Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 71:1-24

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Aia aki nanokokoraki kaara

    • Onimakinan te Atua mangke a roro n rikirake (5)

    • “Ngkana e a kerikaaki korakorau” (9)

    • ‘E reireinai te Atua mangke te roro n rikirake ngai’ (17)

71  I boni kamanoai iroum ngkoe ae Iehova. I bia aki kona ni kamaamaeaki.+   Kamaiuai ao kainaomataai n am raoiroi. Katanimaia taningam nakoiu* ao kamaiuai.+   Ko na riki bwa au bwaa ae au tabo ni kamaiu,Ae I kona n rinnako iai n taai nako. Ko na tua bwa N na kamaiuaki,Bwa bon au bwaa ngkoe ao au nono.+   Atuau, kamaiuai mai nanoni baia akana buakaka,+Ao mai nanoni bain te tia karawawataa te aba ae ribuaka.   Bwa bon au kantaninga ngkoe, te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova,ao I onimakiniko* mangke te roro n rikirake ngai.+   I onimakiniko mangke I bungiaki,Boni ngkoe are ko anaai mai nanoni biroton tinau.+ Ao I karaoiroiko n taai nako.   I a riki bwa kaanga te kakai nakoia aomata aika bati,Ma boni ngkoe au tabo ni kamanomano ae korakora.   E on wiu ni karaoiroam,+I kabongnga n tataekina tamaroam.   Tai teweainako ngkana I a kara,+Ao tai kaaki taekau ngkana e a kerikaaki korakorau.+ 10  A taetae n ekainako akana kairiribai nakoiu,Ao a ikotaki ni babaire akana ukoukora anaakini maiuu,*+ 11  Ao a kangai: “E a kaaki taekana te Atua. Kakioa ao taua, bwa ai akea ae e na kamaiua.”+ 12  Te Atua, tai teimatoa n raroa mairou. Atuau, ko na bareiko ni buokai.+ 13  Ke a kamaamaeaki ao ni kamaunaaki+Te koraki akana kaitaraai. Ao ke a taonakinako n te bwaibwainrang ma te kamaamaeaki+Te koraki akana ukoukora karawawataau. 14  Ma ni kaineti ngkanne ma ngai, N na teimatoa n tataninga,Ao N na kabatiaa riki karaoiroam. 15  E na tataekina am raoiroi wiu,+Ao am mwakuri ni kakamaiu ni kabongnga,E ngae ngkai I a aki kona n taui* bwa a a rangi ni mwaiti.+ 16  N na roko n taekin taekan am mwakuri aika abwabwaki,Ngkoe ae Iehova ae te Uea ae Moan te Rietata,N na taekina am raoiroi, n tii ngkoe. 17  Te Atua, ko reireinai mangke te roro n rikirake ngai,+Ao I teimatoa n tataekin am mwakuri aika kamimi ni karokoa ngkai.+ 18  E ngae ngkana I a kara ma n iaia, ma tai kaaki taekau ngkoe ae te Atua,+Kariaia bwa N na taekina korakoram* nakon te roro are imwina,Ma mwaakam nakoia akana a na roko ni kabane.+ 19  E rokoroko i eta am raoiroi, ngkoe ae te Atua,+Ao ko a tia ni karaoi baika kakannato,Ngkoe ae te Atua, ai antai ae ai arom?+ 20  E ngae ngke ko kariaia bwa N na rinanon te rawawata ma te kangaanga,+Ma ko na manga kaoka korakorau,Ao kaaerakeai mai kabin* te aonnaba.+ 21  Ko bia kabatiaa kakannatou,Ao otabwaniniai ma ni kabebeteai. 22  N na karaoiroiko ngkanne n te bwai ni katangitang ae iai karaina,Ibukin am kakaonimaki ngkoe ae Atuau.+ N na anene n neboiko* n te abi,Ngkoe Teuare Tabu iroun Iteraera. 23  E na takarua ni kimwareirei riau ngkai I anene n neboiko,+Bwa ko kawakina maiuu.*+ 24  E na tataekina* am raoiroi ni kabongnga neweu,+Bwa a na maamaa ao ni bwaibwainrang akana ukoukora kamaunaakiu.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Ko na baraaki n ongora.”
Ke, “Bon au mwioko ngkoe.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “ni wareki.”
Ebera, “anganibaim.”
Ke, “te ran ae makuakua.”
Ke, “katangitang nakoim.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “iaiangoa.”