Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Areru 105:1-45

KABWARABWARAANI KANOANA

 • Ana kakaonimaki Iehova nakoia ana aomata

  • E uringa ana berita te Atua (8-10)

  • “Tai ringia au aomata aika kabiraki” (15)

  • Te Atua e kamanena Ioteba are tautoronaki (17-22)

  • Ana kakai te Atua i Aikubita (23-36)

  • A Otinako tibun Iteraera mai Aikubita (37-39)

  • Te Atua e uringa ana berita ma Aberaam (42)

105  Katituaraoa Iehova,+ taboa arana,Kaotii ana mwakuri i buakoia botannaomata.+   Anene nakoina, anene n neboia,*Ao iaiangoi raoi* ana mwakuri ni kabane aika kamimi.+   Kamoamoaa taekan arana ae tabu.+ Ao ke a kimwareirei nanoia akana ukoukora Iehova.+   Ukera Iehova+ ma korakorana,Ao teimatoa n ukera ubuna.   Uringi mwakuri aika kamimi ake e karaoi,Ma ana kakai ao ana motikitaeka ake e taekin,+   Ngkami aika kanoan* Aberaam are ana toro,+Ao ngkami aika tibun Iakoba, ake e rineiia.+   Bon Iehova ngaia ae Atuara.+ E buta te aonnaba n ana motikitaeka.+   E ururinga ana berita n aki toki,+Are ana berita are e karaoia* nakoia rooro aika nga ma nga,+   Ae te berita are e karaoia ma Aberaam+Ao ana berita are e taetae n tuea iai nakon Itaaka,+ 10  Are e kateia bwa te tua nakon Iakoba,Ao te berita ae teimaan nakon Iteraera, 11  Ngke e kangai, “N na anganiko te aba ae Kanaan,+Bwa tibwangam ae ko na ababa iai.”+ 12  Anne ngkoa ngke e karako mwaitiia,+Eng, a rangi ni karako, ao bon ianena ngaiia n te aba.+ 13  A ririaki man te natannaomata teuana nakon te natannaomata teuana,Ao man te tautaeka n uea teuana nakon te botannaomata teuana.+ 14  E aki kariaia te aomata temanna bwa e na karawawataia,+Ma e boaiia ueea ibukia+ 15  Ni kangai, “Tai ringia au aomata aika kabiraki,Ao tai karaoa ae buakaka nakoia au burabeti.”+ 16  E karokoa te rongo i aon te aba,+Ao e koreinako baike a kona n reke iai aia kariki.* 17  E karimoaa te mwaane temanna imwaiaAe Ioteba are kaboonakoaki bwa te toro.+ 18  A kabaea* waena ni bwaai ni kabaewae,+Ao e kaakaki i roroana te taurekereke, 19  Ni karokoa te tai are e koro iai bukin ana taeka,+Bon ana taeka Iehova ae e kaitiakaki iai. 20  E kanaanako te uea bwa e na kabwaraaki teuaei,+Ao aia tia tautaeka botannaomata e kainaomataa teuaei. 21  E karikia bwa mataniwini batanaAo te tia tautaeka i aon ana bwai ni kabane,+ 22  Bwa e na tau aroia* ana natinuea mwaane n aron are e bon taku,Ao n reireinia ana unimwaane te wanawana.+ 23  E a roko ngkanne Iteraera i Aikubita,+Ao e maeka bwa te ianena Iakoba n aban Am. 24  Ao te Atua e kabatiai aia kariki ana aomata,+Ao e kakorakoraia riki nakoia taani kakaaitaraia,+ 25  Ake e kariaia bwa a na bitaki nanoia n ribaiia ana aomata,Ma ni karaoi aia babaire n ekiianako ana toro.+ 26  E kanakoa ana toro are Mote,+Ao Aaron+ are teuare e rineia. 27  A karaoi ana kanikina i buakoia,Aika ana kakai n aban Am.+ 28  E karokoa te rotongitong ao e a roo aon te aba,+A aki roko n te karitei nakon ana taeka. 29  E bita aia ran nakon te raraa,Ao e tiringi aia ika.+ 30  E onrake abaia n te biraoki,+Ma aia ruu naba ueea. 31  E tua nakoia naango bwa a na roko,Ma maninnara nako nanon aia aono ni kabutaa.+ 32  E bita aia karau nakon te karau ae te aiti,Ao e karokoa te itirua* i aon abaia.+ 33  E orei ni kabwakai aia kai aika kureebe ma arokaia aika biiku,Ao e urui kainnamwaraken aia aono. 34  E taku bwa a riai n roko rokati,Aika rokati aika uarereke aika aki kona ni warekaki.+ 35  A kang aroka ni kabane ake n te aba,Ao a kang uaan aia tano. 36  Imwina ao e a kamateia karimoa ni kabane ake i abaia,+Ake moani korakoraia.* 37  E kairiia ana aomata ni kaotinakoia ma tirewa ao koora,+Ao akea temanna ae bwaka i buakoia kaain ana baronga. 38  E kimwareirei Aikubita ngke a a nako tibun Iteraera,Bwa e bwakariia maakaia.+ 39  E taakina te nang n tukiia iai,+Ao te ai bwa e na kaotaota n te bong.+ 40  A bubutii te irikomaiu, ao e angania te kuere,*+E teimatoa ni kanuaiia n te amwarake mai karawa.+ 41  E katabwenaa te bwaa, ao e raanganako te ran,+A raanga rinanon te rereua kaanga te karaanga.+ 42  Bwa e uringa te berita ae tabu are e karaoia nakon Aberaam are ana toro.+ 43  Mangaia are e kairiia ana aomata ni kaotinakoia ma te kakatonga,+Ake ana aomata ake e rineiia, ma te tang ni kimwareirei. 44  E angania abaia natannaomata,+Ao a bwaibwai n uaan aia mwakuri korakora botannaomata tabemwaang,+ 45  Mangaia are a na kawakin ana moti,+Ao ni kakairi n ana tua nako. Karaoiroa Iah!*

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “katangitang nakoina.”
Ke tao, “taekin.”
Ke, “kanoan.” Ebera, “ana kariki.”
Ebera, “te taeka are e tua.”
Ebera, “otei kain nako aia kariki.” Tao e kaineti nakoni kaai ake a kabonganaaki ni kawakinaki iai kariki.
Ebera, “karawawataa.”
Ebera, “Bwa e na kabaeia.”
Ke, “uran te ai.”
Ke, “moani korakoraia ni kariki.”
Te mannikiba ae uarereke ae motomoto ae tao 18 te tientemita (7 te inti) abwakina. E kakanaki irikona.
Ke, “Areruia!” “Iah” boni kauarerekean te ara ae Iehova.