Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Areru 59:1-17

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te Atua bon te otanga ao te tabo ni kamanomano

    • “Tai nanoangaiia taani kamwane” (5)

    • “N na anenea korakoram” (16)

Te kaetieti nakon te mataniwi n te anene ae “Tai Kamauna.” Ana areru Tawita. Mikitam.* Ngke e kanakoia mwaane Tauro bwa a na tataraa ana auti Tawita bwa a na kamatea.+ 59  Kamaiuai mairouia akana kairiribai nakoiu, ngkoe ae Atuau,+Kamanoai mairouia te koraki aika teirake ni kaitaraai.+   Kainaomataai mairouia te koraki aika kakaraoa ae buakaka,Ao kamaiuai mairouia mwaane aika tiritiri.*   Noria! A tataninga bwa a na karanai,+A niniai mwaane aika korakora,Ma tiaki ibukin ae I karitei ke ni bure,+ ngkoe ae Iehova.   E ngae ngke I aki karaoa ae kairua, ma a biri ni katauraoiia bwa a na niniai. Ko na teirake ngkana I wewete, ao noria.   Bwa bon Atuan Iteraera, ngkoe ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.+ Ko na uti ao neneriia natannaomata ni kabane. Tai nanoangaiia taani kamwane aika iowawa.+ (Tiera)   A okioki ni katoa tairiki,+A tangitang* n aroia kamea+ ao a ririaki n aki akaka n te kaawa.+   Nora te bwai ae tiinako* mai wia,Ao riaia ai aron taiani kabaang,+Bwa a kangai: “Antai ae kakauongo?”+   Ma ko na ngareakinia ngkoe ae Iehova,+Ao ko na kakanikoia natannaomata ni kabane.+   Ngkoe ae Korakorau, N na teimatoa n tantani ibukim,+Bwa bon te Atua au tabo ni kamanomano ae mano raoi.*+ 10  E na buokai te Atua ae kaota nakoiu te tangira ae koaua,*+E na karaoai te Atua bwa N na kakatonga ngkai I tokanikai i aoia akana kairiribai nakoiu.+ 11  Tai kamateia, bwa a aonga n aki mwaninga baike ko karaoi au aomata. Ko katiotionakoia ni mwaakam,Karekei bwakaia ngkoe ae Iehova ae ara otanga.+ 12  Ibukin aia bure wia ma aia taeka riaia,Ke a kamwaneaki n aia nanorieta,+Ibukin te karereanti ao te mwamwanaa te aba ae a taekinna. 13  Katiai aroia n unim,+Katiai aroia bwa a aonga n akea,Kaotia nakoia bwa e tautaeka te Atua i aon Iakoba ao i tabon nako aonnaba.+ (Tiera) 14  Ke a oki n te tairiki,Ke a tangitang* n aroia kamea ao n ririaki n aki akaka n te kaawa.+ 15  Ke a tiotionako ni kakaaea kanaia,+Tai kariaia bwa a na nuai ao n reke aia tabo ni motirawa. 16  Ma ni kaineti ngkanne ma ngai, N na anenea korakoram,+Ao n te ingabong N na kimwareirei n tataekina am tangira ae koaua.* Bwa boni ngkoe au tabo ni kamanomano ae mano raoi,+Ao te tabo ae N na birinako nako iai n au tai n rawawata.+ 17  Ngkoe ae Korakorau, N na anene n neboiko,*+Bwa bon te Atua au tabo ni kamanomano ae mano raoi, ae te Atua ae kaota nakoiu te tangira ae koaua.*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “bwarua te katuturaraa.”
Ke, “kaukau.”
Ke, “buroburo.”
Ke, “te tabo ae rietata ae mano raoi.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “kaukau.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “katangitang nakoim.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”