Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Taeka N Rabakau 31:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

 • ANA TAEKA TE UEA AE REMUERA (1-31)

  • Antai ae kona ni karekea te buu te aine ae konabwai? (10)

  • E taningamarau ao e mwakuri korakora (17)

  • E mena te akoi i aon newena (26)

  • A kamoamoaa neiei natina ao buuna (28)

  • E kai mauna te tamaroa ao te baaraoi (30)

31  Ana taeka te Uea ae Remuera, ae te rongorongo ae kakawaki ae e anga tinana n reireinna iai:+   Tera ae I riai n tuangko ngkoe ae natiu,N na kangaa nakoim ngkoe ae natini birotou,Ao N na kangaa nakoim ngkoe ae natiu ae I taetae ni bau ibukina?+   Tai anga korakoram nakoia aine,+Ke ni bwaini aroaro aika a kona ni kamaunaia ueea.+   E aki riai ibukia ueea, ngkoe ae Remuera,E aki riai ibukia ueea bwa a na moi wain,E aki naba riai ibukia taan tautaeka bwa a na kangai, “E nga nimau?”+   Bwa a aonga n aki moi ao ni mwanuokina are e a tia ni motikaki,Ao n urua inaomataia akana mangori.   Aanga te kamanging nakoia akana nangi mate,+Ao te wain nakoia akana rangi n rawawata nanoia.+   Ke a moi ma ni mwaninga taekani karakon aia bwai,Ke a aki manga uringa aia kangaanga.   Taetae ibukia akana baennewe,Ao teei ibukin inaomataia ni kabane akana nangi mate.+   Taetae ao motikitaeka n te raoiroi. Teei ibukin inaomataia* akana mangori ma akana maiu ni kainnano.+ א [Areba] 10  Antai ae kona n reke irouna te buu te aine ae konabwai?*+ E rangi ni kakawaki riki neiei nakon te ane.* ב [Beta] 11  E onimakinna buuna mai nanona,Ao akea te bwai teuana ae kakawaki ae e tare iai teuaei. ג [Kimera] 12  E angan teuaei kaniwangana ae te bwai ae raoiroi ao tiaki ae buakaka,Ni kabane bongini maiun neiei. ד [Tareta] 13  E karekea neiei buraen te tiibu ao te rinen,Ao e kukurei ni mwamwakuri ni baina.+ ה [Ee] 14  Kaanga ai aron ana kaibuke nako te tia iokinibwai neiei,+Ae uouotii ana amwarake mai kiraroa. ו [Wau] 15  E ututi naba ngkana e tuai n oota,Ao e katauraoa kanaia kaaini batanaAo bwaunaia ana toro aika aine.+ ז [Taiin] 16  E iaiangoa te tawaana ao e kabooa. E ununiki n te nne ni kureebe ni bon oin ana mwakuri korakora.* ח [Eta] 17  E katauraoia imwain te mwakuri korakora,*+Ao e kakorakorai anganibaina. ט [Teta] 18  E ataia ae e materaoi ana iokinibwai. E aki mate ana taura n te bong. י [Iote] 19  A taua ni kamatoaa te kai ni bibinoka bain neiei,Ao a taua te kai ni waewae baina.*+ כ [Kabe] 20  E arora baina nakon ane e mangori,Ao e kaurea baina nakoia akana maiu ni kainnano.+ ל [Rame] 21  E aki raraomaeakinia kaaini batana ibukin te tino,Bwa a bane kaaini batana ni kunnikaiaki ni kunnikai aika matenten.* מ [Mem] 22  E boni karaoi rabunani nnena ni wene. E karaoaki kunnikaina man te rinen ao te karai ae beboo ae buraen te tiibu. נ [Nun] 23  E rangi ni kinaaki buun neiei ni mataroan oon te kaawa,+N te tabo are e tekateka iai i buakoia unimwaane n te aba. ס [Tameka] 24  E kakaraoi kunnikai* aika rinen ao e kaboonakoi,Ao e kakatauraoi kabaea n nuka nakoia taan iokinibwai. ע [Aiin] 25  E kunnikaiaki neiei n te korakora ao n te tamaroa,Ao e tarai taai aika a na roko ma te aki nanokokoraki.* פ [Be] 26  E kaurea wina ma te wanawana,+Ao e mena tuan te akoi* i aon newena. צ [Tiate] 27  E tararuai aia mwakuri kaaini batana,Ao e aki kana amwaraken te taningaroti.+ ק [Kobi] 28  A teirake natin neiei ao a taekinna bwa e kukurei. E teirake buun neiei ao e kamoamoaa. ר [Reti] 29  A bati aine aika konabwai,* Ma ko rianako riki ngkoe i buakoia ni kabane. ש [Tiin] 30  E kona ni kewe te tamaroa ao e kai mauna* te baaraoi,+Ma e na kamoamoaaki te aine ae mamaaka Iehova.+ ת [Tau] 31  Angan neienne kaniwangana ibukin te baere e karaoia,*+Ao ke a kamoamoaa neiei ana mwakuri ni mataroan oon te kaawa.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Teei ibukia n aia tangitang.”
Ke, “moanibaan te raoiroi.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “ni baike a reke irouna.” Ebera, “man uaani baina.”
Ebera, “kabaea bebeena n te korakora.”
Te kai ni bibinoka ao te kai ni waewae boni kaai aika kabonganaaki ibukini binokaan ke karaoan te karai.
Ebera, “uatao.”
Ke, “kunnikai ake a bwainaki mai aan te kunnikai.”
Ke, “e ngareakina te bong ae e na roko.”
Ke, “te reirei ae tatangira; tuan te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “moanibaan te raoiroi.”
Ke, “akea manenan.”
Ebera, “Angan neienne man uaani baina.”