Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Areru 10:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Iehova bon te tia buokiia ake akea kamanoaia

    • E kamoamoa n taku ane e buakaka: “Akea te Atua” (4)

    • E rairaki nakon Iehova ane akea kamanoana (14)

    • “Te Uea Iehova n aki totoki” (16)

ל [Rame] 10  Bukin tera ngkai ko tei i kiraroa ngkoe ae Iehova? Bukin tera ngkai ko karabako n tain te rawawata?+   E kainikatonga te aomata ae buakaka ni kakioa ane akea kamanoana,+Ma e na mwane ni babaire ake e boni karioi.+   Bwa e kamoamoai baike e bangaomata n tangiri te aomata ae buakaka,+Ao e kakabwaiaa te aomata ae nanonrang,*נ [Nun] E aki karinea Iehova.   E aki karaoa ana kakaae te aomata ae buakaka ibukini kainikatongana,E kangai baike e iangoi ni kabane: “Akea te Atua.”+   A teimatoa ni kakabwaia kawaina+Ma e riaon ana ataibwai am motikitaeka,+E kakanikoia* taani kakaitaraa ni kabane.   E taku i nanona: “N na bon aki kona ni kaingingaki,*Bwa N na bon aki kona n nora te kabuanibwaiN te roro teuana ma teuana.”+ פ [Be]   E onrake wina n taeka ni karereanti, ni keewe, ao n taeka ni kakamaaku,+E mena te kangaanga ma te kaikoaki i aan newena.+   E tataninga ni kakaran i rarikin taabo ni maeka,E tiringa te aomata ae akea ana bure man ana tabo ni karaba.+ ע [Aiin] Ao matana a tarataraa te aomata ae tekebuaka bwa e na kamwanea.+   E tataninga n ana tabo ni karaba n aron te raian i nanoni bwangana.*+ E tataninga bwa e na taua te aomata ae akea kamanoana. E taua te aomata ae akea korakorana ngke e katika ana karaun ni kainna.+ 10  E karawawataaki te aomata are mwane ao e karinanoaki,A bwaka nako nanoni baina* aomata aika kananoanga. 11  E taku i nanona: “E mwaninga te baei te Atua.+ E katannakoa matana. E aki roko n te ataia.”+ ק [Kobi] 12  Ko na teirake ngkoe ae Iehova.+ Katea baim ngkoe ae te Atua.+ Tai mwaninga taekaia aomata aika akea korakoraia.+ 13  Bukin tera ngkai e aki karinea te Atua te aomata ae buakaka? E taku i nanona: “Ko na aki taua bwa au bure.” ר [Reti] 14  Ma ko bon nora te kangaanga ao te rawawata. Ko tarataraia ao ko karaoa te bwai teuana ibukin anne,+E rairaki nakoim te aomata ae tekebuaka are kamwaneaki,+Boni ngkoe te tia buoka te teei ae akea tamana.*+ ש [Tiin] 15  Otea bain te aomata ae buakaka ao ae iowawa.+ Bwa ngkana ko ukoukora buakakana,Ao ko na aki manga kunea. 16  Bon te Uea Iehova n aki totoki.+ A kamaunaaki natannaomata man te aonnaba.+ ת [Tau] 17  Ma ko na ongo aia bubutii aomata aika nimamannei, ngkoe ae Iehova.+ Ko na kamatoai nanoia+ ao ko na mutiakinia.+ 18  Ko na karaoa te kaetitaeka ae riai nakoia ataei aika akea tamaia, ao nakoia te koraki ake a karawawataaki,+Bwa e aonga n aki manga kakamaakuia te aomata ae mamate ae karaoaki man te tano.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke tao, “E kakabwaiaa i bon irouna te aomata ae nanonrang.”
Ke, “ukiia.”
Ke, “N na bon aki kona n turatura (tatanako).”
Ke, “te buakoako.”
Ke, “ukini baina aika korakora.”
Ke, “te teei ae a a tia ni mate ana karo.”