Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Areru 55:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te tataro ngkana e kamwamwane te rao

    • E ekainako raoraou ni kaan (12-14)

    • “Kaaki rawawatam i aon Iehova” (22)

Te kaetieti nakon te mataniwi n te anene. E na raonaki te anene ni bwaai ni katangitang aika iai karaiia. Matikiera.* Ana areru Tawita. 55  Ongora n au tataro ngkoe ae te Atua,+Ao tai kaaki taekan au bubutii ibukin nanoangaau.*+   Mutiakinai ao kaekaai,+E a aki karauai tabeaiangau,+Ao I a nibwara   Ibukin ana taeka te tia kairiribaiMa ana kariri te aomata ae buakaka. Bwa a kabwarikoa i aou te kangaanga,Ao a kaikoa ribaakiu n ekainako ma te un.+   E a korakai nanou,+Ao e a taonainako maakakin te mate.+   E a roko i aou te maaku ma te ruru,Ao e tauai te rurubenebene.   I teimatoa ni kangai: “Tera ngke iai baiu ni kiba n aron te taobe! Ao I a kibanako naba ao ni maeka n akea au kangaanga.   Noria! N na kibanako ni kararoaai.+ Ao N na maeka n te rereua.+ (Tiera)   N na kawaekoaai nakon te tabo ni kamanomanoNi kararoaai man te ukeukennanti ao man te angibuaka.”   Kamwaningaia ngkoe ae Iehova, ao kamangaoi aia babaire,*+Bwa I a tia n nora te iowawa ma te itabarara n te kaawa. 10  A ririaki i aon oona ni katobibia ni ngaina ao ni bong,Ao e mena i nanona te iowawa ma te kangaanga.+ 11  E mena i nukana te urubwai,Ao a aki nako mani maraena te karawawata ma te mwamwanaa te aba.+ 12  Bwa tiaki te tia kairiribai ae teirake n ekainako,+Bwa ngke ngkai ao I taotaona nanou nako iai. Tiaki te aomata ae riribaai ae kaitaraai ma te iowawa,Bwa ngke ngkai ao I karabaai mairouna. 13  Ma boni ngkoe, ae te mwaane ae ai arou,*+Ae raou ni koaua ae I rangi ni kinaa.+ 14  E rangi ni kaan ngkoa ara iraorao,Ao ti nanakonako ngkoa ma aomata aika mwaitikurikuri nako nanon ana auti te Atua. 15  Ke e taonianako te kamaunaaki!+ Ke a ruo rikaaki nako nanon te Ruanimate* ngkai a boni maiu,Bwa e memena te buakaka i buakoia, ao i nanoia. 16  Ni kaineti ngkanne ma ngai, N na wewete nakon te Atua,Ao e na kamaiuai Iehova.+ 17  I katabeaiangaaki ao I ngirangira n te tairiki, n te ingabong, ao n te tawanou,+Ao e ongo bwanaau.+ 18  E na kamaiuai* ma n anganai te rau mairouia akana buakanai n ekainako,Bwa a mwaitikurikuri akana ekainako.+ 19  E na ongo te Atua ao e na kaekaia,+Are teuare tekateka n te kaintokanuea mangkoangkoa.+ (Tiera) A na rawa ni bitaki,Akana aki maaka te Atua.+ 20  E* ekiianako akana raoi ma ngaia,+Ao e urua ana berita.+ 21  A maran raoi riki ana taeka nakon te bwata,+Ma e mena te itabarara i nanona. A maraurau riki ana taeka nakon te bwaa,Ma boni kabaang aika kakang.+ 22  Kaaki rawawatam i aon Iehova+Ao e na kateimatoako.+ E aki kona ni kariaia bwa e na bwaka* ane e raoiroi.+ 23  Ma ngkoe ae te Atua, ko na karuoia nako nanon te mwarua ae nano riki.+ A na aki maiu ni karokoa koron iteran aia bong, mwaane aika katuturaraa ma ni mwamwanaa te aba aikai.+ Ma ni kaineti ngkanne ma ngai, N na bon onimakiniko.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Ao tai karabako ngkana I tataro ni bubuti te ibuobuoki.”
Ebera, “bibitii neweia.”
Ke, “te mwaane ae tii te arona ma ngai.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ebera, “manga kabooa.”
Ae taekan are raona ngkoa are e taekinaki ni kibuna 13 ao 14.
Ke, “turatura, tatanako.”