Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Areru 22:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Man te bwarannano nakon te karineaki

    • “Atuau, e aera ngkai ko a kitanai?” (1)

    • “A karaoa te ananga ni katekeraoi ibukini kunnikaiu” (18)

    • Karaoiroa te Atua i buakon te botaki n aomata (22, 25)

    • A na taromauria te Atua kaain aonnaba ni bane (27)

Te kaetieti nakon te mataniwi n te anene: kaboraoa taekana ma “Te Ria Aine ae Manin te Karangaina.”* Ana anene Tawita. 22  Atuau, Atuau, e aera ngkai ko a kitanai?+ E aera ngkai ko kararoaa kamaiuau,Ao n raroa man tangiu ni maraki?+   Atuau, I teimatoa ni wewete n te ngaina ao ko aki kaeka,+Ao I aki kona ni kainabwabu n te bong.   Ma ko tabu+Ao ko otabwaniniaki n* aia nebonebo tibun Iteraera.   A onimakiniko tamara,+A onimakiniko ao ko teimatoa ni kamaiuia.+   A tang nakoim ao a kamaiuaki,A onimakiniko ao a aki bwara nanoia.*+   Ma bon te mwata ngai ao tiaki te aomata,I bwainingareaki* irouia mwaane ao I ribaaki irouia aomata.+   A kakanikoai+ aomata ni kabane ake a norai,A bwainingare ao a ioioi atuia ni kairiribai+ ao a kangai:   “E katuka mwiokona iroun Iehova. Ke E kamaiua! Ke E kamaiua, bwa e rangi n tangiria te Atua!”+   Boni Ngkoe are ko kaotinakoai man te biroto,+Ao Teuare anganai namakinan te mano raoi i aoni mamman tinau. 10  I katukaki i aan am tararua* mangke I bungiaki,Ko a kaman riki bwa Atuau mai biroton tinau. 11  Tai kararoako mairou bwa e a uakaan te kangaanga,+Ao akea riki te tia buokai.+ 12  A bati kaao mwaane aika ataei aika otabwaniniai.+ A katobibiai kaao mwaane aika korakora mai Batian.+ 13  A kauremangangaai wia nakoiu,+N aron te raian ae bekorara ae raebitia konana.+ 14  I a kabwaroaki n ai aron te ran,A a bane n tibanako riiu. Ao e a riki nanou bwa kaanga nenean* te taura te nenea,+E a ran i nanou.+ 15  E a mwautakataka korakorau n ai aron te maibi ni kaatibu,+E a nim neweu ma ngangarakeu,+Ko a karuoai rikaaki nakon te mwarua bwa N na mate iai.+ 16  Bwa a otabwaniniai kamea.+ A keerakeai n aroia taani kakaraoa ae buakaka aika bati,+A tenai baiu ma waeu n aron te raian.+ 17  I kona ni wareki riiu ni kabane.+ A mataku ao a karekea taraau. 18  A tibwatibwai au kunnikai i marenaia,Ao a karaoa te ananga ni katekeraoi ibukini kunnikaiu.+ 19  Ma ngkoe ae Iehova, tai teimatoa ni kararoako.+ Boni korakorau ngkoe, ko na bareiko ni buokai.+ 20  Kamaiuai man te kabaang,Ao maiuu* ae rangi ni kakawaki mani baia kamea.+ 21  Kamaiuai mai win te raian+ ao mani koroia kaao mwaane aika moaanti,Kaekaai ao kamaiuai. 22  N na taekina aram nakoia tariu,+Ao N na karaoiroiko i buakon te botaki n aomata.+ 23  Ngkami aika kam maaka Iehova, karaoiroia! Ngkami aika kanoan* Iakoba ni kabane, neboia!+ Teei ni karinea ngkami aika kanoan* Iteraera ni kabane. 24  Bwa e aki ribaa ke n taboribaa rawawatan te aomata ae karawawataaki,+Ao e aki karabaa matana mairouna.+ Ao e ongo ngkana e tang nakoina ni kani buokaki.+ 25  N na karaoiroiko i buakon te botaki n aomata ae rangi ni bati kaaina,+N na kakororaoi au taeka ni bau i mataia te koraki ake a maakua. 26  A na amwarake akana nimamannei ao a na rauaki,+A na karaoiroa Iehova te koraki ake a ukoukoria.+ Kam bia karekea te maiu* n aki toki. 27  A na uringa Iehova ao n rairaki nakoina kaain tabon aonnaba ni kabane. A na bane ni bobaraaki i matam aia utu natannaomata.+ 28  Bwa bon ana bwai Iehova te nakoa n uea,+E tautaeka i aoia natannaomata. 29  A na bane n amwarake aomatan te aonnaba aika kaubwai,* ao a na bobaraaki. A na katorobubua i matana te koraki nako ake a ruo rikaaki nakon te tano,Akea i buakoia ae e kona ni kateimatoai maiuia.* 30  A na toro kanoaia* irouna,Ao te roro ae e na roko, e na kaongoaki taekan Iehova. 31  A na roko ao a na taekina raoiroina. A na tuangia aomata ake a na bungiaki, taekan te baere e karaoia.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Tao een te anene, ke tein te aeka ni katangitang teuana.
Ke, “tekateka i aon te kaintokanuea i buakon (aon).”
Ke, “a aki kamaamaeaki.”
Ke, “kabuakakaaki.”
Ebera, “kaakiaki i aom.”
N taraana ao e kaineti aei ma te bwai ae a karaoia manibeeru bwa nneni kawakinan aia karewe, ao e kai ran te baei.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “ana kariki.”
Ebera, “ana kariki.”
Ebera, “A bia maiu buroomi.”
Ebera, “aomata aika marika.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “aia kariki.”