Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Areru 88:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E tataro bwa e na aki mate

    • “E a uakaan maiuu ma te Ruanimate” (3)

    • ‘I tataro nakoim ni katoa ingabong’ (13)

Te anene. Aia areru natini Kora+ aika mwaane. Te kaetieti nakon te mataniwi n te anene. Katangnga n tein te Maierata,* ao e na aneneaki ni kakaokoroaki. Ana Matikiera* Eman+ are tibun Teera. 88  Ngkoe ae Iehova ae te Atua ae te tia kamaiuai,+I tang n takarua n te ngaina,Ao I roko i matam n te bong.+   Ke e roko au tataro iroum,+Katanimaia taningam* nakon tangiu ni kani buokaki.+   Bwa I* kaonaki n te rawawata,+Ao e a uakaan maiuu ma te Ruanimate.*+   I a kamani warekaki i buakoia te koraki aika ruo rikaaki nakon te mwarua,*+I a riki bwa te mwaane ae akea korakorana.+   I katukaki i buakoia maate,N aroia aomata aika kamateaki aika wene n te ruanimate. Ake ko a aki manga uringiaAo a a karaureaki man am tararua.*   Ko katukai n te mwarua ae moan te nano,N taabo aika roo, n te kinono ae bubura.   E a rawawata i aou unim ae korakora,+Ao ko taonainako n am nao aika bwaro. (Tiera)   Ko kakioianako raou ni kararoaia mairou,+Ao ko karaoai bwa te bwai ae riribaaki irouia. I a mwane ao I a aki kona ni birinako.   E a korakai matau ibukin rawawatau.+ I weweteiko ni kabongnga ngkoe ae Iehova,+Ao I arori baiu nakoim. 10  Te koaua bwa ko na karaoi mwakuri aika kamimi ibukia maate? A kona n teirake ni karaoiroiko te koraki aika akea korakoraia bwa a mate?+ (Tiera) 11  E na tataekinaki n te ruanimate am tangira ae koaua,*Ao am kakaonimaki n te tabo ni kamaunanakoaki?* 12  A na ataaki am mwakuri aika kamimi n te rotongitong,Ke am raoiroi i abaia akana mwanuokinaki?+ 13  Ma I teimatoa n tang nakoim ngkoe ae Iehova ni kani buokaki,+A roroko i matam au tataro ni katoa ingabong.+ 14  E aera ngkai ko rawa nakoiu ngkoe ae Iehova?+ E aera ngkai ko karabaa matam mairou?+ 15  I karawawataaki mangke te roro n rikirake ngaiAo I a kaani mate,+Ao I a aki namakinaaba mani baika kakamaaku aika ko kariaia bwa N na rawawata iai. 16  E a taonainako uraraken unim,+Ao a a kamaunaai bwaai ni kakamaaku mairoum. 17  A otabwaniniai ni kabongnga n aron te ran,A niniai man iterau ni kabane.* 18  Ko kararoaia raoraou ao raou mairou,+E a riki te rotongitong bwa raou.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Ko na baraaki n ongora.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ke, “te ruanimate.”
Ebera, “baim.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “i Abaton.”
Ke tao, “n tii teuana te tai.”