Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Kaotioti 16:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Itiua booran unin te Atua (1-21)

    • A kabwaroaki i aon te aba (2), marawa (3), karaanga ma koburake n ran (4-7), taai (8, 9), ana kaintokanuea te man ae tiritiri (10, 11), te Iuberetiti (12-16), ao te ea (17-21)

    • Ana buaka te Atua n Aremaketon (14, 16)

16  Ao I ongo te bwanaa ae korakora ae nako man te tabo ae tabu*+ ae kangai nakoia anera ake itiman: “Kam na nako ni kabwaroi booran unin te Atua aika itiua i aon te aba.”+  E nako te moan anera ni kabwaroa kanoan ana boora i aon te aba.+ Ao a riki kaboa aika kammaraki aika kakaiaki+ i aoia aomata ake e tane i aoia ana kanikina te man ae tiritiri+ ao ake a taromauria katotongana.+  E kabwaroa kanoan ana boora te anera are te kauoman i nanoni marawa.+ Ao e riki marawa+ bwa kaanga raraan+ te aomata ae mate, ao a bane ni mate maan* aika maiu, eng, baike i nanona.  E kabwaroa kanoan ana boora te anera are te kateniman i nanoni karaanga ma koburake n ran,+ ao a a riki bwa te raraa.+  Ao I ongo bwa e kangai te anera are iai mwaakana i aon raan: “Ko raoiroi ao ko kakaonimaki ni koaua,+ ngkoe Teuare iai ngkai ao iai ngkoa,+ bwa ko karaoi mooti aikai,+  ibukina bwa a a tia ni katiinakoi raraaia te koraki aika itiaki* ao burabeti,+ ai ngaia ae ko a angania te raraa bwa a na nimma.+ A bon tau n anganaki.”+  Ao I ongo bwa e kangai te baonikarea: “Eng, a koaua ao a raraoi am motikitaeka*+ ngkoe ae Iehova* ae te Atua ae Moan te Mwaaka.”+  E kabwaroa kanoan ana boora te anera are te kaaman i aon taai,+ ao e a kariaiakaki taai bwa e na kabuekiia aomata n te ai.  Ao a kabuekaki aomata n te kabuebue ae korakora, ma a taetae ni kabuakakaa aran te Atua, are iai mwaakana i aoni baika kamamate aikai, ao a aki rairi nanoia n anganna neboana. 10  E kabwaroa kanoan ana boora te anera are te kaniman i aon ana kaintokanuea te man are tiritiri. Ao e a karooaki ana tautaeka n uea,+ ao a a tenatenai neweia aomata ibukini marakia, 11  ma a taetae ni kabuakakaa te Atua are i karawa ibukini marakia ao ibukini kaboaia, ao a aki rairi nanoia man aia mwakuri. 12  E kabwaroa kanoan ana boora te anera are te kaonoman i aon te karaanga are abwabwaki are Iuberetiti,+ ao e a bwatakataka ranna+ bwa e na katauraoa kawaia ueea+ ake a na kaoti mai ike oti iai taai.* 13  Ao I nori rongorongo* aika tenua aika kamwara aika ai aroia biraoki aika otinako mai win te rakon+ ao mai win te man are tiritiri ao mai win te burabeti ni kewe. 14  Bon rongorongo mairouia taimonio, aika rongorongo aika karaoi kanikina+ ao a kawariia ueea n te aonnaba ni kabutaa bwa a na ikotiia nakon te buaka+ n te bong ae kakannato ae ana bong te Atua ae Moan te Mwaaka.+ 15  “Noria! I a roko n ai aron rokon te tia iraa.+ E a kukurei ane e teimatoa n tantani+ ao ni kawakina ana kauaatao, bwa e na aki nakonako n akea karabaana ma n tarataraaki te baere e na kamaamaeaki iai irouia aomata.”+ 16  Ao a ikotiia nakon te tabo ae aranaki n te taetae n Ebera bwa Aremaketon.*+ 17  E kabwaroa kanoan ana boora te anera are te kaitiman n te ea. Ao e nako te bwanaa ae korakora man te tabo ae tabu*+ man te kaintokanuea, ae kangai: “E a tia!” 18  Ao e itirua ao e rebwe te baa ao a taetae bwanaa, ao e riki te mwaeiei ae korakora ae tuai man riiriki mangke a moan riki aomata n te aonnaba,+ ae te mwaeiei ae taabangaki ae moan te korakora. 19  Ao e tabwenaua te kaawa are kakannato+ nakon tenimwakoro, ao a bwaka aia kaawa natannaomata. Ao te Atua e uringa taekani Baburon are Kakannato,+ bwa e na anganna te mwangko are kanoana te wain are wainin unna.+ 20  Ao a bane naba ni birinako abamwakoro, ao a aki manga kuneaki maunga.+ 21  Ao e bwaka te karau ae te aiti ae korakora mai karawa i aoia aomata,+ ao aitina tao titeboo tinebuna ma teuana te tarena,* ao a taetae aomata ni kabuakakaa te Atua ibukin te bwai ae kamamate aei ae te karau ae te aiti,+ bwa e a bon rangi ni korakora.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekan te Ruu ae Moan te Tabu n te Tembora.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Ke, “tabu.”
Ke, “am moti.”
Ke, “mai mainiku.”
Kuriiti, “taamnei aika kamwara.”
Kuriiti, Har Ma·ge·donʹ, man te taeka n Ebera ae nanona “Maungani Mekito.”
Ae taekan te Ruu ae Moan te Tabu n te Tembora.
Teuana te tarena ni Kuriiti titeboo ma 20.4 te kirokuraem. Nora Buk. B14.