Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 39:1-13

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kimototon te maiu

    • Bon tii te ikeike te aomata (5, 11)

    • “Tai kakeaa bongan rannimatau” (12)

Te kaetieti nakon te mataniwi n te anene, n te Ierutun.*+ Ana anene Tawita. 39  I taku: “N na taraa raoi nakonakouBwa N na aki bure n neweu.+ N na taraa raoi wiu ni kabaea n te bwai ni kabaewi,+Ngkai iai te aomata ae buakaka i matau.”   I aki ngongongo ao I kainabwabu,+I aki kakarongoa ibukin naba te bwai ae raoiroi,Ma e korakora* marakiu.   E bue* nanou. Ngkai I iaiango,* ao I tabe ni bue n ai aron te ai. Ao e taetae neweu ni kangai:   “Iehova, buokai bwa N na ataa tokiu,Ao mwaitin au bong nako,+Bwa I aonga n ataa aroni kimototoni maiuu.*   Eng, ko a kauarerekei mwaitin au bong nakon tii tabebong,*+Ao bon akea uaan abwakini maiuu i matam.+ E ngae ngke a bon taraa ni mano raoi aomata nako, ma bon akea uaaia bwa kaanga tii te ikeike ngaiia.+ (Tiera)   Ni koauana, a ririaki aomata nako n ai aron te nuu. E ienikuri* ibukin te akea. E kaikoikoa te kaubwai n aki ataia bwa antai ae e na reke irouna.+   Iehova, tera ngkanne ae I kona ni kantaningaia? Bon tii ngkoe au kantaninga.   Kamaiuai man au bure ni kabane.+ Tai kariaia ane e nanobaba bwa e na karikai bwa te bwai ni kabuakakaaki.   I teimatoa n aki ngongongo,I aki kona ni kaurea wiu+Ibukina bwa bon aei te bwai ae ko karaoia.+ 10  Kaaki am rekenikai mairou. I a aki konamaki ibukina bwa e oreai baim. 11  Ko kaetieta te aomata ni katuuaaeana n ana bure,+Ko kang bwaai ake e kawakin n ai aron ae e karaoia te koa.* Ni koauana, aomata nako kaanga tii te ikeike ngaiia.+ (Tiera) 12  Ongo n au tataro, ngkoe ae Iehova,Kakauongo nakon tangiu ni kani buokaki.+ Tai kakeaa bongan rannimatau. Bwa bon te aomata ae maeka n iruwa ngai i matam+Ao te tia mwamwananga ae mwamwananga,* n ai aroia au bakatibu ni kabane.+ 13  Tai tarataraai ngkai ko un bwa I aonga ni manga kukurei,Imwain ae I maunanako ao I bua.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “ueke.”
Ebera, “kabuebue.”
Ke, “ikenrawa.”
Ke, “aroni kai maunau.”
Ebera, “raababan te rauraunibai.”
Ebera, “kakarongoa.”
Nora Nanon Taeka, “Koa.”
Ke, “te ianena ae te tia maeka.”