Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 17:1-15

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te tataro ibukin te kamanomano

    • “Ko nenera nanou” (3)

    • “N nuuni baim ni kiba” (8)

Ana tataro Tawita. 17  Ongo au bubutii ibukin te kaetitaeka ae riai, ngkoe ae Iehova,Kakauongo nakon tangiu ni kani buokaki,Ongora n au tataro ae I taekinna n akea te mwamwanaa te aba.+   Ko bia karaoa te moti ae riai ibukiu,+A bia nora te bwai ae eti matam.   Ko nenera nanou ao ko tuoai n te tairiki,+Ko kaitiakai*+Ao ko na noria bwa akea te bwai ae buakaka ae I a tia ni baireia,Ao e aki bure wiu.   Ao ibukini ngkanne aia mwakuri aomata,I kararoaai mani kawaia taani kamwarua ni kaineti ma ana taeka riam.+   Ke a teimatoa mwanekau i nanoni kawaim,Bwa a aonga n aki tatanako waeu.+   I weweteiko ibukina bwa ko na kaekaai,+ ngkoe ae te Atua,Katanimaia taningam nakoiu.* Ongora n au taeka.+   Kaota am tangira ae koaua* n te aro ae kamimi,+Ngkoe ae te tia Kamaiuia te koraki ake a ukoukora kamanoaia i angaataim,Mairouia te koraki ake a karitei nakoim.   Kawakinai n aron ataeini matam,+Karabaai n nuuni baim ni kiba.+   Kawakinai mairouia aomata aika buakaka aika ekainako,Mairouia akana kairiribai nakoiu aika mamate aika otabwaniniai.+ 10  A a riki bwa aomata aika akea aia nanoanga,*Aika a taetae ni kainikatonga ni wia. 11  A a tutukira ngkai,+Ao a tataraa te tai ae angaraoi ae a na kabwakaira* iai. 12  Bon ai aron te raian ngaia, ae ingainga bwa e na raebitia konana,N ai aron te raian ae ataei ae kakaran. 13  Ko na teirake ngkoe ae Iehova, bwa ko na kaitaraa+ ao ni kabwakaa,Kamaiuai n am kabaang mairouia akana buakaka. 14  Kamaiuai ni baim ngkoe ae Iehova,Mairouia mwaanen te aonnaba* aei, ae mena tibwaia n te maiu aei,+Ake te koraki ake ko kaonia ni baika raraoi aika ko katauraoi,+Ao ake a katikui tibwangaia ibukia natiia mwaane aika bati. 15  Ma ni kaineti ngkanne ma ngai, N na nora ubum ibukina bwa I raoiroi,Ao e rau nanou ngkai I uti i matam.*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Te taeka n Ebera ikai e kaineti nakoni kaitiakani biiti ngkana a kabuekaki bwa a na ran.
Ke, “Ko na baraaki n ongora.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “A otabwaniniaki n oini mwaremwareia.”
Ke, “a na karenakoira nako aontano.”
Ke, “te waaki ae ngkai i aon te aba.”
Ke, “nora buram.”