Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 84:1-12

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E ingainga ibukin ana umwanrianna ae tabu te Atua

    • E kan riki n aron te mannikiba tibun Rewi (3)

    • “Tebongina i nanon am katawanang” (10)

    • “Te Atua bon taai ao te otanga” (11)

Ibukin te mataniwi n te anene, i aon te Kitite.* Aia areru natini Kora+ aika mwaane. 84  Ai raoiroira* am umwanrianna ae tabu* ae kakannato,+Ngkoe ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka!*   I* a ingainga,Eng, I a kan tong ibukin tangiranAna katawanang Iehova.+ E takarua ni kimwareirei nanou ma irikou nakon te Atua ae maiu.   E kunea naba mwengana te mannikiba ikekei,Ao e katea ngaona iai te tuwaaro,Ike e a kaikawaiia iai bunna,I rarikin am baonikarea ae kakannato, ngkoe ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,Ae au Uea ao Atuau!   A a kukurei akana maeka n am auti!+ A teimatoa ni karaoiroiko.+ (Tiera)   A a kukurei mwaane ake a karekea korakoraia iroum,+Ake a ingainga nanoia ni kani mena ni kawain am auti.   Ngke a rinanon te Mwarua ae Baka,*Ao a karaoia bwa nnen taiani koburake n ran,Ao te moani karau e kunnikaia* n te kakabwaia.   A na nakonako ma korakoraia ae ririkirake,+A kaoti n tatabemania nako, i matan te Atua i Tion.   Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ongo au tataro,Kakauongo, ngkoe ae Atuan Iakoba. (Tiera)   Noria, ara otanga+ ao Atuara,*Taraa ubun teuare am kabiraki.+ 10  Bwa e raoiroi riki tebongina i nanon am katawanang nakon tenga n te tabo teuana!+ I rinea ae N na tei ni mataroan ana auti AtuauNakon ae N na mamaeka n aia umwanrianna akana buakaka. 11  Bwa Iehova ae te Atua bon taai+ ao te otanga,+E anganga te akoi ao te karineaki. E na aki taua te bwai teuana ae raoiroi IehovaMairouia te koraki aika nakonako ma etin aroia.+ 12  Ngkoe ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,E a kukurei te aomata ae onimakiniko.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “korakorara tangiran.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “mwaruan aroka aika taiani baka.”
Ke tao, “Ao te tia reirei e niniria i bon irouna.”
Ke tao, “Nora ara otanga, ngkoe ae te Atua.”