Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Taeka N Rabakau 20:1-30

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te tia bwainingare te wain (1)

  • E aki kamarautano n te kamwaitoro ane e taningaroti (4)

  • Ana iango te aomata ai aron te ran ae nano (5)

  • Te kauring ibukin te ienikuri n taetae ni bau (25)

  • Karineaia rorobuaka n ataei boni kora­koraia (29)

20  Bon te tia bwainingare te wain,+ ao e aki kona ni kaetaki te kamanging,+Ao ane e tiotionako ni baikai e bon aki wanawana.+   Kakamaakun* te uea kaanga ai aroni bekoraran te raian.+ E karuanikaia oini maiuna ane e karokoa unna.+   Boni karinean te aomata ngkana e kararoaa te kauntaeka,+Ma a na bane akana nanobaba ni kairekerekeia iai.+   E aki kamaraua ana tano te aomata ae taningaroti n tain te kamwaitoro,Mangaia are e na bubutii n tain te tai bwa ai akea ana bwai.*+   Iango* ake i nanon te aomata kaanga ai aron te ran are i nano i nano,Ma e na itia te aomata ae ataibwai.   A bati aomata aika tataekina aia tangira ae koaua,*Ma antai ae kona ni kunea te aomata ae kakaonimaki?   E nakonako n etin arona te aomata ae raoiroi.+ A a kukurei natina* akana riki imwina.+   Ngkana e a tekateka te uea i aon ana kaintokanuea bwa e na motikitaeka,+Ao e raumeaanako te buakaka ni kabane ni matana.+   Antai ae kona ni kangai: “I a tia ni kaitiaka nanou,+Ao I a itiaki man au bure”?+ 10  A uaia n riribaaki iroun IehovaBwaai n tau rawawata aika kewe ao bwaai ni baire aika bure.*+ 11  E kinaaki naba te nati* man ana mwakuri,Bwa tao e itiaki ma n eti aroarona ke e aki.+ 12  A uaia ni karaoaki iroun IehovaTe taninga ae kakauongo ao te mata ae noraaba.+ 13  Tai taatangira te matu bwa e kaawa ni karako am bwai.+ Kaurei matam ao ane ko na nuai n te kariki.+ 14  E taku te tia kabooi bwaai, “E aki raoiroi, e aki raoiroi,”Ao rimwi e nako ma ni kamoamoaa i bon irouna.+ 15  Iai te koora ao iai naba te ane* ae bati,Ma riia aika kaotiota te ataibwai boni bwaai aika rangi ni kakawaki.+ 16  Taua ana kunnikai te mwaane ngkana e a tia ni kariaia bwa e na tabena kabwaraan ana taarau te ianena,+Ao anaa te bwai ni kakoaua mairouna ngkana e karaoa anne ibukin te aine ae te ianena.*+ 17  E kangkang iroun te aomata te kariki ae reke n te babakanikawai,Ma rimwi ao e na on wina n te kirikiri.+ 18  A na nakoraoi* taiani babaire n te mamaroro,*+Ao waakina am buaka rinanon ana kairiri te aomata ae mwaatai.*+ 19  E ririaki te tia uarao ni kaotiotii kakaraki aika aki riai n ataaki.+ Tai iraorao ma ane e taatangira te winnanti.* 20  Ane e kamaraiaa tamana ao tinana,Ao e na kamateaki ana taura n rokon te rotongitong.+ 21  Te tibwanga ae karekeaki moa rinanon te nanonrangE na aki riki bwa te kakabwaia rimwi.+ 22  Tai kangai: “N na kabooa mwin te buakaka!”+ Kabotoa am kantaninga i aon Iehova+ ao ane e na kamaiuko.+ 23  A riribaaki iroun Iehova bwaai n tau rawawata aika kewe,*Ao a aki raoiroi bwaai ni baire aika mwamwanaa te aba. 24  E kairiraki nakonakon te aomata iroun Iehova.+ E na kangaa te aomata ni kona n ota n oini kawaina?* 25  Bon te bwai ni kamwane nakon te aomata ngkana e ienikuri n takaruaea ae kangai: “E tabu!”+ Ao rimwi e a tibwa iangoa raoi te baere e taetae ni bau iai.+ 26  E raumeaia nako akana buakaka te uea ae wanawana,+Ao e kabuta te wira ni kaaki kun ni uita i aoia.+ 27  Ikeiken te aomata bon ana taura Iehova,Ae nenera raoi iai nanona ae raba. 28  A kawakina te uea te tangira ae koaua* ao te kakaonimaki,+Ao e kateimatoa ana kaintokanuea n te tangira ae kona n onimakinaki.+ 29  Karineaia rorobuaka n ataei boni korakoraia,+Ao tamaroaia unimwaane bon iraia aika iaia.+ 30  E kanakoa* te buakaka taian nikunikun ao taian ikoaki,+Ao te oreaki e kaitiaka nanon te aomata ae raba.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Maakakin.”
Ke tao, “A na kakaae nako n tain te tai ma akea te bwai ae reke.”
Ke, “Babaire.” Ebera, “Kantaninga.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ebera, “natina mwaane.”
Ke, “Atibu n tau rawawata aika uoua aika kaokoro ao bwaai ni baire aika uoua aika kaokoro.”
Ke, “te teinimwaane.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “iabatera.”
Ke, “kamatoaaki.”
Ke, “te kaboowi.”
Ke, “te kairiri ae wanawana.”
Ke, “e anai naano n riana.”
Ke, “atibu n tau rawawata aika uoua aika kaokoro.”
Ke, “te kawai ae e na nako iai?”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “kaitiaka.”