Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Taeka N Rabakau 7:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taui ana tua te Atua ao ko na maiu (1-5)

  • E kamwaneaki te ataeinimwaane ae nanoroo (6-27)

    • “Ai aron te kao mwaane ae nakoni kamateana” (22)

7  Natiu, kawakin au taeka,Ao kaikoi au tua bwa baika kakawaki.+   Kawakin au tua ao ko na maiu,+Kamanoa au kaetieti* n aron ataeini matam.   Kabaei i tabonibaim,Ao korei i aon nanom.+   Kangai nakon te wanawana, “Boni mwaaneu ngkoe,”Ao arana te ataibwai bwa “au koraki,”   Bwa a na kawakiniko mairoun te aine ae titibanako,*+Mairoun te aine ae kammaira,* ao ana taeka ni karenarena.*+   I taraa naano mani kamaaman au auti,Rinanon au warawara,   Ao ngke I tarataraiia te koraki aika aki wanawana,*Ao I nora te rorobuaka n ataei temanna i buakoia rooro n rikirake ae aki ataa ae riai.*+   E rirarikin te tuta ni kawai are e mena iai neiei,Ao e toua te kawai are kaineta ana auti neiei,   N te airoo n te moantairiki,+Ngke e a kaani bong ma n rotongitong. 10  Akea bwa I a nora te aine ae kaitiboo ma teuaei,Ao e kunnikainna n ai aron* te aine ae kakabooaki,+ ao e nanowanawana. 11  Bon te aine ae mautakarara ao e imanono.+ E aki titiku* ni mwengana. 12  E mena i tinaniku neiei n te tai teuana, ao n are imwina e a manga mena ni maraen nako te kaawa,Ao e kakaran i rarikin nako tuta ni kawai.+ 13  E koona te rorobuaka aei neiei ni kaboria ma ngaia,Ao e taku nakon teuaei ma te mata n aki bwerengaki: 14  “I riai n anga taiani karea n raoi.*+ N te bong aei ao I a tia ni kakoroi bukin au taeka ni bau. 15  Anne bukina ae I otinako iai ni kawariko,Bwa N na kakaaeko ao ko a reke irou! 16  I a tia n taakin taian rabuna aika raraoi i aoni nneu ni wene,Aika rinen aika kirimatamata mai Aikubita.+ 17  I a tia ni katimtimwa te mura i aoni nneu ni wene, ma te aroe, ao te tineman.*+ 18  Nakomai bwa ti na katoki nanora n ara tangira ni karokoa ae ingabong. Ti na kaai ni kakukureira ni korakorani kaibwabwarun ara tangira, 19  Bwa akea buu n te auti,E a tia ni mwananga n te mwananga ae raroa. 20  E uota te baeki ni mwane,Ao e na aki oki ni karokoa te bong are e a tabwanin iai namwakaina.” 21  E bureburea teuaei n te anainano ae korakora.+ E kababaa n ana taeka ni karenarena. 22  E a rina n ira neiei n ai aron te kao mwaane ae nakoni kamateana,N ai aron te nanobaba ae nang katuuaaeaki ni bwaai ni kabaewae,+ 23  Ni karokoa ae e a ewaraki atona ni kanoan te kainikatebe,Ao e aki ataia ae e nang bua maiuna* iai n aron te mannikiba ae ienikuri nakon te bwai ni kamwane.+ 24  Ao ngkai natiu, kam na ongora irou,Ao kakauongo nakon taeka aika I taekin. 25  Tai kariaia bwa e na rairakinako nanom nakon aron nako neiei. Tai titibanako nakoni kawaina nako,+ 26  Bwa a bati ake e kabwakaia n te kamateaki,+Ao a a rangi ni bati ake e a tia n tiringia.+ 27  E kairiri ana auti nakon te Ruanimate,*Ao e ruo rikaaki nakon ruun nako te mate ake mai kabi.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tua.”
Ebera, “ianena.” Nora TNR. 2:16.
Ebera, “te iabatera.” Nora TNR. 2:16.
Ke, “kabwakabwaka.”
Ke, “roo nanoia.”
Ebera, “aki tau nanona.”
Ke, “ni kunnikain.”
Ebera, “A aki titiku waen neiei.”
Ke, “te karea n iraorao.” Te karea ae kaikonaka ae a kaai n amwarake ibonga, taan taromauri, ao Iehova, ni kaota te raoi i marenaia.
Kunin te kai ae boiarara ao e kakabonganaaki naba n te kuuka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.