Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Taani Motikitaeka 17:1-13

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana bouannanti Mika ao ana ibonga (1-13)

17  Iai te mwaane temanna man aonon Eberaim+ ae maungaunga, ae arana Mika.  E taku teuaei nakon tinana: “Taiani mwakoro n tirewa ake 1,100 ake a anaaki mairoum, are ko taekina iai te taetae ni kamaraia are I ongo, noria! ae irou te tirewa. Boni ngai ae I anaia.” Ao e taku tinana: “E bia kakabwaiaa natiu Iehova.”  Mangaia are e kaoki mwakoro n tirewa ake 1,100 nakon tinana, ma e taku tinana: “N na boni katabua te tirewa aei nakon Iehova mai nanoni baiu ibukin natiu, bwa e na kabonganaaki ibukini karaoan te bouannanti ae kaaraki ao te bouannanti ae te biti.*+ Mangaia ae e na riki te tirewa aei bwa am bwai.”  Imwini kaokan te tirewa nakon tinana, ao e uotii mwakoro n tirewa aika 200 tinana ao e angan te tia karaobwai man te tirewa. Ao teuaei e karaoa te bouannanti ae kaaraki ao te bouannanti ae te biti,* ao a karinaki n ana auti Mika.  Bon iai teuana ana auti te mwaane ae Mika ae a mena iai atua, ao e karaoa te ebota teuana+ ao bouannanti aika terebim,*+ ao e kateirakea* temanna mai buakoia natina mwaane bwa e na beku bwa te ibonga ibukina.+  Ni boong akanne ao bon akea te uea i Iteraera.+ A bane aomata n tatabemania nako ni karaoa ae e bon riai i mataia.*+  Ao iai te rorobuaka n ataei temanna mai Betereem+ are i abaia tibun Iuta ae kaain ana utu Iuta. Bon tibun Rewi+ ngaia ae e a tibwa maeka ikekei i nanon tabeua te tai.  E kitana teuaei te kaawa ae Betereem are i abaia tibun Iuta bwa e na kakaaea ana tabo ni maeka. N ana tai ni mwananga ao e roko n aonon Eberaim ae maungaunga n ana auti Mika.+  E taku ngkanne Mika nakon teuaei: “Kaain ia ngkoe?” E kaeka ni kangai: “Bon tibun Rewi ngai mai Betereem are i abaia tibun Iuta, ao I mwananga ngkai ni kakaaea au tabo ni maeka.” 10  Mangaia are e taku Mika nakoina: “Tiiku i rarikiu ao ko na riki bwa kaanga tamau* ao au ibonga. N na anganiko tebwina te mwakoro n tirewa n te ririki ao taiani kunnikai ao kanam.” Mangaia are e a rin teuare tibun Rewi. 11  Mangaia are e a kariaia teuare tibun Rewi bwa e na tiku i rarikin teuarei, ao e a riki te rorobuaka n ataei arei bwa kaanga natina temanna. 12  Irarikin anne, ao Mika e kateirakea* tibun Rewi aei bwa e na beku bwa te ibonga ibukina,+ ao e maeka n ana auti Mika. 13  E taku ngkanne Mika: “I a ataia ngkai bwa e na boni karaoa ae raoiroi nakoiu Iehova, bwa e a riki tibun Rewi bwa au ibonga.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te bouannanti ae kaburoaki n atoaki.”
Ke, “te bouannanti ae kaburoaki n atoaki.”
Ke, “atuaia kaain te utu; bouannanti.”
Ebera, “kaona bain.”
Ke, “a iangoia i bon irouia bwa e riai.”
Ke, “te tia anga te taeka n reirei nakoiu.”
Ebera, “kaona bain.”