Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Taeka N Rabakau 8:1-36

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E taetae te wanawana (1-36)

    • ‘Moan ana mwakuri te Atua ngai’ (22)

    • ‘I mena i rarikina bwa te tia mwakuri ae mwaatai’ (30)

    • ‘I tatangiriia natiia aomata’ (31)

8  Tiaki e wewete te wanawana? Tiaki e kanenea bwanaana te ataibwai?+   E tei n te tabo ae rietata+ i rarikin te kawai,I tutani kawai.   E teimatoa n takaruaN uakaan ma mataroan te oo n rin n te kaawa,I rarikini mataroan taiani kawai n rin,+ ni kangai:   “I wewete nakoimi ngkami aika aomata,Ao I kanenea bwanaau nakoia aomata nako.*   Ngkami aika a roo nanomi, karekea te ataibwai.+ Ngkami aika kam nanobaba, karekea te nano ae ataibwai.*   Kakauongo bwa e kakawaki te bwai ae I taekinna,Ao a taekina te bwai ae eti riau.   Bwa e aamarau n taekina te koaua wiu,Ao a taboribaa te bwai ae buakaka riau.   A bane n raraoi baika e taekini wiu. Akea i buakoia ae e bwaoua ke e aki eti.   A bane ni kai ota iai akana ataibwai,Ao a eti irouia te koraki aika kunea te atatai. 10  Rinea au reirei ni kaetieti n oneani mwin te tirewa,Ao te atatai n oneani mwin te koora ae te kabanea n raoiroi,+ 11  Bwa e raoiroi riki te wanawana nakon te ane,*E aki kona ni kabotauaki ma bwaai ni kabane aika tatangiraki. 12  Ngai ae te wanawana I uaia ni maeka ma te ataibwai,Ao e a tia n reke irou te atatai ao te konabwai n iaiango raoi.+ 13  Maakakin Iehova nanona ribaan ae buakaka.+ I ribaa te kainikatonga ao te nanorieta+ ao te kawai ae buakaka ao te taetaenikawai ae aki riai.+ 14  Iai irou te taeka n reirei ae raoiroi ao te wanawana,*+Ao au bwai te ataibwai+ ao te korakora.+ 15  A teimatoa ueea n uea mairou,Ao a tua te raoiroi+ mataniwi aika rietata. 16  A teimatoa n tautaeka natinuea mairou,Ao a motikitaeka bwaanuea n te raoiroi. 17  I tangiriia te koraki aika tangirai,Ao a na kuneai te koraki aika ukoukorai.+ 18  E mena irou te kaubwai ma te karineaki,Te kaubwai ae teimatoa ao te raoiroi. 19  E raoiroi riki uaau nakon te koora, ao te koora naba ae e a tia ni kaitiakaki,Ao a raoiroi riki baika I anganiko nakon te tirewa ae te kabanea n raoiroi.+ 20  I nakonako i nanoni kawain te raoiroi,I nukani kawain te kaetitaeka ae riai. 21  I anga te tibwanga ae bati nakoia te koraki aika tangirai,Ao I kaoni aia auti ni kaikobwai. 22  E karikai Iehova bwa moan ana mwakuri ni karikibwai,+Ae moan raoi baike e karaoi ngkoangkoa.+ 23  I kateirakeaki n taai ake ngkoangkoa,*+Boni mai moana, n taai ake imwaini karikan te aonnaba.+ 24  Ngke akea te ran ae makuakua+ ao I bungiaki,*Ao ngke akea taiani koburake n ran aika taonako rania. 25  Imwaini kateani maunga ni nneia,Imwain taian tabuki ao I bungiaki, 26  Ngke e tuai ni karaoa te aonnaba ma tawaana ake iai,Ke moan tanon te aonnaba aika nibuabua. 27  I mena naba ikanne ngke e katauraoa karawa,+Ngke e katanea tian te oraitan* i aon taari,+ 28  Ngke e karaoi* naang i eta,Ngke e kaona te ran ae makuakua, 29  Ngke e katea te tuaBwa e aki riai taari n riaon tiana are e baireia,+Ao ngke e kawenea* aan te aonnaba. 30  Ao I mena i rarikina bwa te tia mwakuri ae mwaatai.+ Ao ana bwai ni kukurei ngai+ n te bong ae koraki,Ao I kimwareirei i matana n taai nako.+ 31  I kimwareirei n ana aonnaba ae kona ni maekanaki,Ao I rangi n tatangiriia natiia aomata.* 32  Ao ngkai natiu, kam na ongora irou,Eng, a a kukurei te koraki aika kawakini kawaiu. 33  Ongora n te reirei ni kaetieti+ ao kam na wanawana,Ao tai kaaki taekana. 34  E a kukurei te aomata ae ongo irou,Ae e moantaai n roko n* au mataroa nako, n te bong ae koraki,N tataninga i rarikini bouan nako au mataroa. 35  Bwa ane e kuneai ao e na kunea te maiu,+Ao e reke akoana iroun Iehova. 36  Ma e karuanikaia i bon irouna ane e aki kubarai,Ao a tangira te mate te koraki aika ribaai.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “nakoia natiia aomata.”
Ebera, “te nano ae ota.”
Ke, “te wanawana ae manena.”
Ke, “rimoarimoa.”
Ke, “bungiaki ma te ariri ni maraki.”
Ebera, “te mronron.”
Ebera, “kakorakorai.”
Ke, “tua.”
Ke, “te botannaomata.”
Ke, “Ae e teimatoa n taratara n.”