Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 50:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E motiki taekaia aika kakaonimaki ao aika buakaka te Atua

    • Ana berita te Atua rinanon te karea (5)

    • “Bon te tia Motikitaeka te Atua” (6)

    • Ana bwai te Atua maan ni kabane (10, 11)

    • E kaotaraeia aika buakaka te Atua (16-21)

Ana anene Ataba.+ 50  E taetae Iehova ae te Atua ae rietata riki nakoia atua,+E wetea te aonnaba,Man otin taai ni karokoa bungina.*   E ootanako te Atua mai Tion, ae kororaoi tamaroana.+   E na roko Atuara ao e aki kona n teimatoa ni kainabwabu.+ E mena i matana te ai ae kaakang,+Ao e otabwaniniaki ni kabutaa n te angibuaka ae korakora.+   E wetea karawa are i eta ao te aonnaba,+Bwa e na motiki taekaia ana aomata+ ni kangai:   “Ikotiia nakoiu au aomata aika kakaonimaki ni koaua,Ake te koraki ake a karaoa te berita ma ngai rinanon te karea.”+   E tataekina raoiroina karawa,Bwa bon te tia Motikitaeka te Atua.+ (Tiera)   “Ongora ngkami aika au aomata, ao N na taetae,N na kaotioti ni kaaitarako Iteraera.+ Bon te Atua ngai ae Atuam.+   I aki boaiko ibukin am karea nako,Ke ibukin am karea aika kabaneaki ni kabuekaki aika teimatoa ni mena i matau.+   I aki kainnanoa anaakin te kao mwaane temanna man am auti,Ke taiani kooti* man am oo ni man.+ 10  Bwa bon au man manin nako te buakonikai aika moaanti,+Ao manin naba maunga aika teuana tenga. 11  I ataiia mannikiban nako taiani maunga,+Ao bon au bwai manin te tawaana aika aki kona ni warekaki. 12  Ngke arona bwa I baki, ao N na aki tuangko,Bwa bon au bwai te aba ae maiureirei ma bwaai nako ake iai.+ 13  Te koaua bwa N na kang irikoia kaao mwaane,Ao ni moi n raraaia kooti?+ 14  Aanga te karea ni katituaraoi bwa am karea nakon te Atua,+Ao kakororaoi am taeka ni bau nakon Teuare Moan te Rietata.+ 15  Weteai n tain te rawawata.+ N na kamaiuko, ao ko na neboai.”+ 16  Ma e na kangai te Atua nakon ane e buakaka: “Tera riaim ni mwanewei au tua,+Ke n taekina au berita?+ 17  Bwa ko ribaa te reirei ni kaetieti,*Ao ko teimatoa n anga akum nakon au taeka.*+ 18  Ngkana ko nora te tia iraa, ao ko kukurei irouna,*+Ao ko raoraonia taani wene ni kimoa. 19  Ko kabongana wim ni kabutaanako iai te bwai ae buakaka,Ao e nimta newem te mwamwanaa te aba.+ 20  Ko tekateka ao ko taetae n ekaanako oin tarim,+Ao ko kaotii ana kairua* natin oin tinam. 21  Ngke ko karaoi baikai ao I teimatoa ni kainabwabu,Mangaia are ko iangoia bwa N na riki n ai arom. Ma N na boaiko ngkai,Ao N na taekina au tangitang ni kaaitarako.+ 22  Taiaoka iangoa aei ngkami aika kam mwaninga taekan te Atua,+Bwa I aonga n aki raebitingkami ngkai akea te tia kamaiuingkami. 23  E neboai te aomata ae anga te karea ni katituaraoi bwa ana karea,+Ao te aomata ae kakairi n te kawai ae e a tia ni baireaki,N na karaoia bwa e na nora te kakamaiu mairoun te Atua.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Mai mainiku nako maeao.”
Ebera, “kooti mwaane.”
Ke, “te kaetieti.”
Ebera, “tewenakoi au taeka i akum.”
Ke tao, “ko iria.”
Ke, “uaraoa.”