Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 145:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

 • Karaoiroan te Atua ae te Uea ae kakannato

  • “N na tataekina kakannatom” (6)

  • “E raoiroi Iehova nakoia aomata ni kabane” (9)

  • “A na karaoiroiko am aomata aika kakaonimaki” (10)

  • Nakoan te Atua n uea ae akea tokina (13)

  • E katoki nanoia te Atua ni kabane (16)

Ana anene n nebonebo Tawita. א [Areba] 145  N na karietatako, ngkoe ae Atuau ae te Uea,+N na karaoiroa aram n aki totoki.+ ב [Beta]   N na kabongnga ni karaoiroiko,+N na karaoiroa aram n aki totoki.+ ג [Kimera]   E kakannato Iehova ao e rangi n tau ni karaoiroaki,+E kangaanga ukerani* kakannatona.+ ד [Tareta]   A na kamoamoai am mwakuri te rorona ma te rorona,A na tataekin am mwakuri aika abwabwaki.+ ה [Ee]   A na tataekina mimitongim ao rinem+ Ao N na kananoa au iango i aon am mwakuri aika kamimi. ו [Wau]   A na tataekina taekan am mwakuri* aika kamimi ma ni kakamaaku,Ao N na tataekina kakannatom. ז [Taiin]   A na roko nanoia n tataekina batin am raoiroi ngkai a uringnga,+Ao a na takarua ni kimwareirei ibukin raoiroim.+ ח [Eta]   E atataiaomata* Iehova ao e nanoanga,+E iremwe n un ao e korakora irouna te tangira ae koaua.*+ ט [Teta]   E raoiroi Iehova nakoia aomata ni kabane,+Ao e oti raoi ana nanoanga n ana mwakuri ni kabane. י [Iote] 10  Iehova, a na bane n neboiko am mwakuri,+Ao a na karaoiroiko am aomata aika kakaonimaki ni koaua.+ כ [Kabe] 11  A na tataekina mimitongin nakoam n uea+Ao a na tataekina mwaakam,+ ל [Rame] 12  Bwa a aonga n atai am mwakuri aika abwabwaki aomata,+Ao mimitongin tamaroan nakoam n uea.+ מ [Mem] 13  Bon te nakoa n uea ae akea tokina nakoam n uea,Ao e teimatoa i nanon rooro ni kabane am tautaeka n uea.+ ס [Tameka] 14  E boutokaiia akana bwaka ni kabane Iehova+Ao e kateirakeia akana bobaraaki ni kabane.+ ע [Aiin] 15  A kantaningaiko maata ni kabane,Ao ko angania kanaia n taina.+ פ [Be] 16  Ko kaurea baimAo ko kabaneia aomata ma maan aika maiu, ni katoki nanoia ni baika a tangiri.+ צ [Tiate] 17  E raoiroi Iehova n arona ni kabane,+Ao e kakaonimaki ni koaua ni bwaai ni kabane aika e karaoi.+ ק [Kobi] 18  E kaan Iehova nakoia akana weteia ni kabane,+Ao nakoia akana weteia ni kabane n te koaua.*+ ר [Reti] 19  E kanuaiia akana maakua ni baika a tangiri.+ E ongo tangia ni kani buokaki ao e kamaiuia.+ ש [Tiin] 20  E kawakinia Iehova akana tangiria ni kabane,+Ma e na kamaunaia aika buakaka ni kabane.+ ת [Tau] 21  E na tataekina karaoiroan Iehova wiu,+Ao ke a karaoiroa n aki totoki arana ae tabu, aomata ma maan aika maiu ni kabane.*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “e riaon te atatai.”
Ke, “mwaakam.”
Ke, “akoi.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “ma te nano ni koaua.”
Ebera, “iriko ni kabane.”