Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Taeka N Rabakau 22:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E raoiroi riki te ara ae raoiroi nakon te kaubwai (1)

  • Te moantaai n reirei e na aki mwanuokaki (6)

  • E maaka te raian are i tinaniku ane e taningaroti (13)

  • E nako te nanobaba n te reirei ni kaetieti (15)

  • E beku irouia ueea ane e mwaatai ni mwakuri (29)

22  E riai riki rineakin te ara ae raoiroi* nakon te kaubwai ae bati,+Ao e raoiroi riki te karineaki* nakon te tirewa ma te koora.   Aio te bwai ae a titeboo* iai akana kaubwai ma akana maiu ni kainnano: E kaai ni karaoiia Iehova.+   E nora te kabuanibwai ane e ataibwai ao e karabaa,Ma e teimatoa ane e roo nanona ni waaki nako iai ao e rotakibuaka ni mwina.*   Uaan te nanorinano ma maakakin IehovaBon te kaubwai, ao te karineaki, ao te maiu.+   A mena taiani kateketeke ma bwaai ni kamwane ni kawain te aomata ae buakaka,Ma e kararoai baikai ane e iangoa maiuna* bwa e kakawaki.+   Reireina te teei ni kataneia n te kawai ae riai n nako iai,+Ao e na bon aki kitanna e ngae ngkana e a kara.+   E tautaekania akana maiu ni kainnano te aomata ae kaubwai,Ao e toro te tia taarau iroun te tia kataarau.+   Ane e unika te buakaka ao e na taia te kabuanibwai,+Ao e na roko n tokina mwaakana n tautaeka ae iowawa.*+   E na kakabwaiaaki te aomata ae tituaraoi,*Bwa e ibuobuoka kanana ma akana maiu ni kainnano.+ 10  Kakionakoa te aomata ae te tia kakanikoAo e na mauna te itabarara,Ao e na toki te kauntaeka* ma taeka ni kabuakaka. 11  E na riki bwa raoraon te ueaAne e taatangira te nano ae itiaki ao ane e tangiraoi ana taetaenikawai.+ 12  A kawakina te atatai matan Iehova,Ma E urui aia taeka akana babakanikawai.+ 13  E taku ane e taningaroti: “Iai te raian i tinaniku! N na boni kamateaki i nukani maraen te kaawa!”+ 14  Wia aine aika titibanako* bon te mwarua ae nano,+Ao e na bwaka i nanona te aomata ae kabuakakaaki iroun Iehova. 15  Te nanobaba e nimta nanon te teei,+Ma te kai ae anga te reirei ni kaetieti e na kanakoa ni kararoaa mairouna.+ 16  E na riki ni karako ana bwai,Ane e babakanikawaiia akana maiu ni kainnano ibukini kabatiaani kaubwaina+Ma ane e anganga bwaintangira nakoia akana kaubwai. 17  Katanimaia taningam ao kakauongo nakon aia taeka akana wanawana,+Bwa ko aonga n anga nanom nakon au atatai,+ 18  Bwa e kakukurei ngkana ko kawakin i nanom,+Bwa a aonga ni bane ni mena i aon riam n taai nako.+ 19  Bwa I a anganiko te atatai n te bong aeiBwa ko aonga n onimakina Iehova. 20  Tiaki I a kaman tia ni korei nakoimAo n anga taian taeka n reirei ao te atatai, 21  N reireiniko iai taeka aika koaua ma ni kona n onimakinaki,Bwa ko aonga ni kona n oki ma te rongorongo ae eti nakon te aomata are e kanakoko? 22  Tai kuribwaia te aomata ae maiu ni kainnano ibukina bwa e maiu ni kainnano,+Ao tai karawawataa te aomata ae mangori ni mataroan oon te kaawa.+ 23  Bwa e na bon tei ibukia Iehova n aia tangitang,+Ao e na anai maiuia* akana babakanikawaiia. 24  Tai iraorao ma te aomata ae kakaiun,Ao tai irekereke ma ane e unun, 25  Bwa ko aonga n aki reireiniko arona nako,Ao ni kamwaneko i bon iroum.+ 26  Tai mena i buakoia akana iobai ibukin te bwai ni kakoaua,Ake a riki bwa taan tabena kabwaraan taian tangomwane.+ 27  Ngkana ai akea am bwai ibukini kabwaraana,Ao ane e na anaaki nnem ni wene mai aam! 28  Tai kamwainga te kanikina are mangkoangkoa ibukin tian te abaAre a kateia am bakatibu.+ 29  Ko a tia n nora te aomata ae mwaatai n ana mwakuri? Ane e na tei i mataia ueea,+Ao e na aki tei i mataia akana mangori.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “taekam ae raoiroi.” Ebera, “te ara.”
Ebera, “akoaki.”
Ebera, “uaia ni kaitiboo.”
Ke, “te tuuaa.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “kain unna ae korakora.”
Ebera, “ane iai matana ae raoiroi.”
Ke, “te tangitang n te tua.”
Ebera, “ianena.” Nora TNR. 2:16.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.