Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 49:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Bon te nanobaba onimakinan te kaubwai

    • Akea ae e kona ni manga kabooa temanna (7, 8)

    • Te Atua e a manga kabooa man te Ruanimate (15)

    • E aki kona te kaubwai ni kakamaiu man te mate (16, 17)

Te kaetieti nakon te mataniwi n te anene. Aia areru natini Kora+ aika mwaane. Te anene. 49  Ongora n aei ngkami botannaomata ni kabane. Kakauongo ngkami kaain te aonnaba* ni kabane,   Aika mangori ao aika kakannato,*Ao aika kaubwai ma aika maiu ni kainnano.   E na taekina te wanawana wiu,Ao e na kaota te ataibwai ana iango nanou.+   N na kakauongo nakon te taeka n rabakau,Ao N na kabwarabwaraa au kamwaninga ngkai I katanga te abi.   E aera ngkai I riai ni maaku n tain te kangaanga,+Ngkana I otabwaniniaki ni buakakaia* te koraki ake a kataia ni kabwakaai?   Te koraki aika onimakini kaubwaia,+Ao aika kamoamoai kaubwaia aika rangi ni bati,+   Akea i buakoia ae e kona ni manga kabooa tarina,Ke n angan te Atua te kaboomwi ibukin tarina,+   (Moan te kakawaki te kaboomwi ibukini* maiuia,*N te aro are e a riaon aia konaa n taai nako)   Bwa e aonga ni maiu n aki toki ma n aki nora te mwarua.*+ 10  E noria ae a mamate naba aomata aika wanawanaAo a maunanako aomata aika nanobaba ma aika ronnano,+Ao a a katikui kaubwaia irouia tabemwaang.+ 11  Te bwai ae a tangiria i nanoia bon aia auti aika a na teimatoa n aki toki,Ao aia umwanrianna man te rorona nakon te rorona. Ao a ingoani abaia ni bon araia. 12  Ma e ngae ngke e karineaki te aomata, ma e na aki teimatoa,+E aki raka riki arona nakoia maan aika maunanako naba.+ 13  Aio aroia aomata aika nanobaba,+Ao te koraki ake a kakairi irouia, ake a kukurei n aia taeka aika akea uaaia. (Tiera) 14  A kanakoaki nakon te Ruanimate* n ai aroia tiibu. E na kawakinia te mate n aron te tia kawakintiibu,A na tautaeka aomata aika raoiroi i aoia,+ n te ingabong. A na maunanako taekaia ni kabane,+E na riki te Ruanimate*+ bwa mwengaia+ ao tiaki te baareti. 15  Ma e na manga kabooai te Atua mani mwaakan* te Ruanimate,*+Bwa e na tauai. (Tiera) 16  Tai maaku ngkai e a riki ni kaubwai te aomata,Ao ngkai e a rikirake tamaroan ana auti, 17  Bwa ngkana e mate ao akea te bwai ae e kona n uotia,+Ao e na aki iria rikaaki tamaroana.+ 18  Bwa n ana tai ni maiu ao e boni kamoamoaa i bon irouna.+ (A kamoamoako aomata ngkana ko kabwaia.)+ 19  Ma n tokina, ao e a raonia aia roro ana bakatibu,A na aki manga nora te oota. 20  E ngae ngke e karineaki te aomata ae aki ota n aei,+Ma e aki raka riki arona nakoia maan aika maunanako naba.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te waaki ae ngkai.”
Ebera, “aika natiia te botannaomata ao natiia aomata.”
Ebera, “aia kairua.”
Ke, “booni.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “te ruanimate.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ebera, “bain.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.