Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 101:1-8

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te tia tautaeka ae mwakuri ma etin arona

    • ‘N na aki taona nanou nakon te kainikatonga’ (5)

    • “N na taraiia akana kakaonimaki” (6)

Ana areru Tawita. Te anene. 101  N na anenea taekan te tangira ae koaua* ao te kaetitaeka ae riai. N na anene n neboiko,* ngkoe ae Iehova.   N na karaoi bwaai ma te wanawana ao e na akea kabuakakaau.* N ningai ae ko na kawarai iai? N na nakonako ma etin nanou+ i nanon au auti.   N na aki kaaki te bwai ae akea manenana i matau. I ribai aia mwakuri akana rairakinako man te bwai ae eti,+Ao e na akea irekerekeu ma ngaiia.*   E raroa mairou te nano ae babakanikawai,Ao N na aki butimwaea* te bwai ae buakaka.   Ane e karaba ni winnantia raona n aomata,+Ao N na boni kaina wina.* Ane iai irouna maata aika kainikatonga ma te nano ae kamoamoa,Ao N na bon aki taona nanou nakoina.   N na taraiia akana kakaonimaki n te aonnaba,Bwa a aonga ni maeka i rarikiu. E na beku irou ane e nakonako n akea kabuakakaana.*   Akea te aomata ae mwamwanaa te aba ae e na maeka n au auti,Ao akea te tia kewe ae e na tei i matau.   N na katoa ingabong ni kainabwabuia* akana buakaka ni kabane n te aonnaba,Ni koreianako taani kakaraoa ae bure ni kabane man ana kaawa Iehova.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “katangitang nakoim.”
Ke, “te aro ae eti.”
Ke, “E aki nimtai aia mwakuri.”
Ebera, “ataa.”
Ke, “katiaa arona.”
Ke, “n te aro ae eti.”
Ke, “katiai aroia.”