Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Te Kaotioti

Taiani mwakoro

Kabwarabwaraani Kanoana

 • 1

  • Te kaotioti mairoun te Atua rinanon Iesu (1-3)

  • Taeka ni kamauri nakon ekaretia ake itiua (4-8)

   • “Ngai te Arebwa ao te Omeka” (8)

  • E uotaki Ioane nakon ana bong te Uea rinanon te taamnei (9-11)

  • Te miitara ibukini mimitongin Iesu (12-20)

 • 2

  • Rongorongo nakoia ekaretia i Ebeto (1-7), Temurena (8-11), Berekamo (12-17), Tuateira (18-29)

 • 3

  • Rongorongo nako Tareteiti (1-6), Biraterebia (7-13), Raorikeia (14-22)

 • 4

  • E noraki Iehova i karawa n te miitara (1-11)

   • E tekateka Iehova n ana kaintokanuea (2)

   • Unimwaane ake 24 i aoni kaintokanuea (4)

   • Baika maiu aika aman (6)

 • 5

  • Te nira ni boki ma itiua kanikina (1-5)

  • E anaa te nira ni boki te Tiibutetei (6-8)

  • E tau te Tiibutetei ni kauki kanikina (9-14)

 • 6

  • E kauki moani kanikina ake onoua te Tiibutetei (1-17)

   • E tokanikai teuare n te aoti ae mainaina (1, 2)

   • E na uotaanako te rau teuare n te aoti ae uraura (3, 4)

   • E na uota te rongo teuare n te aoti ae roroo (5, 6)

   • Aran teuare n te aoti ae maii, te Mate (7, 8)

   • A mena i aan te baonikarea ake a kamateaki (9-11)

   • Te mwaeiei ae korakora (12-17)

 • 7

  • Aman anera a taui angin te aonnaba aika urubwai (1-3)

  • A kanikinaeaki 144,000 (4-8)

  • Te koraki ae uanao ma aia kamwarai aika mainaina (9-17)

 • 8

  • E kaukaki te kaitiua ni kanikina (1-6)

  • Tangini buu ake aua moa (7-12)

  • Taekinan tenua rekenikai (13)

 • 9

  • Te kanimaua ni buu (1-11)

  • E a nako te moan rekenikai, a na roko uoua riki (12)

  • Te kaonoua ni buu (13-21)

 • 10

  • Te anera ae korakora ma te nira ni boki ae uarereke (1-7)

   • “E a toki te tai n tataninga” (6)

   • Kakoroani bukin te bae raba ae tabu (7)

  • E kana te nira ni boki Ioane (8-11)

 • 11

  • Taani kakoaua aika uoman (1-13)

   • A na oneiia n te raerobwa i nanon 1,260 te bong (3)

   • A kamateaki ao a aki kaiiaki (7-10)

   • A kamaiuaki imwin tenua ao te iterana te bong (11, 12)

  • E a nako te kauoua n rekenikai, e na roko te katenua (14)

  • Te kaitiua ni buu (15-19)

   • Ana Tautaeka n Uea ara Uea ma ana Kristo (15)

   • A na kamaunaaki ake a urua te aonnaba (18)

 • 12

  • Te aine, te nati te mwaane, te rakon (1-6)

  • E buakana te rakon Mikaere (7-12)

   • E tewenakoaki te rakon n te aonnaba (9)

   • E ataia te Riaboro ae e a kimototo ana tai (12)

  • Te rakon e bwainikirina te aine (13-17)

 • 13

  • E kaoti mai taari te man ae tiritiri ae itiua atuna (1-10)

  • Te man ae tiritiri ae uaai korona mai aantano (11-13)

  • Katotongan te man ae tiritiri ae itiua atuna (14, 15)

  • Ana kanikina ma ana ware te man ae tiritiri (16-18)

 • 14

  • Te Tiibutetei ma naake 144,000 (1-5)

  • Rongorongo mairouia teniman anera (6-12)

   •  Te anera i nukani karawa ma te rongorongo ae raoiroi (6, 7)

  • A a kukurei ake a mate ni katiteuanaakia ma Kristo (13)

  • Uoua taiakin uaa n te aonnaba (14-20)

 • 15

  • Itiman anera ma itiua baika kamamate (1-8)

   • Kunani Mote ma te Tiibutetei (3, 4)

 • 16

  • Itiua booran unin te Atua (1-21)

   • A kabwaroaki i aon te aba (2), marawa (3), karaanga ma koburake n ran (4-7), taai (8, 9), ana kaintokanuea te man ae tiritiri (10, 11), te Iuberetiti (12-16), ao te ea (17-21)

   • Ana buaka te Atua n Aremaketon (14, 16)

 • 17

  • Motikan taekani “Baburon ae Kakannato” (1-18)

   • E tekatekana te man ae tiritiri te kabekaau ae kakannato (1-3)

   • Te man ae tiritiri ‘iai ngkoa, akea ngkai, e na aerake man te kinono’ (8)

   • A na buakana te Tiibutetei tengauni kooro (12-14)

   • A na ribaa te kabekaau tengauni kooro (16, 17)

 • 18

  • Bwakani “Baburon ae Kakannato” (1-8)

   • “Au aomata, kam na otinako” (4)

  • Te nanokawaki ni bwakani Baburon (9-19)

  • Te kimwareirei i karawa ni bwakani Baburon (20)

  • E na karenakoaki Baburon i marawa n aron te atibu (21-24)

 • 19

  • Karaoiroa Iah ibukin ana motikitaeka (1-10)

   • Ana mare te Tiibutetei (7-9)

  • Te tia toka n te aoti ae mainaina (11-16)

  • Ana baka te Atua (17, 18)

  • E konaaki te man ae tiritiri (19-21)

 • 20

  • kabaeaki Tatan 1,000 te ririki (1-3)

  • Taan tautaeka ma Kristo tenga te ririki (4-6)

  • Kabwaraakin Tatan, ao kamaunaakina (7-10)

  • Motikan taekaia maate i matan te kaintokanuea (11-15)

 • 21

  • Karawa ao te aonnaba ae boou (1-8)

   • Ai akea riki te mate (4)

   • Kaboouani bwaai nako (5)

  • E kabwarabwaraaki Ierutarem ae boou (9-27)

 • 22

  • Karaangan te ran ni kamaiu (1-5)

  • Motikana (6-21)

   • ‘Nakomai! Anaa te ran ni kamaiu n akea boona’ (17)

   • “Nakomai te Uea ae Iesu” (20)