Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 5:1-12

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Iehova bon aia tabo ni kamanomano aika raoiroi

    • E ribaa te buakaka te Atua (4, 5)

    • ‘Kairai i nanon am raoiroi’ (8)

Te kaetieti nakon te mataniwi n te anene ibukin Neairota.* Ana anene Tawita. 5  Ongora n au taeka ngkoe ae Iehova,+Mutiakina ikenrawau.   Mutiakina tangiu ni kani buokaki,Au Uea ao Atuau, ibukina bwa I tataro nakoim.   Iehova, ko na ongo bwanaau n te ingabong,+Ao N na bunra tabeaiangau nakoim n te ingabong,+ ao n tataninga ma te ingainga.   Bwa tiaki ngkoe te Atua ae ko kukurei n te buakaka.+ Akea temanna ae buakaka ae e na tiku i rarikim.+   Akea te aomata ae kainikatonga ae kona n tei i matam. Ko ribaiia aomata ni kabane aika kakaraoa ae buakaka.+   Ko na kamaunaia te koraki aika taekina te kewe.+ E ribaiia aomata aika iowawa ao aika mwamwanaa te aba* Iehova.+   Ma N na rin n am auti+ ibukini korakoran am tangira ae koaua,*+N na bobaraaki nakon am tembora* ae tabu ma karineam ao maakam.+   Kairai Iehova i nanon am raoiroi ibukina bwa a otabwaniniai akana kairiribai nakoiu,Kamwawaa kawaim nakoiu.+   Bwa akea te bwai ae a taekinna ae kona n onimakinaki,Akea riki te bwai ae mena i nanoia ma tii te iowawa,Buuaia bon te ruanimate ae akea bonotana,A taetae ni karang n neweia.*+ 10  Ma e na taekinia te Atua bwa a bure,A na reke bwakaia n oin aia babaire.+ Ke a kakioakinako ibukin aia bure aika bati,Bwa a a tia ni karitei nakoim. 11  Ma a na kimwareirei aomata ni kabane aika kamanoia iroum,+A na tatakarua ni kimwareirei n taai nako. Ko na tuka te rin nakoia,Ao a na kimwareirei iroum te koraki aika tangira aram. 12  Bwa ko na kakabwaiaa ane e raoiroi, ngkoe ae Iehova,Ko na otabwaninia n te akoaki, kaanga n te otanga ae bubura.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te aomata ae katuturaraa ao ae mwamwanaa te aba.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
“tabo ae tabu.”
Ke, “A wikarewe.”