Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Areru 144:1-15

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te tataro ibukin te tokanikai

    • ‘Tera te aomata ae mamate?’ (3)

    • ‘A bia kamaenakoaki taani kairiribai’ (6)

    • A a kukurei ana aomata Iehova (15)

Ana areru Tawita. 144  Ke e karaoiroaki Iehova ae au Bwaa,+Are e kataneiai baiu nakon te un,Ao tabonibaiu nakon te buaka.+   E kaotiota nakoiu te tangira ae koaua,* ao bon au nono ngaia,Au tabo ni kamanomano ae mano raoi* ao te tia kamaiuai,Au otanga ao Teuare I kamanoai irouna,+Boni Ngaia are e kataenikaiia botannaomata i aau.+   Iehova, tera te aomata ngkai ko riai n tabe irouna,Ao natin te aomata ae mamate ngkai ko riai ni mutiakinna?+   Titeboo te aomata ma kaanga te ikeike ae tii teuana,+Ao ana bong ai aron te nuu ae kai mauna.+   Karinanoa* am karawa ao ruuo rikaaki,+Ringi taiani maunga ao kabubui.+   Kaitiruaa te iti ao kamaenakoia taani kairiribai,+Katebenakoi kanoan am kainikatebe ao kamangaoia+ taani kairiribai.   Arori baim mai eta,Kainaomataai ao kamaiuai man taian nao,Ao mai nanoni baia ianena+   Ake a tataekini keewe wia,Ao a katei baia ae te atai n taetae n tuea n te bwai ae kewe.*   N na anenea te kuna ae boou nakoim, ngkoe ae te Atua.+ N na anene n neboiko* n te bwai ni katangitang ae tebwina karaina, 10  Nakon Teuare anga te tokanikai* nakoia ueea,+Teuare kamaiua ana toro are Tawita man te kabaang ae kamamate.+ 11  Kainaomataai ao kamaiuai mai nanoni baia ianena,Ake a tataekini keewe wiaAo a katei baia ae te atai n taetae n tuea n te bwai ae kewe. 12  A na riki ngkanne natira mwaane bwa kaanga aroka aika tawe rikirakeia,Ao natira aine bwa kaanga bouan te maninganinga aika kaaraki ibukin te baareti. 13  A na on ara auti ni kaikobwai n uaa n aekaia nako,Ao a na mwaiti ara nanai ni man n ara tawaana, n te mwaiti ae nga ma nga, ke tatabebwi tenga. 14  Ao ara kao aika bikoukou, a na aki kabuanibwai ke ni bwaka natiia. E na akea te tang ibukin te rawawata ni maraen nako ara kaawa. 15  A a kukurei aomata ake aroia aei! A a kukurei aomata ake Atuaia Iehova!+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “te tabo ae rietata ae mano raoi.”
Ke, “Kabobaraaka.”
Ebera, “Ao baia ae te angaatai bon angaatain te kewe.”
Ke, “katangitang nakoim.”
Ke, “kakamaiu.”