Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 102:1-28

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana tataro te aomata ae rawawata ae bwara nanona

    • “I a riki bwa kaanga te mannikiba ae tiku n tii ngaia” (7)

    • ‘Au bong bon te nuu ae tabe ni mauna’ (11)

    • “E na manga katea Tion Iehova” (16)

    • E teimatoa Iehova n aki toki (26, 27)

Ana tataro te aomata ae karawawataaki ngke e a bwara nanona,* ao e bunra tabeaiangana i matan Iehova.+ 102  Ongo n au tataro, ngkoe ae Iehova,+Ke e roko iroum tangiu ni kani buokaki.+   Tai karabaa ubum mairou n au tai n rawawata.+ Katanimaia taningam nakoiu,*Ao bareiko ni kaekaai ngkana I wewete.+   Bwa a a maunanako au bong n ai aron te bubu,Ao a bue riiu n ai aron te nne ni kanaiai.+   E oreaki nanou n ai aron te uteute, ao e rai,+Bwa I mwaninga ni kana kanau.   Ibukini karongoaani ngirangirau,+Ao ai bon te kun i aon te ri rabwatau.+   I katotonga te berikan* n te rereua. I a riki bwa kaanga te aure* ae uarereke i buakon taabo aika urubekebeke.   I wene n taratara,*Ao I a riki bwa kaanga te mannikiba ae tiku n tii ngaia i aon taubukin te auti.+   A kakanikoai ni kabongnga akana kairiribai nakoiu.+ Ao a kamanena arau bwa te bwai ni karereanti akana bwainingareai.*   Bwa I kana te mannang kaanga au kariki,+Ao e renganaki nimau ma te rannimata,+ 10  Ibukin unim ao marakin nanom,Bwa ko tabekairake tii ibukin ae ko na teweainako. 11  Titeboo au bong ma te nuu ae tabe ni mauna,*+Ao I a rai n ai aron te uteute.+ 12  Ma ko teimatoa n aki toki ngkoe ae Iehova,+Ao e na teimatoa kakannatom* i nanon rooro ni kabane.+ 13  Ko na bon teirake ao n nanoangaa Tion,+Bwa ai bon tain akoan neiei iroum,+E a roko te tai ae baireaki.+ 14  Bwa e reke kukureia am toro n atibun neiei,+Ao a taatangira naba tanon neiei.+ 15  A na maaka aran Iehova natannaomata,Ao mimitongim uean aonnaba ni kabane.+ 16  Bwa e na manga katea Tion Iehova,+E na kaoti ni mimitongina.+ 17  E na mutiakin aia tataro akana maiu ni kainnano,+Ao e na aki ribai aia tataro.+ 18  E koreaki aei nakon te roro ae e na roko,+Bwa e aonga ni karaoiroa Iah te natannaomata ae e na roko.* 19  Bwa e tarataraa naano man ana tabo ae rietata ae tabu,+Ao e tarataraa te aonnaba Iehova mai karawa, 20  Bwa e na ongo ikenrawan te aomata ae te bure,+Ma ni kainaomataia akana motikaki taekaia bwa a na kamateaki.+ 21  Bwa e aonga n tataekinaki aran Iehova i Tion+Ao karaoiroana i Ierutarem, 22  Ngkana a bane botannaomata ma taian tautaeka n uea,N ikotaki ni beku iroun Iehova.+ 23  E moantaai n iraea korakorauAo e kakimototoi au bong. 24  I taku: “Ngkoe ae Atuau,Tai katiaa arou i nukani maiuu,Ngkoe ae e teimatoa am ririki i nanon rooro ni kabane.+ 25  Ko kawenea aan te aonnaba ngkoangkoa,Ao ko karaoa karawa ni baim.+ 26  A na maunanako, ma ko na tiku ngkoe,Ane a na mane n ai aron te kunnikai,Ao ko na onikiia n ai aron te kunnikai ao a na maunanako. 27  Ma ko na tiku ngkoe n arom, ao e na aki totoki am ririki.+ 28  A na maeka ao ni mano raoi natiia am toro,Ao a na kateimatoaaki kanoaia i matam.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “e rikirake ni mamaara.”
Ke, “Ko na baraaki n ongora.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Ke tao, “I a mamaara.”
Ke, “kateinibabaai.”
Ke, “te nuu ae kaananauaki.”
Ke, “aram.” Ebera, “kanuringam.”
Ebera, “karikaki.”