Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Taeka N Rabakau 28:1-28

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E ribaaki ana tataro ane e aki kan ongo (9)

  • E nanoangaaki ane e kaotii ana bure (13)

  • E reke te bure n te kaubwai ae tawe rekena (20)

  • E raoiroi riki te boaaki nakon te karang (23)

  • E na aki tare ane e tituaraoi (27)

28  A birinako akana buakaka ngkana akea ae e kaeiia,Ma a ninikoria akana raoiroi n ai aron te raian.*+   Ngkana iai te bure* n te aba, ao e na kaoti iai te natinuea te mwaane temanna imwin temanna,+Ma e na teimatoa te natinuea* n ana ibuobuoki te mwaane ae ataibwai ma n atatai.+   Te mwaane ae maiu ni kainnano ae babakanikawaiia akana mangori,+Kaanga ai aron te karau ae uotiinako amwarake ni kabane.   A kamoamoaa te aomata ae buakaka te koraki aika kaaki taekan te tua,Ma a un irouia nakanne te koraki ake a kakairi n te tua.+   A aki kona n ota n te kaetitaeka ae riai mwaane aika buakaka,Ma a kona n ota ni bwaai ni kabane te koraki aika ukoukora Iehova.+   E raoiroi riki te aomata ae maiu ni kainnano ae nakonako ma etin aronaNakon te aomata ae kaubwai ae a buakaka arona nako.+   E kakairi n te tua te nati ae ataibwai,Ma e kabwainranga tamana te aomata ae raoraoia akana buabeka.+   Ane e kabatiaa kaubwaina n te bakao+ ao n te kataarau ae bati te raka iai,Ao e bon ikotii bwa ana bwai te aomata ae akoiia akana maiu ni kainnano.+   Ane e aki kan ongo te tuaAo e riribaaki naba ana tataro.+ 10  Ane e burebureiia akana raoiroi nakon te kawai ae buakaka ao e na bwaka n oin ana mwarua,+Ma a na bwaibwai n te bwai ae raoiroi akana akea kabuakakaaia.+ 11  E iangoia te aomata ae kaubwai bwa e wanawana,+Ma e kona n ataa raoi arona te aomata ae maiu ni kainnano ae ataibwai.+ 12  Ngkana a tokanikai akana raoiroi ao e bati te karineaki, Ma ngkana a reke mwaakaia akana buakaka ao a karabaia aomata.+ 13  Ane e karabai ana bure ao e na aki nakoraoi arona,+ Ma ane e kaotii ma ni kitan ao e na nanoangaaki.+ 14  E a kukurei te aomata ae tantani* n taai nako,Ma e na reke n te kabuanibwai ane e kamatoaa nanona.+ 15  N aron te raian ae bekorara ao te bea ae kabanea birina,Ao ai aron naba te tia tautaeka ae buakaka i aoia aomata aika akea korakoraia.+ 16  E kabongana buaka mwaakana te tia kairiri ae akea ana ataibwai,+Ma e na abwabwaki maiun ane e ribaa te raka ae reke n te babakanikawai.+ 17  Te aomata ae karawawataaki n te bure ni katuturaraa ibukini maiun* te aomata temanna, e na teimatoa ni bibirinako ni karokoa te ruanimate.*+ Akea ae e na boutokaia. 18  E na kamaiuaki ane e nakonako n akea kabuakakaana,+Ma e na rina ni bwaka ane a bwaoua kawaina.+ 19  E na bati kanan te aomata ae ribanaa abana. Ma ane e uaiakini baika akea manenaia ao e na korakora karakon ana bwai.+ 20  A na reke kakabwaia aika bati iroun te aomata ae kakaonimaki,+Ma e na reke n te bure ane e ienikuria te kani kaubwai.+ 21  E aki raoiroi kaotiotan te inanonano.+ Ma e kona te aomata ni karaoa ae bure tii ibukin teuana te mwakoro ni kariki. 22  E ingainga ni karekea te kaubwai te aomata ae mamataai,*Ao e aki ataia ae e na taonakinako ni karakon ana bwai. 23  Ane e boaa te aomata+ ao e na reke riki akoana imwina+Nakon te aomata ae taetae ni karang n newena. 24  Ane e kuribwaia tamana ma tinana ao e kangai, “E aki bure aei,”+Ao bon raon te aomata ae karekea te kabuanibwai.+ 25  E kauekea te iraraure te aomata ae nanonrang,Ma e na toronibwai* ane e onimakina Iehova.+ 26  Ane e onimakina oin nanona ao e nanobaba,+Ma ane e nakonako ma te wanawana ao e na reke birinakona.+ 27  E na aki tare n te bwai teuana ane e anganga nakoia akana maiu ni kainnano,+Ma ane e kaini matana nakoia e na bon reke irouna rekenikai aika bati. 28  E karabaa te aomata ngkana a reke mwaakaia akana buakaka,Ma ngkana a mate ao a rikirake mwaitiia akana raoiroi.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te raian ae ataei.”
Ke, “te karitei.”
Ebera, “teuanne.”
Ke, “ane e mamaaku.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “te mwarua.”
Ke, “nanonrang.”
Ebera, “e na kamarikaaki.”