taurana bon te Tiibutetei.+ 24  Ao a na nakonako natannaomata n ootana,+ ao a na uotii mimitongia uean aonnaba nako iai. 25  A na bon aki roko n te kainaki mataroana n te ngaina, bwa akea te bong ikekei.+ 26  Ao e na uotaki mimitongia natannaomata ao karineaia nako nanona.+ 27  Ma bon akea te anga ae e na rin iai te bwai teuana ae kamwara ma ane e kakaraoa te bwai ae koro n ribaaki ma te mwamwanaa te aba,+ ma a na tii rin te koraki ake a koreaki araia n ana boki ni kamaiu te Tiibutetei.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “a kona n onimakinaki.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”
Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”
Tao 2,220 te kiromita (1,379 te maire). Teuana te titeitia titeboo ma 185 te mita (606.95 te buuti). Nora Buk. B14.
Tao 64 te mita (210 te buuti). Nora Buk. B14.
Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”
Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”