Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 103:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

 • “I bia karaoiroa Iehova”

  • E kararoai ara bure te Atua (12)

  • E nanoanga te Atua n ai aron te karo (13)

  • E uringira te Atua bwa taano ngaira (14)

  • Ana kaintokanuea Iehova ao nakoana n uea (19)

  • A kakororaoa ana taeka te Atua anera (20)

Ana areru Tawita. 103  I* bia karaoiroa Iehova,Ao a bia bane bwain nanou ni karaoiroa arana ae tabu.   I* bia karaoiroa Iehova,Ao I bia aki mwaninga baike e karaoi ni kabane.+   E kabwarai am kairua ni kabane,+Ao e katoki aorakim ni kabane.+   E kaoka maium man te mwarua,*+Ao e bauniko n ana tangira ae koaua* ao n ana nanoanga.+   E kanuaiko ni baika raraoi+ n am bong ni maiu ni kabane,Bwa ko aonga n teimatoa n ataei ao ni korakora n ai aron te ikare.+   E mwamwakuri Iehova ma te raoiroi+ ao te kaetitaeka ae riai,Ibukia akana karawawataaki ni kabane.+   E kaotii kawaina nakoni Mote,+Ao ana mwakuri nakoia tibun Iteraera.+   E nanoanga Iehova ao e atataiaomata,*+E iremwe n un ao e bati irouna te tangira ae koaua.*+   E na aki ukera te kairua n taai nako,+Ao e na aki naba teimatoa n un n aki toki.+ 10  E aki karaoa nakoira ae e kaineti ma ara bure,+Ao e aki naba anganira uaan ara kairua ae bon tau n reke iroura.+ 11  Bwa n ai aroni karawa ngkai e rietata riki nakon te aonnaba,Ao ai aron naba korakoran ana tangira ae koaua* nakoia akana maakua.+ 12  N ai aron raroan otin taai ma bungin taai,Ao ai arona naba ni kararoai ara bure mairoura.+ 13  N ai aron te karo ae nanoangaiia natina,E nanoangaiia akana maakua Iehova.+ 14  Bwa e atai raoi aroni karaoara,+E uringira bwa taano ngaira.+ 15  Ni kaineti ngkanne ma te aomata ae mamate, titeboo ana bong ma ana bong te uteute,+E uee n ai aron ueen te tawaana.+ 16  Ma ngkana e kare te ang, ao ai akea naba ngaia,Kaanga ai aron ae bon akea ngkoa ikekei. 17  Ma e teimatoa n aki totoki* ana tangira ae koaua* IehovaNakoia akana maakua,+Ao ana raoiroi nakoia natiia natiia,+ 18  Nakoia akana kawakina ana berita,+Ao akana taratara raoi ni kakairi n ana tua. 19  E katea ana kaintokanuea Iehova ni kamatoaa i karawa,+Ao e rotii bwaai ni kabane nakoana n uea.+ 20  Karaoiroa Iehova ngkami ana anera ni kabane+ aika korakora mwaakami, aika kakororaoa ana taeka,+Ao n ongo ni bwanaana.* 21  Karaoiroa Iehova, ngkami aika ana taanga ni buaka ni kabane,+Aika ana tabonibai aika karaoa nanona.+ 22  Karaoiroa Iehova, ngkami aika ana mwakuri ni kabane,N taabo nako aika e tautaeka iai.* I* bia karaoiroa Iehova.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “te ruanimate.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “akoi.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “mangkoangkoa ni karokoa n aki totoki.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ebera, “ongo bwanaan (karongoaan) ana taeka.”
Ke, “n taabo aika e uea iai.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.