Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ruta 4:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E karaoa taben te koraki ni kaan Boati (1-12)

  • Bungiakin Obeta are natini Boati ma Ruta (13-17)

  • Kateirikian Tawita (18-22)

4  Ao e waerake Boati n tekateka ni mataroan te oo.+ Ao akea bwa e a rikekei naba teuare te koraki ni kaan* are e taekinna Boati.+ Ao e taku Boati: “Naewa, nakomai tekateka ikai.” Ao e roko teuarei ao e tekateka.  E kairiia ngkanne unimwaanen te kaawa aika tengaun Boati+ ao e taku: “Tekateka ikai.” Mangaia are a a tekateka.  Ao e taku Boati nakon teuare te koraki ni kaan*+ arei: “Nei Naomi are e a tia n oki man taian tawaana ake i Moaba,+ e nang kaboonakoa mwakoron te aba are ana bwai Erimereka+ are tarira.  Mangaia are I iangoia bwa I riai ni kaotia nakoim ao ni kangai: ‘Kabooa i mataia kaain te kaawa ao aia unimwaane au koraki.+ Ngkana ko na manga kabooa, ao kabooa. Ma ngkana ko na aki manga kabooa ao tuangai bwa N na ataia, bwa iai riaim ni manga kabooa, ao ngai imwim.’” E kaeka ni kangai teuarei: “I kukurei ni manga kabooa.”+  E taku ngkanne Boati: “N te bong are ko kabooa iai te tawaana mairoun Naomi, ao ko na kabooa naba mairoun Ruta are te I-Moaba, are buun teuare mate, bwa e aonga ni manga kaokaki aran teuare mate nakon abana.”+  Ao e taku te koraki ni kaan* arei: “I a aki kona ni manga kabooa, bwa I kaawa n urua oin tibwangau. Ko na manga kabooa ngkoe i aan riaiu ni manga kabooa, bwa ngai I a aki kona ni manga kabooa.”  Aio te katei ngkoangkoa i Iteraera, bwa e aonga ni kamatoaaki aeka ni waaki nako n aron te riai ni manga kabooaba ke kamwaingan riaia aei nakon te aomata temanna: E riai te mwaane ni buuta ana kau+ ao n angan te aomata are boraraoi ma ngaia, ao aei ae kakaraoaki bwa kamatoaan te boraraoi* i Iteraera.  Mangaia are ngke e kangai te koraki ni kaan* arei nakoni Boati: “Kabooa ngkoe,” ao e buuta ana kau.  E taku ngkanne Boati nakoia unimwaane ao aomata ni kabane: “Bon taani kakoaua ngkami+ n te bong aei, bwa I a kabooi mairoun Naomi bwaai ni kabane ake ana bwai Erimereka, ao bwaai ni kabane ake aia bwai Kirion ma Maron. 10  Ao I a anaa naba Ruta are tibuni Moaba, are buuni Maron bwa buu, bwa e aonga ni manga kaokaki aran teuare mate nakon abana,+ n te aro are e na aki kamaunaaki aran teuare mate mai buakoia tarina ao mani mataroan oon ana tabo.* Bon taani kakoaua ngkami n te bong aei.”+ 11  Ao a taku aomata ni kabane ake ni mataroan oon te kaawa ao unimwaane: “Bon taani kakoaua ngaira! E bia kariaia Iehova te buu te aine ane e a rin n am auti bwa e na riki n ai aron Rakera ma Rea, ake a uaia n riki bwa tinaia tibun Iteraera.+ Ko bia toronibwai i Eberata+ ao ni karekea te ara ae raoiroi* i Betereem.+ 12  E bia riki kanoam bwa ai aroni kanoani Bereti,+ are e bungia Tama bwa natin Iuta, rinanon te kanoa ane e na anganiko Iehova rinanon te ateiaine aei.”+ 13  Ao Boati e kaira Ruta ao e riki neiei bwa buuna. E wene n taanga ma neiei, ao e bikoukou neiei rinanon ana kakabwaia Iehova ao e bungia te nati te mwaane. 14  Ao a taku aine nakon Naomi: “E bia karaoiroaki Iehova, bwa e aki kitaniko n te bong aei n akea am koraki ae e na karaoa tabena.* E bia tataekinaki arana i Iteraera! 15  E* a tia ni kaoka* maium* ao ane e na kanuaiko n am bong ni kara, bwa e bungiaki bwa natini buun natim ae tangiriko,+ ao e raoiroi riki neienne nakoia naati mwaane aika itiman.” 16  E anaa te teei Naomi ao e uouotia i bwanibwanna, ao e tararuaia.* 17  Ao a ingoanna aine ake kaain rarikina ao a taku: “E a tia ni bungiaki te nati te mwaane nakon Naomi,” ao a aranna bwa Obeta.+ Boni ngaia taman Iete,+ are taman Tawita. 18  Ao aio kateirikian* ana utu Bereti: Bereti+ bon taman Etiron,+ 19  ao Etiron bon taman Ram, ao Ram bon taman Aminataba,+ 20  ao Aminataba+ bon taman Nation, ao Nation bon taman Taremon, 21  ao Taremon bon tamani Boati, ao Boati bon taman Obeta, 22  ao Obeta bon taman Iete,+ ao Iete bon taman Tawita.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “te tia manga kabooia.”
Ebera, “te tia manga kabooia.”
Ebera, “te tia manga kabooia.”
Ke, “te bwai ni kakoaua.”
Ebera, “te tia manga kabooia.”
Ke, “mataroan oon ana kaawa.”
Ebera, “n tataekina te ara.”
Ebera, “n akea te tia manga kabooko.”
Ae taekan tibun Naomi.
Ke, “riki bwa te tia kaoka.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “e riki bwa te tia tobwaia.”
Ebera, “Aikai taian roro n.”