Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Te Kaotioti 1:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te kaotioti mairoun te Atua rinanon Iesu (1-3)

  • Taeka ni kamauri nakon ekaretia ake itiua (4-8)

    • “Ngai te Arebwa ao te Omeka” (8)

  • E uotaki Ioane nakon ana bong te Uea rinanon te taamnei (9-11)

  • Te miitara ibukini mimitongin Iesu (12-20)

1  Te kaotioti* mairoun Iesu Kristo, ae e anganna te Atua,+ bwa e na kaotii nakoia ana toro+ bwaai aika a na waetata n roko. Ao e kanakoa ana anera bwa e na kaotia rinanon taiani kanikina, nakon ana toro ae Ioane+  are kaotiota ana taeka te Atua ao ana kaotioti Iesu Kristo, eng, ake bwaai ni kabane ake e nori.  A a kukurei akana wareware ni kabaibati n te taetae ni burabeti aei ao akana ongora taekana, ao akana kakairi ni baike a koreaki iai,+ bwa e a kaan te tai ae baireaki.  Ngai ae Ioane, nakoia ekaretia aika itiua+ ake n te aono n Atia:* Ke e mena iroumi te akoi ae rianako ao te rau mairoun “Teuare iai ngkai ao iai ngkoa ao ae e na manga roko,”+ ao man taian taamnei ake itiua+ ake a mena i matan ana kaintokanuea,  ao mairoun Iesu Kristo, ae “te tia Kakoaua ae Kakaonimaki,”+ “te moanibung mai buakoia maate,”+ ao “te tia Tautaeka i aoia uean aonnaba.”+ Ana bwai teuare tangirira+ ao are kainaomataira man ara bure rinanon raraana+  ao e karaoira bwa te tautaeka n uea+ ao ibonga*+ ibukin Atuana ae Tamana,—eng, ana bwai te mimitong ma te mwaaka n aki toki. Amen.  Noria! Ane e na roko ma naang,+ ao a na bane maata n noria ao a na noria naba naake a ewaria, ao a na bane barongan te aonnaba n ororei bwanibwania n rawawata ibukina.+ Eng, Amen.  E taku Iehova* ae te Atua: “Ngai te Arebwa ao te Omeka,*+ ae Teuare iai ngkai ao iai ngkoa ao ae e na manga roko, ae Moan te Mwaaka.”+  Ngai ae Ioane ae tarimi ae te tia ibuokanibwai ma ngkami n te rawawata+ ao n te tautaeka n uea+ ao n te nanomwaaka,+ ngkai te tia rimwin Iesu ngai.+ I mena n te atimwakoro ae arana Batemoti ibukin tataekinan te Atua ao kaotiotan Iesu. 10  I kaonaki n te taamnei ae raoiroi ao I roko kaanga n ana bong te Uea, ao I ongo te bwanaa ae korakora mai akuu ae ai aron tangin te buu 11  ae kangai: “Ane ko noria ao koreia n te nira ni boki ao kanakoa nakoia ekaretia ake itiua: i Ebeto,+ i Temurena,+ i Berekamo,+ i Tuateira,+ i Tareteiti,+ i Biraterebia,+ ao i Raorikeia.”+ 12  I rairaki bwa N na noria bwa antai are taetae nakoiu, ao ngke I rairaki ao I nori kaintaura aika koora aika itiua,+ 13  ao e mena temanna ae kaanga natin te aomata i buakoni kaintaura,+ ae kunnikainna n te kunnikai ae rokoroko i waena, ao e kabaeaki bwabwaana n te roo ae koora. 14  Ao e mainaina atuna ma irana n aroni buraen te tiibu ae mainaina n ai aron te tino, ao a takarokaro matana n ai aron te ai,+ 15  ao waena ai aron te buraati ae raneanea+ ngkana e kabuekaki n te ai ni nnen te ai ae uramwaaka, ao bwanaana ai aroni karongoaan raan aika bati. 16  Ao e taui itoi aika itiua ni baina are te atai,+ ao e otinako mai wina te kabaang ae abwabwaki ae kakang ae uaitera wina,+ ao burana* ai aron taai ngkana e kirokiro riringana.+ 17  Ngke I noria, ao I bwaka i waena kaanga te mate. Ao e katokaa baina are te atai i aou ao e taku: “Tai maaku. Boni ngai te Moan+ ao te Kabane,+ 18  ao teuare maiu ngai,+ ao I mate+ ngkoa, ma noria! I a maiu n aki totoki ngkai,+ ao iai irou kiingin te mate ao kiingin te Ruanimate.*+ 19  Mangaia ae korei baike ko nori, ao baika riki ngkai ao baika a na riki imwini baikai. 20  Ni kaineti ngkanne ma te bwai ae raba ae tabu, ake itoi ake itiua ake ko nori i baiu are te atai ao kaintaura ake itiua ake koora: A tei itoi ake itiua ibukia aia anera ekaretia aika itiua, ao kaintaura ake itiua a tei ibukin ekaretia aika itiua.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Te bwai ae kaotaki; Te bwai ae kanakoaki rabunana.”
Ke, “ubuna.”
Ke, “Eriti,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.