Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Taeka N Rabakau 16:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E neneri bukini karaoani bwaai Iehova (2)

  • Angan Iehova baika ko karaoi (3)

  • Mairoun Iehova kainikatine aika eti raoi (11)

  • Te nanorieta e rimoan te kabuanibwai (18)

  • Te ira ae iaia bon te baunuea ae tamaroa (31)

16  E katauraoi ana iango ake i nanona te aomata,*Ma te kaeka are e anga* boni mairoun Iehova.+   A bane n taraa n eti* kawain te aomata i bon irouna,+Ma bon Iehova ae neneri bukini karaoani bwaai.+   Angan Iehova bwaai nako akana ko karaoi,*+Ao a na nakoraoi am babaire.   E kaangaraoi bwaai nako Iehova ibukin ana kantaninga,Ao akana buakaka naba bwa a na kamaunaaki n te bong ni kabuanibwai.+   E riribaaki iroun Iehova ane e kamoamoa nanona.+ Kakoauaa raoi* bwa tiaki n ae e na aki katuuaaeaki.   E karekeaki kabwaraan te bure n te tangira ae koaua* ao n te kakaonimaki,+Ao ni maakakin Iehova e tannako iai te aomata man te buakaka.+   Ngkana e kukurei Iehova n aron nako te aomata,Ao e karaoiia naba taani kairiribai nakoina bwa a na manga raoi ma ngaia.+   E raoiroi riki karakon te bwai ae raonaki n te raoiroi,+Nakon te mwane ae bati ao akea te kaetitaeka ae riai.+   E kona ni bairea kawaina i nanona te aomata,Ma bon Iehova ae ngaia ae kairi mwanekana.+ 10  E riai ni mena i aon rian te uea te babaire mairoun te Atua,+Ao e bon aki riai ni kaaki taekan te kaetitaeka ae riai.+ 11  Boni mairoun Iehova te bwai n tau rawawata ao te kainikatine ae aki babakanikawai,Ao bwain nako tauan te rawawata akana n te baeki boni baika e karaoi.+ 12  A riribaaki mwakuri aika buakaka irouia ueea,+Bwa e kateimatoaaki raoi te kaintokanuea n te raoiroi.+ 13  E kakukureia nanoia ueea te taetaenikawai ae raoiroi. A tangira te aomata ae tataekina te koaua.+ 14  Unin te uea kaanga ai aron te tia uataeka ae uota te mate,+Ma e raoiakinna* te aomata ae wanawana.+ 15  Iai te maiu n ootan ubun te uea,Ao akoan te aba irouna kaanga ai aron te nang ni karau n te tai are a a tibwa rikirake iai aroka.+ 16  Ai raoiroira riki karekean te wanawana nakon te koora!+ E riai riki rineakini karekean te ataibwai nakon te tirewa.+ 17  Kawaia akana raoiroi e kararoaa te bwai ae buakaka,Ao ane e tararuaa kawaina e kateimatoa maiuna.*+ 18  Te nanorieta e rimoan te kabuanibwai,Ao te iango ae kainikatonga e rimoan te bwaka.+ 19  E raoiroi riki bwainan te nanorinano i buakoia akana nimamannei,+Nakon te ibuokanibwai n aia bwai ni kuri akana kainikatonga. 20  Ane e kaota te ataibwai n te bwai teuana ao e na nakoraoi* arona,Ao e a kukurei ane e onimakina Iehova. 21  Ane e wanawana nanona ao e na aranaki bwa e ataibwai,+Ao e anainano riki ane e akoi n ana taetaenikawai.*+ 22  Boni koburaken te maiu te ataibwai irouia te koraki ake aia bwai,Ma a reireinaki ni kaetaki akana nanobaba n oin nanobabaia. 23  Nanon te aomata ae wanawana e anga te ataibwai nakoni wina,+Ao e anainano riki n ana taetaenikawai. 24  Taeka aika kakukurei boni nnen aia karewe manibeeru,A karewe ngkana a katoongaki ao boni kamarurungan taian ri.+ 25  Iai te kawai ae taraa n eti iroun te aomata,Ma n tokina ao e boni kairiri nakon te mate.+ 26  Kan amwaraken te tia mwakuri e kairia bwa e na mwakuri korakora,Bwa e kaumakia borani bakina.*+ 27  E kena te bwai ae buakaka te aomata ae akea manenana,+Ao ana taetaenikawai kaanga ai aron te ai ae kabuebue.+ 28  E karika te itabarara te tia karika te kangaanga,*+Ao e karaureia aomata aika kaan aia iraorao te tia uarao.+ 29  Te aomata ae tiritiri e ananaa nanon raona n aomata,Ao e kairia n te kawai ae kairua. 30  E kakeea matana ngkai e bairea te bwai ae karuanikai,Ao e kaini riana ngkai e a tabe ni karaoa ae iowawa. 31  Te ira ae iaia bon te baunuea ae tamaroa*+Ngkana e reke n te kawai ae raoiroi.+ 32  Te aomata ae iremwe n un+ e raoiroi riki nakon te mwaane ae korakora,Ao te aomata ae taotaona unna e raoiroi riki nakon te aomata ae kataenikaia te kaawa.+ 33  E ukoukoraki te kanikina* mairoun te Atua nako aon te toaniwae,*+Ma boni mairoun Iehova babaire nako ake a reke mai iai.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “Ana bwai te mwaane bairean nanona.”
Ke, “te kaeka ae eti.” Ebera, “ana kaeka te newe.”
Ebera, “itiaki.”
Ebera, “Karabinoi nakon Iehova am mwakuri.”
Ebera, “Te bai nakon te bai.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “kararoaa mai iai.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka
Taetae Ebera, “raoiroi.”
Ke, “te taetaenikawai ae kan ongoraeakinaki.” Ebera, “Ao karewerewen te ria.”
Ebera, “wina.”
Ke, “te tia bairei iango.”
Ke, “karineaki.”
A kabongana te aro teuana are e kona iai te Atua ni kaotia bwa tera nanona ni kaineti ma te bwai anne.
Ae taekan te kunnikai are rabuna te wae ngkana e tekateka te aomata.