Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 51:1-19

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana tataro ane e raira nanona

    • E bure mangke e bikoukouaki (5)

    • “Kaitiakai man au bure” (7)

    • “Karika i nanou te nano ae itiaki” (10)

    • E kakukureia te Atua te nano ae uruaki (17)

Te kaetieti nakon te mataniwi n te anene. Ana anene Tawita ngke e kawaria Natan are te burabeti, ngke e a tia ni wene n taanga Tawita ma Batateba.+ 51  Ko na akoai, ngkoe ae te Atua, ni kaineti ma am tangira ae koaua.*+ Kamaunai au kairua ni kaineti ma am nanoanga ae rangi ni bati.+   Tebokai raoi man au kairua+Ao kaitiakai man au bure.+   Bwa I atai raoi au kairua,Ao e teimatoa ni mena i matau* au bure.+   I boni bure, ao ai moarara riki I boni bure nakoim,*+I a tia ni karaoa te bwai ae buakaka i matam,+Mangaia are ko eti ngkana ko taetae,Ao ko eti n am motikitaeka.+   Noria! I a tia n ituaki n te bure ngke I bungiaki,Ao e bikoukouai tinau i nanon te bure.*+   Noria! E kakukureiko noran te koaua ae mena n te nano ae raba,+Reireina nanou ae raba n te wanawana ae koaua.   Kaitiakai man au bure n te utoba,* bwa I aonga n itiaki,+Tebokai bwa I aonga ni mainaina riki nakon te tino.+   Kariaia bwa N na ongo te karongoa ni kimwareirei ao ni kakatonga,+Bwa a aonga ni kakatonga taian ri ake ko kamanatuai.   Katannakoa matam* man au bure,+Ao kamaunai* au kairua ni kabane.+ 10  Karika i nanou te nano ae itiaki, ngkoe ae te Atua,+Ao karina i nanou te iango* ae boou,+ ae teimatoa. 11  Tai teweainako mai matam,Ao tai uotaanako taamneim ae raoiroi mairou. 12  Kaoka nakoiu te kimwareirei n am kakamaiu,+Ao kauekea i nanou te kan ongeaba iroum.* 13  N na reireinia taan riaon te tua kawaim nako,+Bwa a aonga n rairaki nakoim taani bure. 14  Kamaiuai man te bure ni katuturaraa,+ ngkoe ae te Atua, ae te Atua ae te tia kamaiuai,+Bwa e aonga ni kimwareirei neweu n tataekina raoiroim.+ 15  Kauki riau ngkoe ae IehovaBwa e aonga n tataekina karaoiroam wiu.+ 16  Bwa ko aki tangira te karea​—ao ngke ngkai N na bon anga,+Ao e aki reke kimwareireim ae bati n te karea ae kabuekaki ae bwanin.+ 17  Karea aika kakukureia te Atua bon te nanomaraki,Ko na bon aki rawa* nakon te nano ae uruaki ao ae karawawataaki, ngkoe ae te Atua.+ 18  Karaoa te bwai ae raoiroi ibukin Tion, n am akoi,Kamatoaa oon Ierutarem. 19  Ane ko na rangi ni kimwareirei ni karea aika raoiroi,Aika karea ni kabuekaki ma karea aika bwanin,Ao a na kareanaki kaao mwaane i aon am baonikarea.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “n au iango.”
Ebera, “tii ngkoe.”
Ke, “Ao iai irou te bure man te tai are I bikoukouaki iai iroun tinau.”
Ke, “Karabaa matam.”
Ke “kanakoi.”
Ke, “te nano, te bwai ae e kani karaoia te nano.”
Ebera: “Ko bia boutokaai ma te nano ni kan ongeaba.”
Ke, “ribaa.”