Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 116:1-19

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te anene ni kakaitau

    • ‘Tera ae N na angan Iehova bwa booni mwina?’ (12)

    • “N na anaa mwangkon te kakamaiu” (13)

    • “N na kakororaoi au taeka ni bau nakon Iehova” (14, 18)

    • E rangi ni bobuaka mateia aika kakaonimaki (15)

116  I tangira IehovaIbukina bwa e ongo* ni bwanaau, n au onnon ni kani buokaki.+   Bwa e katanimaia taningana* nakoiu,+Ao N na weweteia n au bong ni maiu ni kabane.*   E katobibiai te mate n aron taian roobu,E tauai* te Ruanimate.+ I a taonakinako n te rawawata ao te nanokawaki.+   Ma I taboa aran Iehova+ ni kangai: “Kamaiuai ngkoe ae Iehova!”   E atataiaomata* Iehova ao e raoiroi,+E nanoanga Atuara.+   E kawakinia akana roo nanoia Iehova.+ I karinanoaki ao e kamaiuai.   N na aki manga raraoma,Bwa e akoai Iehova.   Ko kainaomataai man te mate,Ao matau man te rannimata, ao waeu man te tatanako.+   N na nakonako i matan Iehova i abaia akana maiu. 10  Iai au onimaki bwa I taetae,+I a rangi ni karawawataaki. 11  Ni kaineti ngkanne ma ngai, e nako nanou ao I taku: “Bon taani kewe aomata nako.”+ 12  Tera ae N na angan Iehova bwa booniBwaai ni kabane aika raraoi ake e karaoi ibukiu? 13  N na anaa mwangkon te kakamaiu,*Ao N na taboa aran Iehova. 14  N na kakororaoi au taeka ni bau nakon Iehova,I mataia ana aomata ni kabane.+ 15  E rangi ni bobuaka* i matan IehovaMateia ana aomata aika kakaonimaki ni koaua.+ 16  I bubutiiko Iehova,Bwa bon am toro ngai. Bon am toro ngai, ae natin am toro te aine. Ko kainaomataai mani kabaeau.+ 17  N na anganiko te karea ni katituaraoi,+N na taboa aran Iehova. 18  N na kakororaoi au taeka ni bau nakon Iehova,+I mataia ana aomata ni kabane,+ 19  Ni katawanangin ana auti Iehova,+I nukan te kaawa ae Ierutarem. Karaoiroa Iah!*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke tao, “I tangiria, ibukina bwa e ongo Iehova.”
Ke, “baraaki n ongora.”
Ebera, “i nanon au bong.”
Ebera, “E kuneai karawawatan Tiore.”
Ke, “akoi.”
Ke, “te kakamaiu ae korakora.”
Ebera, “rangi ni kakawaki.”
Ke, “Areruia!” “Iah” boni kauarerekean te ara ae Iehova.