Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Areru 90:1-17

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Akea tokin te Atua; e kimototo maiun te aomata

    • Tenga te ririki ai aroni ngkoananoa (4)

    • Maiun te aomata bon 70-80 te ririki (10)

    • “Reireinira aroni warekan ara bong” (12)

Ana tataro Mote, ae ana aomata te Atua ae koaua.+ 90  Iehova, boni nnera* ni maeka ngkoe,+ i nanon rooro ni kabane.   Imwaini bungiakini maunga,Ke karikan* te aonnaba iroum ma te aba ae maiureirei,+Ao bon te Atua ngkoe+ ae akea moam ma tokim.*   Ko kaokiia aomata aika mamate nakon te tano,Ao ko kangai: “Kam na okira te tano ngkami aika natiia aomata.”+   Bwa ririki aika tenga i matam, kaanga ai aroni ngkoananoa ngkana e a nako,+Kaanga ai aron teuana te tei n tantani* n te bong.   Ko tewenakoia+ ao a a riki bwa ai aron te matu,Ao n te ingabong a a riki bwa ai aron te uteute ae bwebwerake.+   N te ingabong ao e uee ma ni booureirei,Ma n te tairiki ao e a rai ma ni mwauteretere.+   Bwa ti kamaunaaki n unim+Ao ti maakunrang n unim ae korakora.   Ko kaaki i matam ara kairua,*+Ao a kaotaraeaki ara mwakuri aika ti karabai n ootan ubum.+   A a kekerikaaki ara bong* ibukini marakin nanom,Ao a a roko n tokia ara ririki n ai aron te wirikiriki.* 10  Abwakini maiura bon 70 te ririki,Ke 80+ ngkana e boni korakora te aomata,*Ma a onrake n te kangaanga ma te rawawata,A waekoa n nako, ao ai akea naba ngaira.+ 11  Antai ae kona n ota ni korakoran unim? E korakora marakin nanom n ai aroni korakorani maakakim ae ko riai n anganaki.+ 12  Reireinira aroni warekan ara bong,+Bwa ti aonga ni karekea te nano ae wanawana. 13  Ko na oki ngkoe ae Iehova!+ E na maanra riki te baei?+ Nanoangaiia am toro.+ 14  Kanuaira n te ingabong n am tangira ae koaua,*+Bwa ti aonga n takarua ni kimwareirei ao ni kakatonga+ n ara bong ni kabane. 15  Kakimwareireira ni kaineti ma mwaitini boong ake ko karawawataira iai,+ Ao n aroni mwaitin ririki ake ti rinanon iai te rawawata.+ 16  A bia nora am mwakuri am toro,Ao a bia nora tamaroam natiia.+ 17  E bia mena ana akoi Iehova ae Atuara i aora,Ao ko bia kamateraoi* aia mwakuri baira. Eng, kamateraoi* aia mwakuri baira.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke tao, “ara tabo ni kamanomano.”
Ke, “karikana kaanga ma te ariri.”
Ke, “mangkoangkoa ni karokoa n aki totoki.”
Tao kaka aua te aoa te tei n tantani n te bong.
Ke, “Ko atai ara kairua.”
Ke, “A a kekerikaaki maiura.”
Ke, “te ikenrawa.”
Ke, “ibukin te korakora ae okoro.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “kamatoai.”
Ke, “kamatoai.”