Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Taani Motikitaeka 13:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E roko te anera irouni Manoa ma buuna (1-23)

  • Bungiakin Tamton (24, 25)

13  A a manga karaoa naba ae buakaka tibun Iteraera i matan Iehova,+ ao e anga ngaiia Iehova nako nanoni baia I-Biritia+ i nanon 40 te ririki.  N te tai anne ao iai te mwaane temanna ae kaain Toraa+ man aia utu tibun Tan,+ ae arana Manoa.+ E kanoabo buun teuaei ao akea natina.+  Imwina riki ao e kaoti ana anera Iehova nakon te aine aei ao e taku nakoina: “Noria, ko kanoabo ao akea natim. Ma ane ko na bikoukou ao ko na bungia te nati te mwaane.+  Ko na taratara raoi ngkai n aki ninima te wain ke te moi teuana ae kamanging,+ ao tai kana te amwarake teuana ae kamwara.+  Noria! Ane ko na bikoukou ao ko na bungia te nati te mwaane, ao e aki riai n roko te mwariro i aon atuna,+ ibukina bwa e na riki te teei bwa ana Natiraite te Atua mani moani bungiakina,* ao e na kaira kamaiuaia tibun Iteraera mai nanoni baia I-Biritia.”+  Ao e nako te aine arei ao e tuanga buuna ni kangai: “E roko irou ana aomata te Atua ae koaua, ao taraan te mwaane arei ai aron ana anera te Atua ae koaua, ao e rangi ni kamimi ma ni kakamaaku. I aki titirakinna bwa e mwananga mai ia, ao e aki naba tuangai arana.+  Ma e taku nakoiu, ‘Noria! Ane ko na bikoukou ao ko na bungia te nati te mwaane. Tai ninima ngkai te wain ke te moi teuana ae kamanging, ao tai kana te amwarake teuana ae kamwara, ibukina bwa e na riki te teei bwa ana Natiraite te Atua mani moani bungiakina* ni karokoa matena.’”  Ao Manoa e bubutiia Iehova ao e taku: “Taiaoka Iehova. Taiaoka ma kariaia ana aomata te Atua ae koaua are ko a tibwa tia ni kanakomaia, bwa e na manga roko riki bwa e na reireinira te bwai ae ti riai ni karaoia nakon te teei ae e na bungiaki aei.”  Mangaia are e ongo te Atua ae koaua irouni Manoa, ao e a manga roko ana anera te Atua ae koaua iroun te aine arei ngke e tekateka n te tawaana, ao akea Manoa are buuna i rarikina. 10  Ao e kawaekoaa neierei ni birinako n tuanga buuna ni kangai: “Akea bwa e a manga kaoti naba nakoiu te mwaane are roko ngkoa irou n te bong arei.”+ 11  E teirake ngkanne Manoa ao e ira buuna. Ao e roko iroun te mwaane arei ao e taku nakoina: “Ngkoe te mwaane are ko taetae nakoni buu?” Ao e taku: “Boni ngai.” 12  E taku ngkanne Manoa: “A bia koro bukin am taeka! E na kangaa ni kaikawaaki te teei, ao tera ae e na karaoia?”+ 13  Mangaia are e taku ana anera Iehova nakoni Manoa: “E riai ni kawakinna buum mani bwaai ni kabane ake I tuangnga.+ 14  E aki riai ni kana te amwarake ae karaoaki man te kureebe, e aki riai ni moi n te wain ke n te moi teuana ae kamanging,+ ao e aki riai ni kana te amwarake teuana ae kamwara.+ Ke e kawakini bwaai ni kabane ake I tua nakoina.” 15  E taku ngkanne Manoa nakon ana anera Iehova: “Taiaoka ma tiiku ao kariaia bwa ti na katauraoa te kooti ae ataei ibukim.”+ 16  Ma e taku ana anera Iehova nakoni Manoa: “Ngkana I tiku, ao N na aki kana am amwarake, ma ngkana ko kan anga te karea ni kabuekaki nakon Iehova, ao ko kona ni kareanna.” E aki ataia Manoa ae bon ana anera Iehova. 17  E taku ngkanne Manoa nakon ana anera Iehova: “Antai aram,+ bwa ti aonga ni karineko ngkana e koro bukin am taeka?” 18  Ma e taku ana anera Iehova nakoina: “E aera ngkai ko a titiraki arau, ngkai e rangi ni kamimi?” 19  E anaa ngkanne te kooti ae ataei Manoa ao te karea ae te amwarake* ao e karean i aon te atibu ae bubura nakon Iehova. Ao E karaoa te bwai ae rangi ni kamimi ao a mataku Manoa ma buuna. 20  Ngke e waerake nako karawa te ai man te baonikarea, ao e waerake naba ana anera Iehova i nanon te ai are waerake man te baonikarea, ao a mataku Manoa ma buuna. A aki tabwara ma a a katorobubua naba ni bobaraaki nako aontano. 21  Ao e a aikoa manga kaoti ana anera Iehova nakoni Manoa ma buuna. E a ataia ngkanne Manoa bwa bon ana anera Iehova.+ 22  E taku ngkanne Manoa nakoni buuna: “Ti na boni mate, ibukina bwa ti a tia n nora te Atua.”+ 23  Ma e taku buuna nakoina: “Ngke arona bwa e kani kamateira Iehova, ao e na bon aki butimwaea te karea ni kabuekaki+ ao te karea ae te amwarake mai baira, ao e na bon aki kaotii nakoira baikai ni kabane, ao e na bon aki tuangira baikai.” 24  Imwina riki ao e a bungia neiei te nati te mwaane ao e aranna bwa Tamton,+ ao e teimatoa ni kakabwaiaa te teinimwaane aei Iehova n ana tai n ikawairake. 25  Imwina riki ao e a moanna ni kairaki teuaei n taamnein Iehova+ i Maanetan,+ i marenan Toraa ma Etitaora.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “man te biroto.”
Ebera, “man te biroto.”
Ke, “te karea ae te koraa.” Nora Nanon Taeka.