Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Taeka N Rabakau 15:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E katoka te un te kaeka ae nimamannei (1)

  • A mena matan Iehova n taabo nako (3)

  • E kukurei te Atua n ana tataro ane e raoiroi (8)

  • A matebuaka iango n akean te maroro (22)

  • Iango moa imwain te kaeka (28)

15  E rairaanako te un ae korakora te kaeka ae nimamannei,*+Ma e kauekea te un te taeka ae kamarakinano.*+   A kabongana raoi te atatai neweia akana wanawana,+Ma a kaotinakoa te nanobaba wia akana nanobaba.   A mena matan Iehova n taabo nako,N tarataraiia akana buakaka ma akana raoiroi.+   Bon te kai ni kamaiu te newe ae rau,*+Ma e karekea te bwarannano te taetaenikawai ae aki eti.   E aki karinea ana reirei ni kaetieti tamana te aomata ae nanobaba,+Ma e butimwaea te kaetaki* te aomata ae ataibwai.+   A bati baika kakawaki n ana auti te aomata ae raoiroi,Ma uaan ana mwakuri* te aomata ae buakaka e boni karekea n te kangaanga.+   A kabutaanako te atatai riaia akana wanawana,+Ma e aki karaoa anne nanon ane e nanobaba.+   E riribaaki iroun Iehova aia karea akana buakaka,+Ma a kakukurei Irouna aia tataro akana raoiroi.+   E riribaa aron ane e buakaka Iehova,+Ma e tangira ane e uaiakina te raoiroi.+ 10  E taraa ni buakaka* te reirei ni kaetieti iroun ane e kaaki taekan te kawai ae raoiroi,+Ma e na mate ane e ribaa te boaaki.+ 11  E noraki raoi iroun Iehova te Ruanimate* ao te tabo ni kamaunanakoaki,*+Ao ai batira riki ngkanne ni kaineti ma nanoia aomata!+ 12  Te tia kakaniko e aki tangira te aomata are e kaetaki* irouna.+ E na aki karekea buokana irouia akana wanawana.+ 13  Te nano ae kimwareirei e karekea te mata ni kukurei,Ma ngkana e nanokawaki te aomata ao e bwara nanona iai.+ 14  E ukoukora te atatai te nano ae ataibwai,+Ma e rauaki wia akana nanobaba n te nanobaba.+ 15  A bane ni buakaka ana bong te aomata ae karawawataaki,+Ma e reitinako ana baka n amwarake ane e kakatonga* nanona.+ 16  E raoiroi riki karakon te bwai ao iai maakakin Iehova,+Nakon te kaubwai ae rangi ni bati ae raonaki n te tabeaianga.*+ 17  E raoiroi riki te raurau ae kanoana aroka aika kakanaki ae irianaki n te tangira,+Nakon te kao mwaane ae kamarikaaki ae irianaki n te riribai.+ 18  E kauekea te kaiangatoa te aomata ae kakaiun,+Ma e kabebetea te kauntaeka ane e iremwe n un.+ 19  Kawain te aomata ae taningaroti kaanga ai aron te oo ae te aroka ae kateketeke,+Ma kawain te aomata ae raoiroi kaanga ai aron te kawai ae totouaki ae aoraoi.+ 20  E kakimwareireia tamana te nati ae wanawana,+Ma e ribaa tinana te mwaane ae nanobaba.+ 21  Te nanobaba bon ana bwai ni kimwareirei ane e aki ataa ae riai,*+Ma e nakonako ni kaineta mooa te mwaane ae ataibwai.+ 22  A matebuaka babaire ngkana akea te mamaroro,*Ma a nakoraoi bwaai rinanoia taan angareirei n ibuobuoki* aika bati.+ 23  E kimwareirei te mwaane ngkana e anga te kaeka ae eti,*+Ao ai raoiroira te taeka ae taekinaki n te tai ae riai!+ 24  E waerake nako eta kawain te maiu iroun te aomata ae ataibwai,+Bwa e na kairianako man te Ruanimate* are i nano.+ 25  E na kabwakai aia auti akana kainikatonga Iehova,+Ma e na kateimatoa tian aban te aine ae e a tia ni mate buuna.+ 26  E riribai ana babaire te aomata ae buakaka Iehova,+Ma a itiaki Irouna taeka aika kakukurei.+ 27  Ane e karekea ana raka n te babakanikawai, e karekea te kangaanga* nakoia kaaini batana.+ Ma ane e ribai bwaai ni kamaraato ao e na teimatoa ni maiu.+ 28  E iango moa imwain ae e kaeka,* nanon ane e raoiroi,+Ma e kaotinakoi baika buakaka win ane e buakaka. 29  E raroanako Iehova ma akana buakaka,Ma e ongo aia tataro akana raoiroi.+ 30  A kakimwareireia te nano maata aika oota,*Ao e kakorakorai taian ri* te rongorongo ae raoiroi.+ 31  Ane e kakauongo nakon te boaaki ae anga te maiu,Ao e mena i buakoia akana wanawana.+ 32  Ane e rawa nakon te reirei ni kaetieti ao e ribaa maiuna,*+Ma ane e kakauongo nakon te boaaki ao e karekea te ataibwai.*+ 33  Maakakin Iehova e reireina te aomata ni kataneia bwa e na wanawana,+Ao te nanorinano e rimoan te karineaki.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “aamarau.”
Ke, “kammaraki.”
Ke, “te newe ae kakamaiu.”
Ke, “te boaaki.”
Ke, “ana mwane ae rereke.”
Ke, “riao.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ke, “ao Abaton.”
Ke, “boaaki.”
Ke, “raoiroi.”
Ke, “te mangaongao.”
Ebera, “aki tau nanona.”
Ke, “te maroro ae raba.”
Ke, “taan anga te reirei ni kairiri.”
Ebera, “n ana kaeka wina.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ke, “te bwaibwainrang.”
Ke, “E iangoa raoi arona ni kaeka; E iango moa imwain ae e taetae.”
Ke, “te taratara ma te kakatonga.”
Ebera, “kamarikai taian ri.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “te nano.”